Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'YÖK artık engellemelerle uğraşmak yerine milletimize ve onun değerlerine hizmet eden yeni bir kuruma dönüştü'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
Alışkanlık Öğretim Üyesi İnovasyon Kız Öğrenciler Öğrenciler 

-detaylar

( ANKARA -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YÖK artık engellemelerle uğraşmak yerine milletimize ve onun değerlerine hizmet eden yeni bir kuruma dönüştü"- "YÖK Akademik Kariyer Liyakat projesidir. Doktoralı insan kaynağının daha şeffaf bir şekilde istihdamına imkan sağlamaktır. Türk veya yabancı uyruklu doktorasını tamamlamış tüm akademisyen adaylarımız ile, öğretim üyesi arayan üniversitelerimiz bu platformda bir araya geleceğiz"-"Ülkemiz Avrupa'da üniversiteye erişim sayısında ilk sıraya çıktı. Bu artışta kız öğrencilerimizin önemli bir yer tutmasıdır. Üniversitelerde daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 49'a yükseldi. Bütçeden üniversiteler için ayırdığımız pay da ciddi oranda artmıştır"-"AR-GE ve inovasyonu teşvik eden işbirliğine açık bir iklimin oluşmasını, tematik alanlarda ihtisaslaşmasının sağlanmasını hedefliyoruz"-"Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz, farklı değerler üretir hale gelerek birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır"-"Eski Türkiye'nin alışkanlıklarıyla, hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar da var ama onlar da bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar"-"Kızlarımızın yükseköğretim görme oranındaki artışta da üniversitelerin Anadolu'da yaygınlaşmasının da etkisi vardır"-"Anadolu bozkırlarında kurulan üniversitelerin ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasını hedefliyoruz" ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

4 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı