2019-2020 Adli Yılının açılışı - Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan - ANKARA

- Ankara Barosu yöneticileri ve avukatlar - Ankara Adliyesi - Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın açıklaması - Avukatların ve katılımcıların ayrılması2019 - 2020 Adli Yılının açılışı - Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan: - "Adil yargılanma hakkının, ifade hürriyetinin, insan onuruna yaraşır şekilde yaşama hakkının tesis edildiği bir ülkede hukuki güvenliğin herkes için sağlandığı bir sistemin inşası için yılmadan çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın"ANKARA (AA) - Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, adil yargılanma hakkının, ifade hürriyetinin, insan onuruna yaraşır şekilde yaşama hakkının tesis edildiği bir ülkede hukuki güvenliğin herkes için sağlandığı bir sistemin inşası için çalışacaklarını söyledi.

Sağkan, beraberindeki baro yöneticileri ve avukatlarla 2019 - 2020 Adli Yılı'nın açılışı dolayısıyla Ankara Adalet Sarayı önünde yaptığı basın açıklamasında, "bağımsız bir savunmanın tarihin her döneminde baskı ve tahakkümün, hukuksuzluğun panzehiri olduğunu" belirtti.
Tarihin, hukuk idesinin ve insan onurunun omuzlarına yükledikleri her türlü görevin farkında olduklarını ifade eden Sağkan, "Bugün omuzlarımıza yüklenen bu görevlerin zorluğunun farkındayız. Ülke tarihinin kriz anlarında gördüğü kaotik hukuk düzeni, ne yazık ki uzun zamandır kanun hükmünde kararnameler ve kararnameler araç yapılarak savunma hakkının sınırlandırılması suretiyle olağanlaştırılma eğilimindedir." diye konuştu.
Avukatların mesleklerini bağımsız bir yargıda, özgür, demokratik, laik hukuk devletinde icra etmeyi kendilerine hak gördüklerini ve bu hakkı elde etmek için verilecek her türlü hukuki mücadeleyi kutsal addettiklerini dile getiren Sağkan, şunları kaydetti:"Yeni adli yılda da temel hak ve özgürlüklerin istisnasız bir şekilde hukuk devleti koruması altında var olduğu, adil yargılanma hakkının, ifade hürriyetinin, insan onuruna yaraşır şekilde yaşama hakkının tesis edildiği bir ülkede hukuki güvenliğin herkes için sağlandığı bir sistemin inşası için yılmadan çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın."
Hukuk Devleti Savunma Hakkı Basın Açıklaması Temel Hak ve Özgürlükler Kanun Hükmünde Kararname 

2 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı