- Başkentte düzenlenen ‘e-pazaryeri sektörüne ilişkin çalıştay’ başladı

1.daire başkanının konuşması
Bağımlılık Perspektif Ekonomik Büyüme İnovasyon Kabiliyet 

-Genel Detay

( ANKARA ) ANKARA

- Rekabet Kurumunun düzenlediği ‘e-pazaryeri sektörüne ilişkin çalıştay’ başladı.
Rekabet Kurumunun düzenlediği ve gün boyu sürecek olan e-pazaryeri sektörüne ilişkin çalıştay başladı.
Ankara’da özel bir otelde düzenlenen çalıştaya, e-pazar sektörünün paydaşları davet edilerek sektöre yönelik sorunlar ve çözüm önerileri ele alınıyor. “Dijital piyasaların pek çoğu birer ‘ekosistem’ teşkil etmekte ve bu da ilgili piyasalardaki rekabetçi yapıyı karmaşıklaştırmaktadır” Gerçekleştirilen tüm çalıştayları öğrenme ve tecrübe imkanı sağlayan, esaslı bir fırsat, nihai kuralların kritik önemdeki girdisi olarak gördüklerini söyleyen Başkan Birol Küle, “Hepinizin bildiği gibi ‘dijitalleşme’ artık faydaları ve hızlı dönüştürme kabiliyetinin yanında ekonomik büyüme ve piyasaların sağlıklı işleyişine yaptığı etkilerle de ciddi bir gündem maddesi olarak hayatımızdaki yerini almıştır. Dijital piyasaların pek çoğu birer ‘ekosistem’ teşkil etmekte ve bu da ilgili piyasalardaki rekabetçi yapıyı karmaşıklaştırmaktadır. Her ne kadar iki-taraflı ve çok-taraflı piyasalar/platformlar yeni bir olgu olmasa da insan dikkatinin metalaşması, veri gücü, ölçek ve kapsam ekonomilerinin bir arada vuku bulması ve ekosisteme olan ‘bağımlılık’ gittikçe emsalsiz boyutlara ulaşmaktadır. Rekabet hukukunun varlık sebebi ise tam da bu tür etkinsiz bağımlılıkların önlenmesidir. Piyasaya tercih ve çeşitliliği canlı tutan ‘anlamlı’ girişlerin yapılabilmesi, bu tür bağımlılıkların ortadan kalkması ile mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı. “Garajda iki bilim insanı hikayesi maalesef gittikçe hayal haline gelmiştir” Dijital piyasanın son durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Küle şu ifadeleri kaydetti: “Son yıllarda, inovasyonla karakterize olması gereken dijital piyasalardaki ‘katılık’ tüm otoritelerin dikkatini çekmiş durumdadır. ‘Garajda iki bilim insanı’ hikâyesi maalesef gittikçe hayal haline gelmiştir. Özellikle son on yıl bizlere dijitalleşmenin geleneksel pazarlar da dahil, geniş bir ekosistemde nasıl rekabet kısıtları sergileyebileceğini kanıtlamıştır. Dijital platformlardaki pazar daha kalıcı hale gelmiş vaziyettedir. Dijitalleşmenin ilerleyişi ve etkileri, bu bağlamda tüm dünyada rekabet otoritelerinden daha ihtiyatlı bir duruşu beraberinde getirmiştir. Nasıl ki geleneksel piyasalar ‘kusursuz’ değilse dijitalleşme ile şekillenen piyasalar da belli aksaklıklar barındırabilmektedir. Teknolojinin hayatımızı daha da iyileştirmek için merkezde yoğunlaşmayıp tüm ekonomiye nüfuz etmesi, ölçekten bağımsız tüm girişimcileri daha iyi fikir ve uygulamalara teşvik etmeye devam etmesi, yani yarışın bitmemesi bu aksaklıkların zamanlı çözümüne bağlıdır. Aksi halde; tüm paydaşların piyasa aksaklıkları, işlem maliyetleri ve toplumsal zararı yüksek rantlarla baş başa kalması gibi arzu edilmeyen sonuçlar söz konusu olacaktır.” “Buradan elde edeceğimiz katkılarla bu pazarlarda ortaya çıkan sorunların şekillenmesi ve netleştirilmesi çalışmalarımızı daha da hızlandırarak sürdürmeyi planlıyoruz” Dijital platformlarda ortaya çıkan rekabet sorunlarına yönelik bir çalıştay olduğunu belirten Rekabet Kurumu 1. Daire Başkanı Esin Aygün, “Geçen sene Haziran ayında başlattığımız çalışmaların ön raporunu paylaştık. Bu dijital platformlar içerisinde çok önemli bir yere sahip olan e-Pazar yerlerini derinlemesine ele aldık. Şimdi bunu asıl sahipleri olan paydaşları ile tartışmak ve olası rekabet sorunlarını irdeleyip daha büyük bir perspektifle tüm dijital platformlarda biz ne yapabiliriz. Politika önerilerimiz neler olabilir bunun takibindeyiz. Buradan elde edeceğimiz katkılarla bu pazarlarda ortaya çıkan sorunların şekillenmesi ve netleştirilmesi çalışmalarımızı daha da hızlandırarak sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.
(ÖMR-
6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı