Kurbanlık fiyatları belli oldu: İşte Büyükbaş ve küçükbaş için netleşen rakamlar

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurbanlık fiyatları arama motorlarında en çok arananlar arasında yer aldı. Peki bu yıl kurban fiyatları ne kadar, kaç para olacak? Büyükbaş kurban fiyatları ne kadar, kaç para? Küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç para? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık fiyatları da netleşmeye başladı. 2023 kurban fiyatları en çok arananlar arasında yer aldı. Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları ve 2023 Kurban Bayramı; koyun, keçi, sığır, manda, tosun fiyatları ne kadar, kaç para olacak? Kurban pazarları ne zaman kurulacak? Kurban kesim bedeli ne kadar? Kurban hisse bedeli ne kadar, kaç para? Kurban Bayramı ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

Kurbanlık fiyatları belli oldu: İşte Büyükbaş ve küçükbaş için netleşen rakamlar
Büyükbaş ve küçükbaş kurban, kurbanlık fiyatları belli oldu. Her yıl kurbanlık için kurban pazarlarına akın eden vatandaşlar bu sene kurbanlıkların gelmesini beklemeden çiftliklerin yolunu tuttu. Kurban bayramının yaklaşmasıyla arama motorlarında kurban fiyatları (kurbanlık fiyatları)ile ilgili sorular yer almaya başladı. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban fiyatları belli oldu mu, kaç para olacak? Kurban pazarları ne zaman kurulacak? Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı'nda kurban kesmek isteyen milyonlarca müslüman arama motorlrında aynı sorulara cevap arıyor. Kurban fiyatları belli oldu mu? Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç para olacak? Büyükbaş küçükbaş kurban fiyatları ne kadar, kaç para? Kurban kesim bedeli ne kadar, kaç para? Kurban Bayramı ne zaman?Kurban hisse bedeli ne kadar, kaç para? 'Kurban fiyatları 2023, Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları ve 2023 Kurban Bayramı Koyun, keçi, sığır, manda, deve fiyatlarını sizler için derledik.

2023 VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2023

2023 yılı için kurbanlık fiyatları, şehirlere ve satış yerlerine göre farklılık göstermektedir. Ancak tahmini olarak fiyatların şu aralıklarda olması beklenmektedir:

Büyükbaş kurbanlık fiyatı: 50.000 TL - 100.000 TL

Küçükbaş kurbanlık fiyatı: 5.000 TL - 10.000 TL

2023 yılı kurbanlık fiyatları henüz netleşmedi. Ancak vatandaşlar kurban pazarları kurulmadan çiftliklere akın etti. Çiftliklerden alınan rakamlara göre; 2023 yılında ortalama bir ton dana fiyatının 50.000 ile 100.000 TL arasında olması bekleniyor.

Ancak, bu fiyatlar bölgeye ve hayvanın özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.

Özellikle yatırım yapmak isteyenlerin bu fiyatları yakından takip etmeleri ve doğru bir değerlendirme yapmaları önemli.

Diyanetin 2023 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 2023 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, illerde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısının, ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında müftülük, il/ilçe sağlık müdürlüğü, il/ilçe tarım ve orman müdürlüğü, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü, belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak.

Komisyon, 28 Haziran 2023'te başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edecek, kurbanların kesim yerlerinde kesilmesi için gerekli tedbirler alacak.

Kurban satış ve kesim yerlerini birbirine yakın yerlerde planlayacak komisyon, planlama yapılırken çevre ve insan sağlığına zarar vermemek için olası çevresel riskleri dikkate alacak.

Kurban satış ve kesim yerlerine ulaşımın kolay sağlanması için yerel yönetimlerce gerekli tedbirler alınacak.

Kurban satış yerleri etrafı brandayla çevrili, üstü kapalı ve insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanacak.

Komisyon tarafından, kesim yerleri; genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, yeteri derecede aydınlatma ve havalandırması bulunan mekanlardan seçilecek, insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanacak. Halk eğitim merkezlerinde 20 saatlik 'Kurban Kesim Elemanı' yetiştirme ve geliştirme kursu düzenlenecek.

Kesim yerlerinde, 'Kasaplık Belgesi' veya 'Kurban Kesim Elemanı' kurslarından alınmış 'Kurs Bitirme Belgesi' ve 'Hijyen Eğitimi Belgesi' olanlar görevlendirilecek.

Kurban pazarları ne zaman kurulacak

Kurban satış yerleri İstanbul'da 15 gün, diğer illerde 1 ay önce hazır hale getirilecek

Kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi, solunum yolu enfeksiyonları bulaşma riskini en aza indirmek için randevu sistemi uygulanacak. Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için tedbirler alınacak.

Kurban satış yerleri, İstanbul'da Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce, diğer illerde ise Kurban Bayramı'ndan 1 ay önce hazır hale getirilecek, bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek.

KURBANLIKLAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 13 Haziran 2023'ten itibaren başlayacak.

Kesim yerine götürülürken, araca bindirilirken, araçtan indirilirken ve kesilirken kurbanlık hayvanlara eziyet edenlere ceza uygulanacak.

Kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmeli?

Kurban olması dinen sakıncalı hayvanlar satış yerlerine getirilemeyecek. Koyun, keçi, sığır, manda ve devenin dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemeyecek. Kurbanlık hayvanın yaşı konusunda kameri yıl esas alınacak. Kurban olabilmesi için kurbanlık hayvanın; deve için 5, sığır ve manda için 2, koyun ve keçi için 1 yaşını doldurması gerekecek. Ancak koyun, semizlik ve gösteriş olarak 1 yaşındakilerle aynı olursa 5 ayını tamamladıktan sonra kurban edilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan 'Tarım Cebimde' isimli mobil uygulama üzerinden küpe numarası girilerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerinin sorgulanabileceği konusunda vatandaşlar bilgilendirilecek.

Kurallara uymayanlara ceza

Kurban kesiminde kurallara uymayanlara ceza uygulanacak.

Kurban satış ve kurban kesim yerlerinde karar, yönetmelik, tebliğ, kurul, komisyon kararları, ilgili kanun hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevesinde denetim yapılacak.

Çevre Kanunu'na aykırı hareket edenlerden park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 3 bin 36 lira idari para cezası uygulanacak.

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa gömen tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 7 bin 283 lira idari para cezası verilecek.

Satış yerlerinde, hayvanların sağlıklarının iyi, barındıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunluluğuna aykırı hareket edenlere 1518 lira, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki 'hayvanların kesimi'ne ilişkin düzenlemeye aykırı hareket edenlere hayvan başına 15 bin 939 lira idari para cezası uygulanacak.

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa, sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere hayvan başına 4 bin 554 lira idari para cezası kesilecek.

HANGİ HAYVANLAR KURBAN OLARAK KESİLEBİLİR?

Koyun, keçi, sığır, manda ve deve. Dolayısıyla ancak bu hayvanlardan (veya türdeşleri) kurban kesilebilir. Tavuk, kaz, ördek, deve kuşu, ceylan gibi hayvanların kurban olarak kesilmesi geçerli değildir. Kurbanın geçerliliği açısından bu hayvanların erkek veya dişi olması arasında fark yoktur. Ancak koyunun erkeğinin, diğerlerinin ise dişisinin kesilmesi daha faziletli görülmüştür.

Koyun ve keçi sadece bir kişi için; deve, sığır ve manda ise yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir. Bu hüküm Hanefîler dahil üç mezhebe göre olup Mâlikî mezhebinde parasına ve etine iştirakle ortak kurban kesimi câiz görülmez.

Hayvan yere yatırılırken Kur'an'dan 'Yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a, O'nun birliğine inanarak çevirdim. Ben müşriklerden değilim' (elEn'âm 6/79), 'Benim namazım, ibadetim (kurbanım), hayatım ve ölümüm hep âlemlerin rabbi olan Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben Allah'a teslim olanların ilkiyim' (el-En'âm 6/162-163) meâllerindeki âyetleri okur. 'Ey Allahım, dostun İbrâhim'den ve habibin Muhammed'den kabul buyurduğun gibi benden de kabul buyur' şeklinde veya benzer tarzda dua eder. Daha sonra da tekbir ve tehlîl getirir.

KURBAN NASIL KESİLİR?

Diğer gayelerle yapılan kesimlerde olduğu gibi kurbanlık hayvanın kesiminde de bazı kurallara uymak gerekir. Hayvan kesim yerine incitilmeden götürülür, kesilecek zaman da kıbleye karşı ve sol tarafı üzerine yatırılır. Elinden geldiği sürece her mükellefin kurbanını kendisinin kesmesi menduptur, değilse bir başkasına vekâlet verip kestirir. Kurbanı kesecek kimsenin müslüman olması tercihe şayandır. Yahudi ve hıristiyanlara da kesim yaptırılabilir. Çünkü Ehl-i kitabın kestiği yenir. Kurban sahibinin kesim esnasında orada hazır bulunması müstehaptır.

Kurbanı kesen kimse hayvana eziyet vermemeye dikkat etmeli, bıçağı hayvana göstermemeli ve keskin bıçak kullanmalıdır. Sağ eliyle tuttuğu bıçakla hayvanı keserken 'Bismillâhi Allahü ekber' der. Kurbanı vekilin kesmesi halinde kurban sahibi de besmeleye iştirak eder. Kurban kesen kimse kesim esnasında Allah'ın adını anmayı (besmele) kasten terkederse, Hanefî mezhebine göre bu hayvanın eti yenilmez.

Kurban kesmenin rüknü, kurbanlık hayvanın kanını akıtmaktır. Sığır, manda, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar yatırılıp çenelerinin hemen altından boğazlanmak suretiyle (zebh), deve ise ayakta sol ön ayağı bağlanarak göğsünün hemen üzerinden (nahr) kesilir. Kesim işlemi boğazın iki tarafındaki şah damarları, yemek ve nefes borusu kesilerek yapılır ve hayvanın kanının iyice akmasını temin için bir süre beklenilir. Hayvana acı vermemek için önce şoka sokmak (bayıltmak), sonra kesmek câizdir; çünkü şoka giren hayvan ölmez, hayatı devam eder, ancak kesilince kanı akar ve ölür.

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

27 Haziran 2023 Salı - Arefe

28 Haziran 2023 Çarşamba - Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe - Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma - Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi - Kurban Bayramı (4. Gün)