TSE ve Gebze Teknik Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TSE Başkanı Adem Şahin ve
Laboratuvar Yüksek Lisans Öğrenciler İşbirliği Protokolü Araştırmacı 

-Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammed Hasan Aslan'ın konuşmaları.
-Genel detay

( ANKARA ) ANKARA

- Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Gebze Teknik Üniversitesi arasında sahip oldukları altyapı, eğitim ve araştırma konularında katma değer oluşturulması, laboratuvar altyapı imkanlarının araştırılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. TSE Başkanı Adem Şahin ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammed Hasan Aslan arasında laboratuvar altyapı imkanları, eğitim ve araştırma konularında katma değer oluşturulması, öğretim üyeleri, araştırmacılar, uzmanlar arasında doğrudan temas ve birlikte çalışmanın teşvik edilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. “Bizim Gebze Teknik Üniversitesiyle olan ilişkimiz çok özel, çok önemli” TSE Başkanı Adem Şahin, pandemi döneminde üretimin, eğitimin, ticaretin ve turizm aksamaması adına birçok konuda belgelendirme faaliyetini gündeme aldıklarını belirterek, “Hemen hemen hayatın hijyen, maske, mesafe ve temizlik diye slogan haline gelmiş kurallarını yerleştirmeye ve bu konuda tedbir alan kuruşlarımızla belgelenmeye yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ancak bizim Gebze Teknik Üniversitesiyle olan ilişkimiz çok özel, çok önemli. Türk sanayini kalbinde yer alan ve farklı ekosistemde faaliyet gösteren bir üniversite. Hem laboratuvar anlamında hem deney anlamında yüksek lisans doktora gibi eğitim anlamında yapabileceğimiz her türlü değerlendirme sonucunda, neler yapabileceğimizi belirlendik ve protokol haline getirdik” dedi.
“Bu işbirliğini 3 başlık altında topladık” Türkiye’deki 10 araştırma üniversitesinden birisi olduklarını söyleyen Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammed Hasan Aslan, “Üniversitede okuyan öğrencilere baktığımızda çoğu lisansüstü öğrenciler olduğunu görüyoruz. Bu bizim araştırmaya ne kadar önem verdiğimizi gösterir. Bu işbirliğini 3 başlık altında topladık. Hem kurumsal alanda hem AR-GE proje alanında hem de eğitim alanında. Eğitim alanında özellikle sizlerin çok değerli uzmanlarını öğrencilerimize bu konuda kalite ve standardizasyon konusunda vereceği eğitimler ve onlardan alacakları eğitimlerin gençlerimize ufuk olacağını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı. (ÖZG-
14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı