Vergi Kanunlarina Iliskin Düzenleme Içeren Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi (4)

Varlik yönetim sirketlerine, kurulduklari takvim yili ve bunu izleyen 5 yil süresince uygulanan damga vergisi, harç ve KKDF istisnasi sürekli hale getirilecek. Bu sirketlere taninan banka ve sigorta muameleleri vergisine iliskin istisna kaldirilacak Mükellefler, usulüne uygun çifte vergilendirmeyi önleme anlasmasi hükümlerine aykiri vergilendirilmesi veya bu sekilde vergilendirilecegine dair kuvvetli emareler bulundugu iddiasiyla 'anlasmanin karsilikli anlasma usulü' hükümlerine göre Gelir Idaresi Baskanligina basvurabilecek Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022'den 1 Ocak 2023'e ertelendi

Varlik yönetim sirketlerine, kurulduklari takvim yili ve bunu izleyen 5 yil süresince uygulanan damga vergisi, harç ve KKDF istisnasi sürekli hale getirilecek. Bu sirketlere taninan banka ve sigorta muameleleri vergisine iliskin istisna kaldirilacak.

Kanuna göre mükellefler, usulüne uygun yürürlüge konulmus bir çifte vergilendirmeyi önleme anlasmasi hükümlerine aykiri olarak vergilendirildigi veya bu sekilde vergilendirilecegine iliskin kuvvetli emareler bulundugu iddiasiyla anlasmanin "karsilikli anlasma usulü" hükümlerine göre Gelir Idaresi Baskanligina basvurabilecek. Çifte vergilendirmeyi önleme anlasmasi hükümlerine bagli olarak bu basvuru, anlasmaya taraf diger akit devlet yetkili makamlari araciligiyla da yapilabilecek.

Karsilikli anlasma usulüne göre basvuru, müracaat kapsamindaki tarh ve teblig edilen vergi ve cezalar ile ihtirazi kayitla verilen beyanname üzerine tahakkuk eden vergiye iliskin dava açma süresini durduracak. Yapilan basvuruya konu talebin reddi veya diger akit devletin yetkili makami ile anlasmaya varilamamasi durumunda, bu durum bir yaziyla mükellefe teblig edilecek. Mükellef, yazinin teblig edildigi tarihten itibaren kalan dava açma süresi içerisinde vergi mahkemesi nezdinde dava açabilecek. Dava açma süresi, 15 günden az kalmissa bu süre yazinin tebligi tarihinden itibaren 15 gün olarak uzayacak.

Karsilikli anlasma usulü basvurusunun neticelendirilmesine iliskin düzenleme getiriliyor. Buna göre, basvurunun Gelir Idaresi Baskanligi ile diger akit devletin yetkili makami arasinda anlasmaya varilarak sonuçlandirilmasi halinde durum mükellefe bir yazi ile teblig edilecek. Yazinin teblig tarihinden itibaren 30 gün içinde mükellefin varilan anlasmayi kabul edip etmedigini, Gelir Idaresi Baskanligina bildirecek. Mükellef bu süre içinde bildirimde bulunmadigi takdirde, varilan anlasmayi kabul etmemis sayilacak. Anlasma sonucunun kabul edilmemesi veya kabul edilmemis sayilmasi durumunda, 30 günlük sürenin bitiminden itibaren dava açma süresi yeniden islemeye baslayacak ve vergi mahkemesi nezdinde dava açilabilecek. Dava açma süresi, 15 günden az kalmis ise bu süre 15 gün olarak uzatilacak.

Karsilikli anlasmanin vaki oldugu durumda üzerinde anlasilan hususlar ve anlasma uyarinca düzeltilen vergi ve cezalar hakkinda dava açilamayacak ve hiçbir mercie sikayette bulunulamayacak. Söz konusu vergi ve cezalar, düzeltme isleminin mükellefe teblig edildigi tarihten itibaren 1 ay içerisinde ödenecek. Düzeltme islemine konu verginin tamami ile cezalarin yarisinin bu süre zarfinda ödenmesi halinde, cezanin yarisi indirilecek.

- Mükelleflerin uzlasma talebine iliskin düzenlemeler

Kanun, basvuru öncesi açilan davalar ve uzlasma talebine iliskin düzenlemeler de içeriyor.

Mükellef, yaptigi basvurudan önce dava açmissa dava, karsilikli anlasma usulü basvurusu sonuca baglanmadan vergi mahkemelerince incelenmeyecek. Dava herhangi bir sebeple incelenir ve karara baglanirsa karsilikli anlasma basvurusuna iliskin sonuç dikkate alinacak. Anlasma sonucu, idare tarafindan yargi mercilerine bildirilecek. Karsilikli anlasmanin gerçeklesmemesi halinde, durdurulmus olan davanin görülmesine vergi mahkemesinde devam edilecek.

Uzlasma talebinde bulunmussa uzlasma, karsilikli anlasma usulü basvurusunun sonuca baglanmasina kadar ertelenecek. Mükellef, anlasmanin sonucunu beklemeksizin uzlasma hakkini kullanmayi talep ettigi takdirde müracaatindan vazgeçmis sayilacak ve uzlasmanin gerçeklestigi durumda, diger akit devlete yönelik düzeltme talebi hariç, tekrar karsilikli anlasma usulü basvurusunda bulunamayacak.

Karsilikli anlasma sonucuna göre, Türkiye'de düzeltme yapilmasinin gerekmesi durumunda, anlasma sonucu, kanunun zamanasimi hükümlerine bakilmaksizin uygulanacak. Anlasma sonucunun uygulanmasi için çifte vergilendirmeyi önleme anlasmasinda bir süre öngörülmüs ise bu süre ile ilgili hükümler sakli kalacak.

