Beyaz Gazete Ana Sayfa
Genişlet Işıklar
Bu Haber Diğer Kanallarda Nasıl Sunuldu

Öğretim üyesine de özgürlük

16 Ocak 2013 Çarşamba günü yayınlandı Sarp Özer - YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, hazırladıkları yeni Yükseköğretim Yasa Tasarısı taslağına ilişkin, ''Ben, 'gönül rahatlığıyla bütün eleştirileri aldık, bunları da bütün açık yüreklilikle herkese sunduk' diyebiliyorum'' dedi.

Çetinsaya, yeni Yükseköğretim Yasa Taslağı önerisine ilişkin AA muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Devlet üniversitelerinin yarısının 2006'dan önce kurulduğunu bunlardan en gencinin 20 yaşında olduğunu, diğer yarısının ise 2006'dan sonra kurulduğunu belirten Çetinsaya, ''Bu iki grup üniversiteyi aynı yasada buluşturmak, aynı ilkeler, maddeler etrafında buluşturmak çoğu zaman bizi zorladı, yoğun tartışmalara sevk etti'' diye konuştu.

Mali ve hukuki konularda da bazı açmazlarla karşılaştıklarını dile getiren Çetinsaya, şunları söyledi:

''Benim de dahil olduğum birçok kurul üyesi arkadaşımız daha kısa, daha öz bir çerçeve yasa konusunda fikirler öne sürdük. Ama hukukçu ve maliyeci uzmanlarımız, görüş aldığımız kişiler, bunlar ayrıntılı yazılmazsa kanunun işlemeyeceğinin, kanundaki hükümlerin yürürlüğe konamayacağını, bir sonuç alamayacağı görüşü bildirince açıkçası mümkün olduğu kadar onların yedirmeye çalıştık. Bir ikinci boyut ise mali hükümler konusu. Bizim kurulumuzun gerek bilgi kapasitesini ve yetkinliğini aşan konular. Mali alanda yapılacak temel değişikliklerin de Bakanlar Kurulu seviyesinde daha yetkin bir şekilde masaya yatırılabileceğini umuyoruz. Yine personel rejimiyle ilgili konular. Çok tartıştığımız, çok öneri getirdiğimiz konular oldu ama sonuç olarak ülkemizde memur rejimini değiştirebilmek, sözleşmeli olsun diğer konular olsun bizim bile ötemizde, ülke siyasetini ilgilendiren konular.

Özlük hakları da bir başka konu. Sunduğumuz yasa önerisinin gerekçesinde de ifade ettik. 2023 hedeflerini karşılayacaksak bunun en önemli unsuru nitelikli insan gücü yetiştirmek, nitelikli araştırmacı, akademisyen yetiştirebilmek en parlak beyinleri akademiye çekebilmek. Bunun iki yolu var. Bir tanesi nitelikli eğitim kurumlarını ortaya koyacaksınız ki dünya çapında eğitim, öğretim kurumlarını, araştırma kurumlarını ki bu insanlar kendilerini oralarda yetiştirebilsinler.

Ama bir yandan da en nitelikli akademisyenleri üniversitelerimize çekeceksek özlük hakları her şey değil ama en önemli unsurlardan bir tanesi. Bu manada da bunun da olmazsa olmaz bir konu olduğunun altını çizdik. Bu konunun da Bakanlar Kurulu aşamasında yetkinlikle değerlendirileceğine inanıyorum.''

-Rektörlük seçimi için üç ayrı model-

Yeni yasa taslağı önerisindeki rektörlük seçimleri, rektörlerin yetkilerine yönelik sorular üzerine YÖK Başkanı Çetinsaya, kendilerine de ''rektörlerin çok güçlü olduğu'' yönünde bazı eleştirilerin getirildiğini belirtti.

''YÖK önemli yetkilerinin bir kısmını üniversitelere devrediyor, üniversitelere devredilen bu yetkilerin önemli bir kısmını da senatolar ve üniversite yönetim kurulları kullanacak'' diyen Çetinsaya, senatolar ve yönetim kurullarının da seçimle gelen öğretim üyelerinden oluşacağını söyledi.

