USD (Alış - Satış) : 5,34 - 5,35 EURO (Alış - Satış) : 6,09 - 6,10

Cumhurbaşkanı Gül’den, Valilelere 'şehit Aileleri ve Gazilere Sahip Çıkın' Uyarısı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den, 81 ilin valisine 'şehit aileleri ve gazilere iyi bakın' uyarısı geldi.

Siyaset / 31 Ocak 2013 Perşembe 15:33
Cumhurbaşkanı Gül’den, Valilelere 'şehit Aileleri ve Gazilere Sahip Çıkın' Uyarısı

Gül, “Valilerin özellikle bir konuya çok daha fazla önem vermesini istiyorum. Şehit ailelerine ve gazilere sahip çıkın. Onlar hepimize bırakılmış birer emanettir. Onlara sahip çıkmak, her türlü ihtiyacını hiç kimseye fırsat vermeden yerine getirmek, bunu titizlikle takip etmek sizlerin en öncelikli konularından birisi olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen geleneksel “Valiler Buluşması” için Ankara’da bulunan 81 ilin valisi ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Gül, kabinedeki revizyonun ardından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Muammer Güler ile birlikte davetlileri büyük resepsiyon salonun kapısında davetlileri karşıladı. Yemeğe 81 ilin valisinin yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hasan Uşaklıoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yemekteki konuşmasına “Yurdumuzun dört bir köşesinde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için ve ülkemizin her açıdan gelişmesi ve kalkınması için büyük bir fedakarlıkla çalışan siz değerli valilerimizi burada Çankaya Köşkü’nde memnuniyet duyuyorum” diyerek başladı.

Güler’i İçişleri Bakanlığı görevine yeni başlamasından dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Gül, valiler, devletin ve hükümetlerin belirlediği politikaların uygulanmasını, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlayan, ilin ekonomik ve sosyal kalkınmasını planlayan, kamu yönetiminin taşradaki itici gücü ve lokomotifi konumunda olduğunu söyledi.

“VALİLER, DEVLETİN VATANDAŞA UZANAN ŞEFKAT ELİDİR” Devletin idari fonksiyonlarının en iyi şekilde yerine getirilmesini temin eden, bunu yaparken de toplumda huzur, güven ve adalet duygusunu yerleştiren ve halkla bütünleşebilen valilerin, devletin vatandaşa uzanan şefkat eli olduğunu ifade eden Gül, konuşmasına şöyle devam etti: “Devletin temel amacı halka hizmettir. Kamu hizmetlerinin halka yüksek standartlarda, eşit bir şekilde sunulması ve tüm hizmetlerin erişilebilir olması, devlete duyulan güveni de artıracaktır. Devletin ve hükümetin temsilcisi olarak sizlerin bu süreçteki öncülüğünüz ve yönlendirmeleriniz her zamankinden daha da büyük önem taşımaktadır.

Valilerimiz, vatandaşlarımız için bir hizmet köprüsü, ilk müracaat ettiği devlet kapısıdır. Sizlerin kapınızı herkese açık tutmanız, devlet-millet kaynaşmasının önemli bir ayağını oluşturmaktadır.“ Valilere seslenen Cumhurbaşkanı Gül, “Kamu hizmetlerinin sunulmasında “vatandaş odaklı hizmet anlayışı”nın öncüleri sizlersiniz” dedi.

Devletin kurum ve kuruluşlarının hantallıktan kurtarılması, verimliliğin artırılması, Türk kamu yönetiminde açıklık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin yerleştirilmesi noktasında da valilere önemli görevler düştüğünü vurgulayan Gül, “Bütün bu görevlerinizi büyük bir özveriyle yürüttüğünüzden, mesai mefhumu gözetmeksizin, gece-gündüz bu milletin hizmetinde koşturduğunuzdan eminiz. Sizlerin görev yaptığınız illerin yönetiminde göstereceğiniz liderlik vasfınız büyük önem arz etmektedir. İllerimizde yatırım potansiyeli ve imkanları tespit edilerek, bu imkanların hem ulusal hem de uluslararası ölçekte tanıtılması ve yatırımcıların buralara çekilmesi konularında daha güzel çalışmalar yapacağınızdan da eminim” diye konuştu.