Mükellef, karsilikli anlasmanin sonucunu kabul ettigi durumlar hariç olmak üzere, sürecin herhangi bir asamasinda basvurusunu geri çekebilecek, bu durumda duran zamanasimi kaldigi yerden islemeye devam edecek. Mükellefin, basvurusunu geri çektigi durumda, kanunun diger hükümleri kapsamindaki müracaat haklari sakli kalacak. Karsilikli anlasma usulüne basvurulmasi, tahakkuk eden vergi ve cezalarin tahsilatini durdurmayacak.

Bu düzenlemeler, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapilacak basvurulara uygulanmak üzere yayimi tarihinde yürürlüge girecek.

Mükelleflerin istemeleri halinde, ilk kez yeniden degerleme yapacaklari hesap döneminden önceki hesap döneminin sonu itibariyla bilançolarina kayitli bulunan tasinmazlar ile amortismana tabi diger iktisadi kiymetlerini, hükümlere uymak kosuluyla yeniden degerleyebilmelerine imkan saglanacak. Bu madde, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüge girecek.

- Damga vergisi istisnasi

Yatirim izleme ve koordinasyon baskanliklari, (YIKOB), Damga Vergisi Kanunu uygulamasinda resmi daire kapsamina alinacak.

Damga Vergisi Kanunu'nda "Ticari ve medeni islerle ilgili kagitlar" baslikli bölümünde yapilan düzenlemelerle, teminatli sermaye piyasasi araçlarinin ihracinda islem maliyetlerinin azaltilmasi saglaniyor. Sermaye Piyasasi Kanunu kapsaminda teminat yöneticisinin taraf olduklari dahil olmak üzere, sermaye piyasasi araçlarinin ihracina konu teminatlara iliskin düzenlenen makbuz ve kagitlara damga vergisi istisnasi yapilacak.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (I) ve (II) sayili cetvellerde yazili genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idarelerine, yatirim izleme ve koordinasyon baskanliklarina, belediyelere ve köylere yapilacak bagislara iliskin, ilgili idare ile bagislayanlar arasinda düzenlenen kagitlara damga vergisi istisnasi saglanacak.

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsaminda vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler katma deger vergisinden istisna edilecek. Bu hüküm, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren söz konusu madde kapsaminda vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygulanmak üzere yayimi tarihinde yürürlüge girecek.

Sagliga zararli tütün mamulleriyle mücadelede etkinligin artirilmasi ile otomotiv sektöründe olusabilecek fiyat dalgalanmalarina uygun vergilemenin saglanabilmesi, günün sosyal, ekonomik ve mali ihtiyaçlarina göre hizli ve esnek karar alinabilmesi için Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Cumhurbaskanina taninan yetki degistiriliyor. Kanunda yer verilen II sayili listedeki mallar için belirlenen oranlari ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarinin alt ve üst sinirlari 3 katina ve III sayili liste B cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi 3 katina kadar çikarilabilecek.

- ATV ve UTV'ye ayni oranda vergilendirme

Fiziksel ve teknik özelliklerine göre gümrük tarife cetvelinin farkli pozisyonlarinda yer alan ATV (All Terrain Vehicle/her türlü arazide kullanilan araç) ve UTV (Utility Task Vehicle/çok amaçli hizmet araci) isimli araç tiplerinin ayni oranda vergilendirmeleri saglanacak.

Ayrica motor silindir hacmine ve özel tüketim vergisi matrahina göre farkli oranlarda vergilendirilen motorlu karavanlarda vergilendirmeye esas tek bir oran belirleniyor.

Bankacilik Kanunu'nda yapilan düzenleme ile varlik yönetim sirketlerine kurulduklari takvim yili ve bunu izleyen 5 yil süresince uygulanan damga vergisi, harç ve KKDF istisnasi sürekli hale getirilecek, söz konusu sirketlere taninan banka ve sigorta muameleleri vergisine iliskin istisna kaldirilacak. Bu madde, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüge girecek.

- Kurumlar Vergisi Kanunu'nda degisiklik

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapilan degisiklikle, nakdi sermaye artisindan kaynaklanan faiz indirimi müessesesiyle sirketlerin sermaye yapisi güçlendirilerek, özkaynakla finansman tesvik ediliyor. Düzenlemeyle, Türkiye'de yabanci sermaye, yurt disindan kaynak girisinin artirilmasi amaçlaniyor. Buna göre, nakdi sermaye artislarinin, yurt disindan getirilen nakitle karsilanan kismi için oran yüzde 75 olarak uygulanacak. Bu hüküm, kanunun yayimi tarihinden itibaren madde kapsaminda yapilacak nakdi sermaye artislarina uygulanmak üzere yayimi tarihinde yürürlüge girecek.

Yatirim tesvik belgesi bazinda yapilan yatirim harcamasina yatirima katki oraninin uygulanmasiyla belirlenen tutarin yüzde 10'luk kismi, kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayi takip eden ikinci ayin sonuna kadar talep edilmesi sartiyla, ÖTV ve KDV hariç olmak üzere tahakkuk etmis diger vergi borçlarindan terkin edilmek suretiyle kullanilabilecek. Bu madde, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapilacak yatirim harcamalarina uygulanmak üzere yayimi tarihinde yürürlüge girecek.

Kanunla, 1 Ocak 2022'de yürürlüge girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023'e ertelendi.

Teklifin, kurumlar vergisi beyan sürelerini düzenleyen iki maddesi ise metinden çikarildi.

Meclis Baskanvekili Haydar Akar, birlesimi 19 Ekim Sali günü 15.00'te toplanmak üzere kapatti.

(Bitti)

Kaynak: AA

Bu haber AA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.