Başkan Yalçın: “Yükseköğretimde Değişim ve Dönüşüm Beklentileri” başlıklı raporu açıkladı

Başkan Yalçın'ın açıklamaları

( ANKARA ) ANKARA
Öğretim Üyesi İş Güvencesi Politika Yasal Düzenleme Araştırmacı 


- Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Yükseköğretimde hedeflenen seviyeye ulaşılması, idari personelin talep ve ihtiyaçlarına cevap verilmesiyle orantılıdır” dedi.
Başkan Yalçın, “Yükseköğretimde Değişim ve Dönüşüm Beklentileri” başlıklı raporu paylaştı. Başkan Yalçın, yükseköğretimde nasıl bir reform olmalı sorusuna getirilen önerileri açıkladı.
Başkan Yalçın, yaptığı açıklamada, “Türkiye’yi dünya standartlarında temsil edecek, ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretebilecek, nitelikli beşeri sermayeyi yetiştirebilecek yükseköğretim kurumlarının varlığı, yükseköğretimin örgütlenmesini ve işleyişini yeniden ele alıp, yükseköğretim çalışanlarının sorunlarına ve ihtiyaçlarına çözüm üretecek kapsamlı bir yapısal reform ile ancak mümkün olacaktır. Onun için bu anlamdaki, reform ihtiyacını betimlediğimiz bu çalışma son derece önemlidir” diye konuştu.
Küresel eğilimlerin dikkate alınması gerektiğini belirten Başkan Yalçın, “Yükseköğretim kurumlarının yönetiminde yetkilerin tek bir makamda toplanıyor oluşunu ve her türden yetkinin keyfî kullanımını önleyecek karar mekanizmalarına katılımcılığı yükseltilmemiş oluşu büyük bir sorundur” şeklinde konuştu.
Üniversitelerin yönetimindeki sistemsel hataların ortadan kaldırılmasının öncelikleri arasında olduğunu bildiren Başkan Yalçın , “Araştırmacı ve öğretim üyesi yetiştirme sisteminin ana hatlarını yükseköğretim politikaları doğrultusunda düzenleyecek, yükseköğretim çalışanlarının her türlü karar mekanizmasında söz hakkı alabileceği bir denetim sistemi kaçınılmaz olarak önümüzde duruyor. Yükseköğretimin merkezî örgütlenmesi ve yükseköğretim üst kuruluşu modeli olarak, üniversitelerin misyon ve hedef belirleme süreçlerini izleyecek ve program önerilerini ülke ihtiyaçları açısından değerlendirecek, önerilerde bulunacak, yükseköğretim kalitesinin artırılmasına odaklanacak, diğer yandan da idari süreçler ve personel yönetiminde uygulama birliğinin sağlanması, eşitlik ve adalet duygusunun yükselmesini temin edecek bir üst yapı şeklinde konumlanmalıdır” değerlendirmesinde bulundu. Başkan Yalçın, Türkiye’deki üniversitelerin kalitesinin artırılması için araştırmacı sayısının ve öğretim üyesi sayısının artırılması gerektiğini ifade ederek, “Yükseköğretimin gelecek hedeflerini gerçekleştirebilmesi için sürdürülebilir finans kaynaklarına ihtiyacı vardır. Bu kaynakların bulunabilmesi için yasal düzenlemeler de dâhil olmak üzere gerekli altyapı çalışmaları yapılmalıdır. Akademik Teşvik Yönetmeliği yeniden ele alınmalı, her türlü akademik faaliyet, üniversitede gerçekleştirilen her türlü faaliyet ile bunlara yardımcı faaliyetler de teşvike esas puanlamaya dâhil edilmelidir” açıklamalarında bulundu. 2547 sayılı Kanun’un 33/a ve 50/d maddesi kapsamında çalışan araştırma görevlilerin de iş güvencesine kavuşturulması gerektiğini söyleyen Başkan Yalçın şunları kaydetti: “Doktora eğitimini tamamlayanlar doktor öğretim üyesi, doçent unvanını alanlar doçentlik kadrolarına atanmalıdır. Doçentlik unvanını almasına rağmen doçent kadrolarına atanamayanlara ‘kadrolu doçentler’ için öngörülen ek gösterge oranları uygulanmalı, kadro ihdası yapılmalıdır. Yükseköğretimde hedeflenen seviyeye ulaşılması, idari personelin talep ve ihtiyaçlarına cevap verilmesiyle orantılıdır.” (Mİ-BC -
9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı