İşte Man Adası gerçekleri! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanı ortaya çıkmıştı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Man Adası iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Avukat Aydın, Yargıtay’ın Man Adası iddialarına yönelik yedi ayrı manevi tazminat davasında karar verdiğini, bu davaların Man Adası iddialarının yanı sıra birçok iddia, iftira ve hakaret içeren konuşmalar olduğunu aktardı.

İşte Man Adası gerçekleri! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanı ortaya çıkmıştı...
İşte Man Adası gerçekleri! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanı ortaya çıkmıştı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin yedi ayrı manevi tazminat davasında karar verdiğini, davaların tamamında Kemal Kılıçdaroğlu'nun manevi tazminata mahkûm edildiğini ve bu kararların istinaf daireleri tarafından da hukuka uygun bulunduğunu söyledi. Söz konusu yedi dosyanın beş tanesinde davacı Recep Tayyip Erdoğan, davalı ise Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu dile getiren Aydın, geriye kalan iki tanesinde ise davacı Recep Tayyip Erdoğan ile bir kısım yakınları, davalı ise Kılıçdaroğlu olduğunu ifade etti.

'MİKTAR NEDENİYLE BOZULDU'

Yargıtay'ın bozulan kararların manevi tazminat miktarını uygun bulmadığı ve söylemlerin ifade hürriyeti kapsamında değerlendirildiğini aktaran Hüseyin Aydın, 'Sadece Cumhurbaşkanımız ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun taraf olduğu beş dosyanın dördünde Ankara mahkemeleri tarafından verilen manevi tazminat kararları onanmıştır. İstanbul mahkemeleri tarafından verilen bir manevi tazminat kararı ise bozulmuştur. Cumhurbaşkanımızın yakınlarının da taraf olduğu ve İstanbul Mahkemeleri tarafından verilen manevi tazminat kararlarının biri miktar yönüyle bozulmuştur. Yani Yargıtay manevi tazminata hükmedilmesini değil, hükmedilen manevi tazminat miktarını uygun bulmamış ve yerel mahkeme kararını bozmuştur. Üçüncü davada ise söylemleri ifade hürriyeti kapsamında değerlendirip yerel mahkeme kararını bozmuştur' dedi.

İşte Man Adası gerçekleri! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanı ortaya çıkmıştı...

MAN ADASI'NIN YANI SIRA BİRÇOK İFTİRA

Hüseyin Aydın, söz konusu davaların zaman Adası iddiasının yanı sıra birçok iddia, iftira ve hakaret içeren konuşmalar olduğunu kaydederek, Yargıtay'ın Man Adası iddiaları ile ilgili olarak kararlarına ilişkin açıklama yaptı. Aydın, 'Dört tane onama kararında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Man Adası iddiaları bağlamında Cumhurbaşkanımıza yönelik söylemlerini ifade hürriyeti kapsamında değerlendirmedi, kişisel saldırıdır dedi. Bir tane bozma kararında bu konuların tartışılmasında kamu yararı olduğu, söylemlerin ifade hürriyeti kapsamında olduğu sonucuna varıldı. Cumhurbaşkanımız yakınlarının da taraf olduğu bir bozma kararında Man Adası söylemlerinin kişilik hakları ihlali olduğu sonucuna varıldı. Bir diğer bozma kararında ise Man Adası söylemlerinin ifade hürriyeti kapsamında kaldığı sonucuna varılmıştır' diye konuştu.

'KILIÇDAROĞLU'NU HAKLI ÇIKARACAK BİR İFADE YOK'

Yargıtay kararlarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Man Adası iddialarını haklı çıkaracak bir ifade veya iddianın ispatının bulunabileceği bir açıklama olmadığını belirten Aydın şöyle konuştu:

'Bozma kararları dahil, kararların hiçbir yerinde böyle bir ibareye veya bu anlama gelebilecek bir açıklamaya yer verilmemiştir. Aksine özellikle bozma kararlarında manevi tazminat davalarının niteliği itibariyle iddiaların doğruluğunun veya yanlışlığının kesin olarak belirlenmesine gerek olmadığı vurgulamıştır. Bozma kararlarından Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin E. 2020/3739 K. 2022/975 sayılı bozma kararının 11. sayfasında ve E. 2020/ 3738 2022/974 sayılı bozma kararının 13. sayfasında 'Davalı yanca iddia olunan hususların ispatı gerekmemektedir' denilmiştir. Bozma kararlarının ikisinde Cumhurbaşkanımızın bir kısım yakınlarının şirket satışından dolayı Türkiye'deki hesaplarına aktarılan tutardan söz edilmektedir. Bozma kararlarında ve bozma kararlarının atıfta bulunduğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda Kılıçdaroğlu' nun iddia ettiği gibi Cumhurbaşkanımızın yakınlarının yurt dışına para aktardıklarına dair en ufak bir ima dahi bulunmamaktadır. Aksine yurt dışına herhangi bir para aktarımının olmadığı, bozma kararının atıfta bulunduğu kovuşturmaya yer olmadığı kararında da davalının ve ihbarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisinin bu konuda hiçbir delil sunmadığı vurgulanmıştır. Dolayısıyla Yargıtay kararlarını Man Adası iddiaları ispatlandı, Kılıçdaroğlu haklı çıktı şeklinde yorumlamak açık bir saptırmadır ve asgari hukuk okur-yazarlığından yoksun bir yaklaşımdır.'