Bölüm başkanlığından başlayarak, dekanlık, fakülte kurullarının seçimle belirleneceğini, bunlardan da üniversite senatosu ve yönetim kurullarının oluşturulacağını dile getiren Çetinsaya, şöyle konuştu:

''Rektörlük konusuna gelince bu bizde en çok tartışma yaratan konulardan biri oldu. Üç farklı alternatifle kamuoyunun önüne çıkıyoruz, daha doğrusu bir üst merciye üç farklı alternatifle sunuyoruz. Bir tanesi şu anda olduğu gibi seçim, kampüslerde seçim yapılması önerisi. Diğeri üniversite meclisi denilen bir model. Üçüncüsü ise rektör adaylarını belirleme komitesi yoluyla, bir kurulun gelen başvuruları değerlendirip üçe indirdiği ve bunu da YÖK'e veyahutta Cumhurbaşkanına sunduğu bir model.''

Yeni düzenlemeyle rektör atamalarının mevcut sistemde olduğu gibi Cumhurbaşkanı tarafından mı yapılacağının sorulması üzerine de Çetinsaya, ''O anayasa değişikliğine bağlı bir konu. Oraları kurul veya cumhurbaşkanı şeklinde bıraktık. Çünkü anayasa değişikliği olup olmayacağına göre. Mevcut anayasaya göre Sayın Cumhurbaşkanının atamasıdır ama farklı önerilerde durulacaksa önce anayasa değişikliğinden emin olunması gerekir. O bakımdan oraları alternatifli bıraktık, kesin bir şey söylemedik'' yanıtını verdi.

-Kalite güvence sistemi-

Çalışmalarında yetki devri ve hesap verilebilirliği önemsediklerini ifade eden Çetinsaya, ''Sayıştay denetimleri var. O zaten kendi kulvarında yürüyor. Biz bunun dışında iki tür denetim öneriyoruz. Biri mevzuat denetimi dediğimiz bir denetim. Bunu bizde yeniden yapılanan denetleme organı yapacak. Bir de bütün dünyada yükseköğretim sistemlerinde geçerli olan kalite güvencesi sistemi. Bağımsız kalite ajansları yoluyla akademik denetim bu süreçlerde gerçekleştirilecek. Böylece mali, idari ve akademik denetim bütün olarak karşılanmış olacak'' dedi.

Çalışmada YÖK'ün üst kurullarının belirlenmesinde ne gibi yeniliklerin bulunduğunun sorulması üzerine Çetinsaya, şöyle konuştu:

''Metinde, Yükseköğretim Kurulu ile ilgili kısımlara baktığınızda bir kuruma dönüştüğünü fark edeceksiniz, uzmanların ve uzman yardımcılarının istihdam edildiği bir kuruma dönüşüyor, profesyonel bir bürokratik örgüte dönüşüyor Yükseköğretim Kurulu. Yeni daire başkanlıkları, yeni ihtiyaç alanlarına göre oluşturulmuş yeni birimler oluşturulması teklif ediliyor. Genel Kurul ile ilgili de farklı öneriler getiriyoruz. Genel Kurul, Yürütme Kurulu tartışması da çok yapıldı ama farklı fikirlerin temsil edilebilmesi ve farklı görüşlerin bir arada tartışılabilmesi açısından genel kurul yapısının devam ettirilmesi fikri öne çıktı.

Bir de 'YÖK'ün küçülmesi' meselesinin tartışması yapıldı. Burada da iki eğilim ortaya çıktı. 'YÖK'ün üyelik sayısını azaltalım' diyenler, 'yetkilerini azaltalım' diyenler de vardı. Yaptığımız tartışmada YÖK üyeliklerinin sayısının azaltılmasının YÖK'ü küçültmek demek olmayacağını, bunun yerine mümkün olduğu kadar üniversiteler yetki devri vermemiz gerektiği fikrini öne çıkardık.''

-''YÖK'ün siyasallaşacağı'' iddiaları-

Yapılacak düzenlemeyle ''YÖK'ün daha da siyasallaşacağına'' yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine Çetinsaya, şu açıklamalarda bulundu:

''Sonuç itibarıyla bu YÖK Genel Kurulu'nun çeşitli aşamalardan geçerek, çeşitli süreçlerden geçilerek ortaya çıkarttığı bir metin. Bu metinde herhalde bir kurulun kendisi hakkında karar vermesi ve bir şeyi teklif etmesi doğal olarak o metnin en zayıf kısmı olarak da görülebilir bu da haklı bir görüştür. O yüzden kendi aramızdaki tartışmalarımızı yaptık, iki farklı öneri getiriyoruz ama bizim ötemizdeki merciler ve paydaşlar aslında bizim hakkımızda karar versinler istedik. Yükseköğretim sistemindeki farklı görüşlerin ve farklı paydaşlarının görüşlerinin yansıması açısından Genel Kurul'un hayatiyetini ve devamını önemsiyoruz. Buradaki kritik nokta Genel Kurul'un sayısından, seçilme kaynaklarından çok orada da farklı alternatifler getirdik, bunlar tekrar düzenlenebilir, değiştirilebilir, tasarrufların yetki devirleri konusunda olmasının gerektiğini düşünüyorum.''

