Öğrenci de öğretmene not verecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 12 ilde öğretmenlerin performans sistemiyle ilgili çalışma başlattı. Pilot uygulaması başlayan performans değerlendirme sistemiyle, öğretmenlerin görevindeki gayreti, verimliliği, başarısı, bilgi ve beceri düzeyinin belirlenmesi hedefleniyor. Böylece gerekli eğitim ihtiyacının tespiti ve buna yönelik tedbirlerin alınması amaçlanıyor. Öğretmenlerin performansı, kurum müdürü, zümre öğretmenleri, zümresi dışındaki diğer öğretmenler, kendisi, veli ve öğrenci olmak üzere 6 kaynaktan değerlendirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı 

1 Kasım 2017 Çarşamba günü yayınlandı