Yerel Yönetim Reformu ilk eğitimi Şahinbey Belediyesi'ne verildi

FOTOĞRAFLAR

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP
Online Dell Forma Konferans Yüz Yüze 


- Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi kapsamında ilk eğitimini Şahinbey Belediyesi personeline verdi.İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın eş faydalanıcısı olduğu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi kapsamında ilk eğitimini Şahinbey Belediyesi personeline verdi.Proje kapsamında personele verilen eğitim ile kapasite geliştirme, belediyelere mali yönden katkı sağlanması amaçlanıyor. İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yönelik özellikle mevzuat geliştirme ve izleme konusunda destek olunurken aynı zamanda belediyelerin proje faaliyetlerine ve çıktılarına aktif katkı sağlamasını teşvik edici mekanizmaları sayesinde belediyeleri de proje uygulama sürecinden kapasitelerini artıracak şekilde yararlanmaları hedefleniyor.Projesi ile Performans Yönetim Sistem çalışmasında pilot belediye olma imkânları sunarak, Farklı Büyükşehir Modelleri Geliştirme Çalışmasında tecrübe paylaşımı sağlayacak belediye eşleştirmelerine katılımlarını temin edip, Hizmet Standartları Belirleme çalışmasında odak grup çalışmalarına katılmalarına imkân vererek, Katılımcı Yerel Yönetişim Modeli uygulaması içinde pilot belediye olma imkânı tanıyarak, projeden yararlanma imkânı sağlanacak. Proje sadece bunlarla sınırlı kalmayacağı gibi eğitim alan personeller için düzenlenecek birçok çalıştay, yüz yüze mülakat ve konferanslara davet edilmeleri suretiyle bilgi paylaşımı imkânlarını arttırmak ve proje faaliyetlerinden yararlanma imkânı sunulacak. Şahinbey Belediyesi uygulanan proje kapsamda pilot belediyeler arasında yer alacak. Şahinbey Belediyesi personeli performans yönetim sisteminin geliştirilmesi noktasında Haziran 2021 tarihinden itibaren online düzenlenen eğitimlere katılarak en son 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde programın uzmanları tarafından düzenlenen yüz yüze eğitim faaliyetlerin kapasite geliştirme eğitimi yapıldı.
12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı