Bakan Koca: “SUT fiyatları güncellensin, ben gider esaslı olmaktan bugün çıkarım”

-Koca'nın açıklamalarından

( ANKARA ) ANKARA
Sağlık Hizmeti Hakkaniyet Sağlıklı Hayat Özel Sektör Özel Hastaneler 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatları güncellensin, ben gider esaslı olmaktan bugün çıkarım. Global bütçe adı altında verilen bütçenin sadece geçen yılı örnek vereyim; bizim fatura ettiğimiz 30,5 milyar TL idi alınan 38 milyardı. Gelir hesaplı olmaya ben her zaman varım” dedi.
Bakan Koca, Özel Hastaneler Platformu tarafından Ankara’da düzenlenen “Sağlık Politikalarında Birlik ve İstikrar Arayışı” temalı 8’inci Sağlık Zirvesine katıldı.
Koca, burada yaptığı konuşmada, hedeflerinin; tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye’ye sahip olmak olduğunu belirtti.
Sağlıkta Dönüşüm Programının yürürlüğe girdiği günden bugüne hem özel hem de kamu sağlık kuruluşlarında gelişmeler yaşandığına işaret eden Koca, “Devletin özel sektörden hizmet aldığı, kendi kurumlarında birlikte hizmet sunduğu, özel sağlık kuruluşlarında yapılan işlemlerin ve yine buralarda yazılan reçetelerin, özel eczanelerde SGK tarafından geri ödemesinin yapıldığı bir ortak hizmet sunum modeli ortaya çıkmıştır.Kamuda hekim kadroları personel dağılım cetveline (PDC) göre paylaştırılırken, özel sağlık kuruluşlarında bu kadrolar belli ölçütlere bağlanmıştır. Hekim sayısındaki artışa göre bu ölçütlerde zamanla ayarlamalar yapılmaktadır” diye konuştu.
Bazı işletmecilerin bu uygulamalara eleştiriler yönelttiğini belirten Koca, sosyal güvence kapsamındaki sağlık hizmetlerindeki rolü ihmal edilebilir düzeyde olan özel hastanelerin uygulamalarla hizmetteki payının yüzde 30’un üzerine çıktığını söyledi.

Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik yaptıklarını ve bu değişikliklerle sıkıntı duyulan konulara çözüm getirdiklerini kaydeden Koca, “Özel hastanelere aynı bölgede olmak şartıyla Bakanlık iznine tabi olmadan ihtiyaç duydukları branşlarda birbirleri arasında kadro aktarımı yapma, bu sayede hizmete daha yaygın bir şekilde erişimi sağlamayı hedefledik. Yönetmelikte yapılan değişiklikle özel hastanelerin aynı ilde başka bir özel hastane ile birleşmesine imkân sağladık. Farklı illerdeki birleşme talepleri ise Bakanlığımızın iznine tabi olacak” şeklinde konuştu.
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Koca, bütün sağlık hizmet sunucularının SUT fiyatlarının güncellenmesi beklentisinde olduğunu bildiklerini aktardı. SUT fiyatlarının sadece özel sektörün bir talebi olmadığını belirten Koca, şu ifadeleri kaydetti: “Hem kamunun hem üniversitelerin ciddi sorunu olduğunu bunu hep birlikte gayret içinde olarak yapılabileceğine inanıyorum. Özellikle kamu hastaneleri nasıl olsa gider bazlı Global bütçeden yüzde 50 gibi bir oranla parasını alır ve özel sektör ve üniversiteler de gelir esaslı olduğu için sıkıntı yaşar diye bilinir. SUT fiyatları güncellensin, ben gider esaslı olmaktan bugün çıkarım. Global bütçe aldı altında verilen bütçenin sadece geçen yılı örnek vereyim. Bizim fatura ettiğimiz 30,5 milyar TL idi alınan 38 milyardı. Gelir hesaplı olmaya ben her zaman varım. Bu 38 milyarın içinde sadece sağlık hizmeti yoktu. 4,6 milyar sadece birinci basamak sağlık hizmetleri vardı. 1,6 milyar yatırımdı, bunun içindeydi. 1,8 milyar Suriye’ye göç nedeniyle yapılan hizmetlerin payı vardı. Merkezi bütçe bunun içindeydi. Yani ilave 10,2 milyar ediyor. 30,5 artı 10,2 40,7 milyar TL eder. Biz verilen 38 milyardı. Yani biz, fatura ettiğimizi de aldık. Burada yapılması gereken SUT’un hakkaniyetli güncellenmesi olduğuna inanıyorum. Bizim dünya örneğinde olmayan şekliyle Amerika gayrisafi yurt içi hasıladaki payı 17,3, OECD 8,3, biz ise 4,5 muhtemelen 4,4. Dolayısıyla bu çerçevede gayrisafi yurt içi hasılaya içindeki payımızın çok düşük olduğu ve büyük bir marifetle biz bu memnuniyeti 4,4 ile sağlamaya devam ediyoruz. Hala 70’lerin üzerinde olan bir memnuniyetten bahsediyoruz. Ama bunun sürdürülememe noktasına geldiğinin farkındayız. 4,6 diye söylenen bu yıl için 4,4 olan fakat özel sektörün payının 1,6’dan 1’e düştüğü şeklinde bir yorum oluştu. O özel sektör dediğimiz özel hastanelere verilen para değil. O özel sektör cepten çıkan para. SGK’nın özel sektöre verdiği para da kamunun içinde”
7 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı