Destekler arttı kapsam genişledi! İhracatta atılım zamanı!

Ekonomide büyümenin sürükleyicisi haline gelen ve rekor üstüne rekor kıran ihracata destekler artırıldı. Pazara giriş belgesinden, marka tesciline, fuar organizasyonundan giderlere kadar kapsam genişledi.

Destekler arttı kapsam genişledi! İhracatta atılım zamanı!
Destekler arttı kapsam genişledi! İhracatta atılım zamanı!
Hükümet, ihracat hedefleri kapsamında sanayiciye verilen destekleri artırdı. İhracat desteklerine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda yeni başlayan Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği ile ihracata başlayan veya gelişime açık olan ihracatçıların pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve şirket başına yıllık 4 milyon liraya kadar desteklenecek.

Destekler arttı kapsam genişledi! İhracatta atılım zamanı!

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri yıllık 750 bin liraya kadar karşılanacak. Şirketlerin pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık ve rapor giderleri proje başına 200 bin liraya, ulaşım ve konaklama giderleri ise 100 bin liraya kadar karşılanacak.

Destekler arttı kapsam genişledi! İhracatta atılım zamanı!

FUARLAR DESTEKLENECEK
Tüm destek unsurlarında hedef ülkelere yönelik destek oranları ilave 25 puana kadar artırıldı. Yurtdışı fuar katılımcılarına fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurtdışı fuarın genel nitelikli olması halinde 150 bin lirayı, sektörel nitelikli olması halinde 250 bin lirayı, İhracat Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen yurtdışı prestijli fuarlardan biri olması halinde 750 bin lirayı geçemeyecek. Yurtdışı fuar organizatör tanıtım faaliyetleri ile ikili iş görüşmesi faaliyeti toplamda 2 milyon liraya kadar desteklenecek. Ayrıca yurtiçi fuar katılımcıları tarafından yer kirası ve stant masrafları için ödenen fatura giderleri 80 bin liraya kadar desteklenecek.

Destekler arttı kapsam genişledi! İhracatta atılım zamanı!

ŞİRKET VE MARKA ALIMI
Yurtdışında yerleşik şirketlerin ya da markaların alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler yıllık 3 milyon liraya kadar desteklenecek. Yurtdışında yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olması halinde destek 7.5 milyon TL'ye kadar çıkacak.

Destekler arttı kapsam genişledi! İhracatta atılım zamanı!

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurtdışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredilerinde 2 puanı toplam 45 milyon liraya kadar desteklenecek. Yurtdışında yerleşik şirkete ait markanın alımında kullanılan kredinin faiz giderlerinin Türk lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 30 milyon liraya kadar karşılanacak. Düzenlemeye göre, tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamında şirketlerin tasarımcı, modelist ve mühendis istihdamı, makine, ekipman, lımına ilişkin giderleri 3 yıl, 5 milyon liraya kadar desteklenecek.

Destekler arttı kapsam genişledi! İhracatta atılım zamanı!

ZİNCİR MAĞAZALAR KAPSAMA ALINDI
İhracat desteklerine "çok kanallı zincir mağaza desteği" eklendi. Çok kanallı zincir mağaza marka sahibi şirketlere toplamda yıllık en fazla 20 milyon liraya kadar destek verilecek. Turquality Projesi desteği kapsamında ihracatçı birliklerinin iştigal sahasına giren ürünlerinin yurtdışı pazarlarda tanıtılması amacıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri tanıtım, danışmanlık ile pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri yıllık 4 milyon liraya kadar yüzde 75 oranında desteklenecek. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Turquality/marka destek programı ile yönetim sistemlerinin yürütülmesine ilişkin istihdam, eğitim, organizasyon, tanıtım ve danışmanlık giderlerinin tamamı yıllık en fazla 100 milyon liraya kadar desteklenecek.

Destekler arttı kapsam genişledi! İhracatta atılım zamanı!

EXİMBANK'TAN 100 MİLYON TL
Eximbank ihracat kredi sigortası programları dahilinde özellikle yatırım malı makina, teçhizat gibi orta ve uzun vadeli sigortaya konu spesifik nitelikteki mal ihracatının sigortalanmasına yönelik işlemlerde, Eximbank tarafından yapılan tazminat ödemelerinin reasüre edilemeyen kısmı yıllık en fazla 100 milyon liraya kadar desteklenecek. Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi kapsamında şirketlerin makine, ekipman, donanım, yazılım alımı, eğitim, danışmanlık ile sertifakasyon giderleri 2 yıl yüzde 50 oranında ve şirket başına 15 milyon liraya kadar desteklenecek.

Destekler arttı kapsam genişledi! İhracatta atılım zamanı!

ŞİRKETLERE 2 YIL GİDER DESTEĞİ
- Hedef ülkelere yönelik destek oranları ilave 25 puana kadar artırıldı.
- Yurtdışında yerleşik şirketlerin/ markaların alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler yüzde 50 oranında ve yıllık 3 milyon liraya kadar desteklenecek.
- Teknoloji transferi sağlayacak firmalara destek 7.5 milyona kadar çıkabilecek.
- Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi kapsamında şirketlerin giderleri 2 yıl yüzde 50 oranında ve şirket başına 15 milyon liraya kadar desteklenecek.

Destekler arttı kapsam genişledi! İhracatta atılım zamanı!

- Türkiye'de üretilen ürünlerin pazarlandığı yurt dışı birimlerinin kira giderleri yıllık 2 milyon liraya kadar yüzde 50 desteklenecek.
- Eximbank tarafından kullandırılan yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde Eximbank'ın uyguladığı faiz oranı ile referans ticari faiz oranları arasındaki farka tekabül eden faiz giderinin tamamı desteklenecek.

Destekler arttı kapsam genişledi! İhracatta atılım zamanı!

- Tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamında 5 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak.
- Tasarım ofislerinin yurt dışında markalaşmaları amacıyla 4 yıl yüzde 50 ve yıllık 5 milyon liraya kadar destek verilecek.
- Gemi ve yat sektörü tasarım giderleri 5 yıl, yüzde 50 ve yıllık 3 milyon liraya kadar karşılanacak.
- Marka destek programı kapsamına 4 yıl süresince yüzde 50 destek verilecek.

Destekler arttı kapsam genişledi! İhracatta atılım zamanı!

- TURQUALITY Programı kapsamında giderlerin yüzde 50'si karşılanacak.
- Çok kanallı zincir mağaza markası sahibi firmaların yurt dışı pazarlarda daha hızlı büyümeleri ve ihracatlarını artırabilmeleri için 20 milyon TL'ye kadar destek verilecek.
- UR-GE projelerine yönelik giderleri yüzde 75 oranında ve proje bazında 6 milyon liraya kadar karşılanacak.