İBB'nin ağaç kıyımı belgelendi! Hassasiyet değil katliam!

İBB yönetimi tarafından katledilen 112 Çınar ağacına ilişkin Orman Mühendisleri Genel Merkezi tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Konusunda uzman 2 profesör, 1 doktor, 2 uygulamadan gelen uzman olmak üzere toplam 5 Orman Mühendisinin hazırladığı raporda herhangi bir bilimsel çalışmanın yapılmadığı, ağaçların aceleyle kesildiği, hastalık bahanesi ile kesilen çınarların yerine toprak sterilizasyonu beklenmeden aynı tür çınar fidanları dikildiği ve çınar ağaçlarının bakımı ile tedavilerinin yapılmaması nedeniyle kurumaya devam ettiği belirtildi.

İBB'nin ağaç kıyımı belgelendi! Hassasiyet değil katliam!
İBB'nin ağaç kıyımı belgelendi! Hassasiyet değil katliam!
Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, İstanbul Şubesi'nde İBB yönetimi tarafından Beşiktaş Çırağan ve Dolmabahçe caddelerinde kesilen 112 tarihi çınar ağacının katledilmesi sonrasında hazırlanan bilimsel raporu düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi mart ayında Beşiktaş Çırağan ve Dolmabahçe caddelerinde bulunan 112 çınar ağacını kanser oldukları gerekçesi ile kesmişti. Anıt ağaçların katledilmesinin ardından Bitki Hastalıkları Ve Mikrobiyoloji uzmanları, Orman Mühendisleri ve vatandaşlar İBB yönetiminin bakım ve tedavisini yapmadığı anıt çınarlarını kasıtlı olarak kuruttuğunu belirterek tepki gösterdi.

Katliamın ardından Orman Mühendisleri Odası bilimsel veriler ışığında kesilen tarihi anıt çınarları inceledi. Hazırlanan raporda İBB yönetiminin herhangi bir bilimsel çalışma yapmadan çınar ağaçlarının kasıtlı olarak kurutularak kesildiğine değinildi.

'KURUDUĞU İDDİA EDİLEN 112 ÇINARIN KESİLMESİ ACELEYE GETİRİLMİŞ'

Orman Mühendisleri Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz tarafından Orman Mühendisleri İstanbul Şubesi'nde yapılan basın açıklamasıyla, hazırlanan rapor kamuoyuna duyuruldu. Türkyılmaz yaptığı açıklamada, 'Orman Mühendisleri Odamız Genel Merkezi tarafından oluşturulan Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulumuzun oluşturduğu alt komisyon marifetiyle mart ayından beri meşgul eden İstanbul'un tarihi çınarlarıyla ilgili süreci inceledi. İBB yönetimi, son 2 yıl içerisinde Çırağan Caddesinde kesilen 112 Adet çınar ağacına yönelik yapılan açıklamada, ağaçların kansere yakalandığı ve devrilme riskine karşı kesildiği belirtilmiştir.

Ancak yapılan inceleme ve değerlendirmelerde bu 112 çınar ağacının ne kadarının çınar kanseri hastalığından ne kadarının da başka sebeplerden kuruduğu veya ne kadarının tedavi edilerek yaşatılabileceği ile ilgili özellikle konu uzmanları tarafından yapılmış yeterli sayıda bilimsel çalışmanın olmadığı ortaya çıkmıştır. Görülüyor ki kuruduğu için kesildiği iddia edilen 112 adet çınar ağacının kesimi, aceleye getirilmiş, tedavi edilip edilemeyeceği üzerinde bilimsel bir çalışma ve değerlendirme yapılmamıştır' dedi.

'ÇINARLARIN KESİLMESİNDEKİ HASSASİYET TEDAVİSİNDE GÖSTERİLMEDİ'

Raporun hazırlanmasında ve konun araştırılmasında konusunda uzman 2 profesör, 1 doktor, 2 uygulamadan gelen uzman olmak üzere toplam 5 Orman Mühendisinin bulunduğunu belirten Türkyılmaz, 'Hazırlanan raporda, Çınar ağaçlarının hastalık gerekçesiyle kesilmesinde gösterilen hassasiyetin hastalığın tedavisinde ve yayılmasına karşın gösterilmediği, hastalıklı ağaçların kesilmesi, taşınması, artıkların yok edilmesi konusunda pek çok yanlışlıkların yapıldığı ve yapılmakta olduğu görülmüş, kesilen çınar ağaçlarının yerine aynı türdeki çınar ağaçlarının dikilmesi de bunun en açık örneklerinden bir olarak karşımıza çıkmıştır' ifadelerine yer verdi.

'İBB YÖNETİMİNCE İDARİ, TEKNİK VE BİLİMSEL VERİLERDEN YOKSUN BİR EYLEM GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR'

Söz konusu alanda yapılan arazi ve büro çalışmalarına dayalı olarak çınar ağacının ekolojik ve botaniksel özellikleri dikkate raporun hazırlandığına değinen Türkyılmaz, 'Çınar ağacında görülen hastalıklar irdelenmiş ve hastalığın bulaşma yolları ve çınar ağacı ölümlerine karşı alınması gereken tedbirler tafsilatlı olarak ortaya konmuştur.

Bu rapor da göstermektedir ki İstanbul Çınarları ile ilgili İBB yönetimince idari, teknik ve bilimsel verilerden yoksun bir eylem gerçekleştirilmiştir. Çınarların kesim sürecinde ilgili orman idaresinden izin alınmadığı gibi karantina tedbirleri de uygulanmamış, hastalık bahanesi ile kesilen çınarların yerine toprak sterilizasyonu beklenmeden aynı tür çınar fidanları dikilmiştir.

Çok önemli doğal ve kültürel değerleri olan ve anıtsal özellik taşıyan çınar ağaçları raporda açıklanmış hastalıklar nedeniyle kurumuş ve kurumaya devam etmektedir. Orman Mühendisleri Odamız Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulu alt komisyon raporu verileri ışığında, Çınar ağaçlarımıza arız olan hastalıklara karşı gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve bakım çalışmalarının bir plan dahilinde uzman ekip gözetiminde geç kalınmadan periyodik olarak yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Aksi takdirde çok sayıda çınar ağacının kuruyacağı aşikardır. Bunun yanında konu uzmanları tarafından çınar hastalıkları, tedavileri ve ekolojik problemlerin çözümü ile ilgili daha fazla disiplinler arası çalışma gruplarını içeren detaylı çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmiştir' diye konuştu.

'BUNDAN SONRAKİ HER MÜDAHALENİN ÖZEL TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Bundan sonraki süreçte Orman Mühendisleri Odası olarak İstanbul'daki cadde, sokak ve parklarında yer alan her bir ağacımıza yapılacak müdahalelerin özel takipçisi olacaklarını belirten Türkyılmaz sözlerini şu şekilde tamamladı:

'Yetkilileri bundan böyle konunun uzmanları ile yapılacak istişareler ve bilimsel veriler ışığında hareket etmeye davet ediyor, başvuru yapılması halinde İstanbul'umuz ağaçları için her türlü desteğin verilmesine devam edileceğini bir kez daha huzurlarınızda deklare ediyoruz. Odamız Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulunca hazırlanan rapor İBB yönetimine idari, teknik ve bilimsel verilerle hareket etmesi için yazılı olarak gönderilmiştir.'