HABER / ANKARA KONYA ARASINDA SEYAHAT 1 .15 DAKİKA OLACAK

Ankara-Konya arasında seyahat 1 .15 dakika olacak