TBMM Başkanı Mustafa Şentop:“ Anayasa, iç tüzük, mevzuat kapsamında baktığımızda anlamakta zorlanıyorum. Arkadaşlar hakkında verilmiş ve Yargıtay’da kesinleşmiş olan kararları Meclis’te okutmayalım mı? Dönem s

şentop açıklama

( ANKARA - 1) TBMM Başkanı Mustafa Şentop:“(Milletvekillikleri düşmesi) Anayasa, iç tüzük, mevzuat kapsamında baktığımızda anlamakta zorlanıyorum. Arkadaşlar hakkında verilmiş ve Yargıtay’da kesinleşmiş olan kararları Meclis’te okutmayalım mı? Dönem sonuna bırakılır, böyle bir teamül var’ diye bir şey yok" ANKARA
Tezkere Temyiz Mahkemesi İç Tüzük Milletvekili Milletvekilliği 


- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop,milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin olarak, “Anayasa, iç tüzük, mevzuat kapsamında baktığımızda anlamakta zorlanıyorum. Arkadaşlar hakkında verilmiş ve Yargıtay’da kesinleşmiş olan kararları Meclis’te okutmayalım mı? Dönem sonuna bırakılır, böyle bir teamül var’ diye bir şey yok” dedi.
TBMM Başkanı Şentop, TBMM’de Cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Şentop, TBMM’de dün yaşanan gelişmeleri soran gazeteciye, “Anayasa, iç tüzük, mevzuat kapsamında baktığımızda anlamakta zorlanıyorum. Arkadaşlar hakkında verilmiş ve Yargıtay’da kesinleşmiş olan kararları Meclis’te okutmayalım mı? Dönem sonuna bırakılır, böyle bir teamül var’ diye bir şey yok. İç tüzük ikinci fıkrası ‘milletvekili seçilmeye engel bir suçtan dolayı hüküm giyen kişinin meclise bildirilmesiyle düşer’ diyor. Açık hukuk kuralı olduğu zaman teamül olmaz. Teamül dedikleri bir şey yok. Anayasa’nın 84. maddesinde infazı dönem sonuna bırakılan hükümler var. Milletvekili seçilmeye engel olmayan cezalar. Bunlar dönem sonuna bırakılır. Dönem sonuna bırakılacağını zannettikleri şeyler bunlar. yapılan itirazları Anayasa ve iç tüzüke temelsiz ve Anayasa ve iç tüzük hükümlerini uygulanmasının yönelik talep mahiyetinde olduğunu görüyorum ve üzüntü duyuyorum” dedi.
Anayasa Mahkemesi’nden ‘hak ihlali’ sonucu çıkarsa ne olur sorusuna Şentop, “ Anayasa 84. madde ‘kesin hüküm’ diyor. Bireysel başvuru kesin hükme engel değil. Bireysel başvuru beklenmesi gibi bir şey mümkün değil. Bir süreç geçmiş, Anayasa mahkemesi ne zaman karar verecek bilmiyoruz. Bir karar ne yönde olacak bilmiyoruz. Anayasa mahkemesi ihlal kararı tespit ederse, yeniden ceza mahkemelerinde sürecin başlaması gerekecek. Beş yıllık milletvekilliği biterse, biz dolaylı olarak Anayasa ve iç tüzük hükümlerini rafa kaldırmış olmuyor muyuz? Makul süresi vardır. Meclisin gündeminde olan veya gelecek olan kanun değişiklikleri özellikle ceza kanunu, ceza yargılaması ile ilgili kanun, infazla ilgili kanun, acaba bunlar dosyalara etki eder mi, etmez mi diye değerlendirme yapılmış. İki milletvekili arkadaşımızın dosyası, biri Ocak 2019, diğer Haziran 2019’da gelmiş. Bu iki milletvekili arkadaşlarımızın Yargı paketi düzenlemesi sebebiyle istinafta kesinleşen cezalarının temyiz mahkemesinde Yargıtay’da kesinleşmesine itiraz hakkı tanıyarak imkan veren düzenleme oldu” ifadelerini kullandı. Engin Altay’ın anlaşma yaptıklarını söylediğini hatırlatan gazeteciye Şentop, anlaşma yapma gibi bir yetkisi olmadığını ifade etti.
Bireysel başvuru yapan milletvekillerine ilişkin Anayasa’ya hüküm konması gerektiğini söyleyen Şentop, “Bireysel başvuru sonucu da dahil ederek kesinleşmeyi belirleyen hüküm. Burada yargı süreçlerini hızlandıran bir hüküm koymak lazım. Bu tür düzenlemeyi iç tüzük etkisiz kılacak bir şekilde sonuçlanacak özel hüküm konulabilir” şeklinde konuştu.
Milletvekili düşme tezkerelerinin okunmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istendiği yönündeki soruya ise Şentop, “Tümüyle bir saçmalık olarak görüyorum. Bir sözleş, işle ilgili gerçek manada onu anlayabilmek mümkün değilse, ancak o zaman arkasında bir şey var mı diye düşünülebilir. Anayasa’nın 84. maddesi, iç tüzük 136. Maddesi ortada. 26. dönemde 8 milletvekilini milletvekilliği düşürülmüş” diye konuştu.
(AUÖ
5 Haziran 2020 Cuma günü yayınlandı