-''Yeni öneriye bakanlar 'vergi rekortmeni' kelimesini göremeyecek''-

Üniversitelerin ticarileşeceği yönündeki eleştirilere yönelik görüşü sorulan Çetinsaya, şu yanıtı verdi:

''Yasa önerimizi tartışmaya açtığımızda iki büyük grupta eleştiri geldi. Bir tanesi öğretim üyelerimizin kendi kariyerlerini etkileyen meselelerdi. Doçentlikteki bekleme süreleri, dil meseleleri gibi. Yeni ortaya çıkarttığımız öneride bunların büyük kısmının karşılandığını göreceksiniz. Diğer grup ise sisteme yönelik eleştirilerdi. Burada da iki paradigma karşı karşıya geldi. Biri meslektaşlar yönetimi paradigması diğeri şu anda dünyada revaçta olan vergi verenlerin veya paydaşların yönetimi paradigması. Somut olarak bakıldığında ise bir vergi rekortmeni meselesi. Yeni öneriye bakanlar vergi rekortmeni kelimesini göremeyecekler. Bir de lisans ofisi veya teknoloji transfer ofisi konularında eleştiriler oldu. Açıkçası çeşitlilik ilkesine inanıyorsak farklı modellerin, farklı düşüncelerin bir arada yaşayabileceğini öngörüyorum. Önemli olan eski tek tipliliği üniversitelerin üzerine giydirmemektir. Herkes endüstriyle ilişki kuracak herkes bilgiyi ticarileştirecek gibi söylemlere ve düzenlemelere girişmememizdir. Ama küreselleşmenin, 2023'ün, 21. yüzyılın dünyasında da üniversiteleri mutlaka bilimsel anlamda rekabet edebilmesi, endüstriyle etkileşime girmesi, patentler üretmesi kaçınılmaz bir şey. Ama bunu yaparken gerçek anlamda bilgi, hikmet ve ilim peşinde koşanların da önünü kesmememiz ve onları da teşvik etmemiz gerekir.''

-''Öğrencilere oy hakkı'' tartışmaları-

Süreçte çalışmayla ilgili her kesimin görüşünün alınıp alınmadığının sorulması üzerine Çetinsaya, ''Ben, 'gönül rahatlığıyla bütün eleştirileri aldık' diyorum. 'Bunları da bütün açık yüreklilikle herkese sunduk' diyebiliyorum. Çünkü internet sitemize bakarsanız en radikal eleştiriden en farklı öneriye kadar her şey bütün kamuoyuna açtık hem de kendi kurulumuzla bunları gözden geçirdik. Söylenecek bütün sözlerin söylendiğini ve bütün eleştirilerin ifade edildiğini düşünüyorum'' diye konuştu.

Öğrencilerin taleplerinin çalışmada yer alıp almadığının sorulması üzerine Çetinsaya, süreçte hem rektörlerle hem öğrenci temsilcileriyle görüştüğünü hatırlattı. Öğrencilerin de tekliflerini aldıklarını ve birtakım düzenlemeler yaptıklarını anlatan Çetinsaya, ''Şu aşamada bölüm kurulundan başlayarak öğrenciler temsil edilecek, öğrenci konseylerinin ayrı bütçeleri ve fiziksel imkanları olacak ve bütün kurullarda temsil edilecek'' dedi.

Öğrencilerin oy verip veremeyeceğinin sorulması üzerine Çetinsaya, ''Hukukçulardan aldığımız görüş, oy vermenin hukuki sonuçları da olacağı için bunun öğrencilerin statüsü dolayısıyla onlar için dezavantajlı, onların zararına olabileceği gibi görüşler bildirildi.

O bakımdan da biz 'oy hakkı olmaksızın' diye şu aşamada görüş bildirdik. Bizim önereceğimiz bir değişiklik, bunu yasadaki diğer maddeler için de söylüyorum, farklı yasalarda farklı değişiklikler getirdiği için belli bir yere geldik ve durduk. Onun ötesinde bundan sonraki mercilerde oy hakkı da tanınabilir belki onların bundan zarar görmemesi için de ilgili kanunlarda değişiklik de yapılabilir'' dedi.

Bu arada, Çetinsay'a AA 2012 Almanağı hediye edildi.

Yayıncı: Selçuk Aval


HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı