ASO Başkanı Özdebir: “Nitelikli personel konusunda işletmelerin desteklenmesi ülkemiz sanayisi için vazgeçilmez önemdedir”

ASO Başkanı'nın konuşması
Güneş Enerjisi İklim Değişikliği Elektrik Üretimi Güneş Enerjisi Santrali Yol Haritası 

-Programdan ve katılımcılardan detaylar

( ANKARA )- Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir:- “Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerine dayalı olarak yerel kaynakların kullanımını en üst düzeye çıkarmayı planlamaktadır”- “Türkiye'nin 2023 yılı hedefi, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu gücü içindeki payını yüzde 30'un üzerine çıkarmaktır” ANKARA

- Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ekonominin temel girdilerinden olan enerjinin üretimi, verimliliği ve Ar-Ge çalışmalarının inovasyon için altyapı sağlayacağını ifade ederek, “Özellikle yenilebilir enerji alanında yüksek mesleki yeterlilikler kazanmış nitelikli personel konusunda işletmelerin desteklenmesi ülkemiz sanayisi için vazgeçilmez önemdedir” dedi.
Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde nitelikli personel yetiştirilmesi konusunda yol haritasının belirleneceği bir çalıştay düzenlendi.
Programa ASO Başkanı Özdebir’in yanı sıra ASO Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Tütek de katıldı.
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, 7’si Çin’den toplam 47 katılımcının katıldığı çalıştayda dünyada yaşanan iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirilmeye çalışılan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 2050 yılına kadar üretimin her türlü döngüsünde sera gazı etkisinin ve karbon sıfır emisyonun hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirterek, söz konusu düzenlenmelerin geleceğe dönük ihracat yol haritasında paradigma değişimine yol açacağını ve köklü değişiklikler getireceğini ifade etti.
Türkiye'nin ihracatının yüzde 50’sini Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptığını dile getiren Özdebir, “Gelecek on yılda AB ülkeleri başta olmak üzere ihracat yaptığımız ülkelerle rekabet yapabilir. Ucuz enerjinin rekabette belirleyici rolü daha da artacaktır” dedi.
“Yüksek mesleki yeterlilikler kazanmış nitelikli personel konusunda işletmelerin desteklenmesi ülkemiz sanayisi için vazgeçilmez önemdedir”Ekonominin temel girdilerinden olan enerjinin üretimi, verimliliği ve Ar-Ge çalışmalarının inovasyon için altyapı sağlayacağını belirten Özdebir, “Özellikle yenilebilir enerji alanında yüksek mesleki yeterlilikler kazanmış nitelikli personel konusunda işletmelerin desteklenmesi ülkemiz sanayisi için vazgeçilmez önemdedir” diye konuştu.
Özdebir, ASO olarak teknoloji geliştiren, katma değerli ürünler imal eden, gelecekte ihracatın motoru olması hedeflenen, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren firmalara büyük önem verdiklerini söyledi.

Yenilenebilir enerjilerden biri olan güneş enerjisinin uzun vadeli bir gelecek için güvenilebilecek temiz bir enerji kaynağı olduğuna dikkati çeken ASO Başkanı Özdebir, şöyle devam etti:“Bir güneş enerjisi santrali güvenilir, uygun maliyetli, kirlilik içermeyen ve sürdürülebilir bir enerji üretir. Ülkemizin teknolojik kapasitesi, güneş enerjisi konusunda teknoloji üreten ülkeler ligine çıkabilecek potansiyeli taşımaktadır. Ülke olarak coğrafi ve iklim koşullarımız açısından da hem kendi pazarımız hem dış pazar açısından avantajlı bir konumdayız.”Özdebir, 2018 yılında Türkiye elektrik üretiminin yüzde 37,3'ünün kömürden, yüzde 29,8'inin doğalgazdan, yüzde 19,8'inin hidroelektrikten, yüzde 6,6'sının rüzgârdan, yüzde 2,6'sının güneş enerjisinden, yüzde 2,5'inin jeotermal enerjiden ve yüzde 1,4'ünün diğer kaynaklardan sağlandığı bilgisini verdi.“Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerine dayalı olarak yerel kaynakların kullanımını en üst düzeye çıkarmayı planlamaktadır”Özdebir, Türkiye’nin enerjide dış kaynaklardan bağımlılığını azaltmak için Ulusal Yenilebilir Enerji Eylem Planı’nın geliştirildiğini ve uygulandığını hatırlatarak, “Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerine dayalı olarak yerel kaynakların kullanımını en üst düzeye çıkarmayı planlamaktadır” dedi.
“Türkiye'nin 2023 yılı hedefi, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu gücü içindeki payını yüzde 30'un üzerine çıkarmaktır”Türkiye’nin ulusal enerji kompozisyonunda yenilebilir enerjinin payını artırmayı hedeflemesinin yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak için devlet tarafından hedefler belirlendiğini dile getiren Özdebir, “Türkiye'nin 2023 yılı hedefi, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu gücü içindeki payını yüzde 30'un üzerine çıkarmaktır” diye konuştu.
ASO Başkanı Nurettin Özdebir’in açılış konuşmasının ardından çalıştay, ASO-SEM Yönetim Kurulu Başkanı Tütek’in sunumu ile devam etti.
26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı