Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: “Sözleşmeli personelin sorunu çözümü konusunda en etkili yöntem kadrolu istihdamın benimsenmesi”

Başkan Ali Yalçın’ın açıklamaları
Yurt Dışı Basın Toplantısı Kamu Görevlisi Personel Sayısı Kamu Görevlileri 

-Genel ve detay

( ANKARA ) Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: “Sözleşmeli personelin sorunu çözümü konusunda en etkili yöntem kadrolu istihdamın benimsenmesi” ANKARA

- Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Diyoruz ki sözleşmeli personelin sorunu çözümü konusunda en etkili, en kolay, en kalıcı yöntem temel model olarak kadrolu istihdamın benimsemektir. Kamuda personel rejimi 4/A ve 4/D şeklinde olmalıdır” diye konuştu.
Memur-Sen tarafından hazırlanan, sözleşmeliliğin, kamu görevlileri sistemi içerisindeki yerinin tartışıldığı ‘Sözleşmeli Kamu Görevlilerinin Sorun ve Beklentileri Araştırması’ kamuoyuyla paylaşıldı. Memur-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Yalçın, “Yaklaşık 4 milyona yakın personel kitlesin ilgilendiren kamu görevlileri personel sisteminin en önemli en sorunlu alanı kuşkusuz sözleşmeli personel istihdamı konusudur. İstisnai bir istihdam modeli olarak çıkarılan düzenleme 1980’den sonra mecrasından çıkarılarak zamanla büyük bir sorun haline dönüşmüş ve sözleşmeli personel istihdamı Memur-Sen olarak bizim de her zaman gündemimizde olmuştur” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre Mart 2021 verilerinde 3 milyon 487 bin 629 kamu görevlisi içerisinden 523 bin 47 personelin sözleşmeli olduğunu bildiren Yalçın, kamu görevlileri içerisinde sözleşmeli personelin oranının yüzde 14.99 olduğunu söyledi.

Sözleşmeli personelinin, mali, özlük ve sosyal hakları bakımından ikincil bir personel statüsü oluşturduğunu belirten Başkan Yalçın, “Ayrımcılığa neden olduğu, statü hukukuna dayalı kamu görevlisi sisteminde büyük delikler açtığı, bu durumun statü hukukuna ve statü hukukunun dayandığı anayasal ilkelere ters düştüğü bilinen bir gerçektir. Bu durum, çalışma barışını da, verimliliği de olumsuz etkilemekte, toplumsal planda memurluğun itibarını zedelemektedir. "Temel model olarak kadrolu istihdamın benimsemektir" 2000 yılından günümüze, sözleşmeli personel sayısında yaklaşık 50 kat artış yaşandığını belirten Yalçın, “Bunun çözüm mercii bu masa Toplu Sözleşme masası. Raporumuzu da verileri dikkate alarak tekliflerimizi, taleplerimizi bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Diyoruz ki sözleşmeli personelin sorunu çözümü konusunda en etkili, en kolay, en kalıcı yöntem temel model olarak kadrolu istihdamın benimsemektir. Kamuda personel rejimi 4/A ve 4/D şeklinde olmalıdır. 3. Bütün sözleşmeli personel ivedilikle kadroya geçirilmelidir. Kadroya geçiş düzenlemesi yapılana kadar sözleşmeli personelle kadrolu personel arasındaki bütün özlük, mali, sosyal haklar bağlamındaki eşitsizlikler giderilmelidir. Başkan Yalçın sözleşmeli personellerin taleplerini şöyle açıkladı: “Vergi dilimi ve sosyal güvencede kadrolularla aynı haklara tabi olma, istifa sonrası kuruma geri dönüş hakkının bulunması, ücretsiz izin hakkının olması, kademe/derece ilerlemesinin bulunması, yönetici pozisyonuna görevlendirme, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına girebilme, eş tayini hakkının; arazi tazminatı hakkının olması, yurt dışında eğitim veya görevlendirme hakkının bulunması, kurumlar arası yer değişikliği hakkının bulunması.” (Mİ-BC-ÖK-E)
10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı