Mansur Yavaş'ın usulsüzlüğü Sayıştay raporunda! ABB'de 156 personele 13 milyon TL ödendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yine usulsüzlük haberleri gelmeye devam ediyor. Sayıştay raporunda 2020 yılı toplam maliyeti yaklaşık 13 milyon TL olan 156 belediye şirket personelinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görevlendirildiğine dikkat çekildi.

Mansur Yavaş'ın usulsüzlüğü Sayıştay raporunda! ABB'de 156 personele 13 milyon TL ödendi
Mansur Yavaş'ın usulsüzlüğü Sayıştay raporunda! ABB'de 156 personele 13 milyon TL ödendi
Sayıştay'ın 2020 denetim raporunda; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın usulsüz işlemleri tespit edildi.

Sayıştay'ın 2020 denetim raporunda; herhangi bir sözleşmeye dayanmadan 160 belediye şirket personelinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam edildiğine dikkat çekildi. Sayıştay; 2020 yılı toplam maliyeti yaklaşık 13 milyon TL olan 156 belediye şirket personelinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görevlendirildiğine dikkat çekildi.

HERHANGİ BİR SÖZLEŞMEYE DAYANMADAN 160 PERSONEL ALINMIŞ

Sayıştay raporunda; Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden birinde personel olan 160 kişinin herhangi bir sözleşme, protokol, ihale olmadan ve belediye bütçesinden herhangi bir gider yapılmadan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde çalıştırıldığının tespit edildiğine dikkat çekildi.

156 BELEDİYE ŞİRKET PERSONELİNİN MALİYETİ 13 MİLYON TL

Sayıştay raporunda; 2020 yılı toplam maliyeti yaklaşık 13 milyon TL olan 156 belediye şirket personelinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görevlendirildiği bildirildi.

'HERHANGİ BİR SÖZLEŞMEYE DAYANMADAN BELEDİYE ŞİRKET PERSONELİNİN KURUMDA İSTİHDAM EDİLMESİ'

Sayıştay'ın 2020 denetim raporunda; Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yaşanan usulsüzlükler şöyle anlatıldı: 'Kurum kayıtları ile personel istihdamının incelenmesi sonucunda; Belediye Şirketlerinden birinde personel olan yaklaşık 160 kişinin herhangi bir sözleşme, protokol, ihale vs. olmadan ve belediye bütçesinden herhangi bir gider yapılmadan ABB'nin çeşitli birimlerinde çalıştırıldığı tespit edilmiştir..'
'Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin bu kurumlar arasında geçiş yapabilmesine veya geçici görevlendirilmesine ilişkin yasal mevzuat bulunmasına karşın, Türk Ticaret Kanunu'na tabi, Kurumlar Vergisi mükellefi olan, bu kapsamda gelir ve giderini tam olarak beyan etme yükümlülüğü bulunan ve kar amacı güden belediye şirket personelinin başka kurum, kuruluş ve şirketlerde bedelsiz çalışabileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır..'

'Belediye şirketleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tabi şirketlerdir. Türk Ticaret Kanunu'nun 16 ve 18'inci maddesinde belirtildiği üzere belediye tarafından ticari şekilde işletilmek üzere kurulan kuruluşlar da tacirdir ve her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekmektedir.' 'Yapılan incelemelerde, 2020 yılı toplam maliyeti yaklaşık 13 milyon TL olan 156 Belediye Şirket personelinin ABB'nin çeşitli birimlerinde görevlendirildiği, bu kişiler için doğrudan hizmet alımı ve sözleşme yapılmadığı gibi sosyal hakları dâhil tüm masraflarının şirket hesaplarından karşılandığı tespit edilmiştir. (...)'

'Şayet belediye söz konusu personeli kendi bünyesinde çalıştırmak istiyorsa, 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'ya eklenen Ek Madde 20 uyarınca doğrudan hizmet alma suretiyle rahatlıkla bu işlemi gerçekleştirebilecektir. Aksi bir uygulama, mevzuatta açıkça izin verilmeyen bir işlemin gerçekleştirilmesine sebebiyet verdiği gibi Belediye giderlerinin mevzuata aykırı bir şekilde azalmasına ilgili Şirketin ise ciddi manada gelir kaybına uğramasına sebebiyet vermektedir. Kamu İdaresi cevabında bulgu konusu husus hakkında 2021 yılında gerekli çalışmaların yapıldığı belirtildiğinden söz konusu tespitin izlenmesine gelecek denetim dönemlerinde devam edilecektir.'

Mansur Yavaş'ın usulsüzlüğü Sayıştay raporunda! ABB'de 156 personele 13 milyon TL ödendi