“VASAT BİZİM İÇİN ÖLÇÜ OLMAMASI GEREKİR” Bir ilde başarı sağlamanın en önemli şartlarından birisinin de, o ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının, yöneticilerin, müteşebbislerin ve halkın işbirliğinin, uyum ve dayanışma içinde çalışması olduğuna dikkat çeken Gül,konuşmasına şunları kaydetti: “Hangi ilde vali bu dayanışmayı sağlamışsa, o ilde önemli işlerin yapıldığını, o ilin büyük bir atılım gerçekleştirdiğine hep şahit oluyoruz. Aslında sizin çok yakın işbirliği içinde olacağınız kişi sayısı çok fazla değil. İlinizde belediye başkanları, müdürleriniz, asker-i erkan, TOBB’un ticaret veya sanayi odalarının temsilcileri, rektörler, hakim ve savcıların arasındaki iyi bir uyum o ili çok harekete geçirecektir. Siz değerli valiler hatırlayacaksınız. Her toplantıda bunun altını özellikle çiziyorum. Eğer bir ilde böyle bir uyumu sizler sağlayamazsanız o zaman o il kısır döngü içerisine girer. Bunun lideri, bunun koordinatörü sizlersiniz. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Türkiye büyüyor, gelişiyor, kalkınıyor. Bunu il ziyaretlerimde yakından müşahede ediyorum. Daha önce bildiğim tanıdığım illere Cumhurbaşkanı olarak gittiğimde aradaki farkın ne kadar değiştiğini görmekten büyük bir gurur duyuyorum. Hakikaten bütün illerimiz memnuniyet verici bir gelişme içerisinde. Diğer taraftan illerimizde elde edilen başarılar hiçbir zaman tabi yeterli görülmemelidir. Çünkü geçmiş yıllarında çok büyük noksanlıkları eksiklikleri vardır. Bu nedenle, bir taraftan gelişmenin istikrar içinde devam etmesini diğer taraftan da altyapıdan hizmet sektörüne kadar her alanda daha yüksek standartlara ulaşılmasını temel hedef olarak ortaya koymalısınız. Bununda altını çizmek istiyorum. İşleri hemen yapıp bitirmek güzel ama, yapılan işlerin yüksek standartlarda yapılması buda çok öncelikli bir konu olmalıdır. Bazen vasat bizim için ölçü oluyor. Vasat bizim için ölçü olmaması gerekir. Bu gerek hizmet sektöründe olsun, gerek diğer kamu hizmetleriyle ilgili bütün alanlarda olsun. Stantları artık yükseltmemiz gerekir. Türkiye artık gelişmiş, kalkınmış demokratik ülkelerin kriterlerini yakalamak durumundadır. Sağlıkta, eğitimde, ulaştırma da, kamu hizmetinde ve her alanda illerinizde bunu çok yakinen gözetmeniz gerekir ve alışkanlıkları kırıp vasatın üstüne çıkabilmek için özel bir takip gerekir. Bunun kolay olmadığını biliyorum. Çünkü, alışkanlıklardan vazgeçmek çok kolayda değildir. Ama buna da sizler öncelik yapacaksınız. Bu anlayışı maiyetinizdeki birimlerden kamu-özel sektör kuruluşlarına, üniversitelere ve sivil toplum örgütlerine kadar her yerde hakim kılmalısınız. Çünkü sizler devlet adına üstlendiğiniz misyonun yanında, adeta bir orkestra şefi olarak görev yapıyorsunuz. Valilerimizin öncülüğü ve yönlendirmesi ile sağlanacak böyle bir işbirliği ve dayanışma, bir yandan ilde bir sinerji oluşturarak başarıyı artıracak, öte yandan kurumların ve yöneticilerin enerjilerini boşa harcamalarına da mani olacaktır.

“TOPLUM LİDERİ OLMALISINIZ” Değişimin, gelişimin ve rekabetin her geçen gün arttığı küreselleşen dünyada, bütün alanlarda olduğu gibi kamu yönetimi alanında da önemli değişimler yaşanmakta, reformlar yapılmakta olduğunu belirten Gül, “Yeni kamu yönetimi anlayışı olarak özetleyebileceğimiz bu süreçte, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli olarak sunulması için bir dizi kurumsal ve yapısal reformların yanında, zihinsel değişim de gereklidir. Türk idarecileri olarak sizler, değişen dünya koşullarına paralel olarak kendinizi yenilemeli, sahip olduğunuz vizyon itibarıyla ufku geniş, geleceği görebilen, dünyadaki gelişmeleri izleyip, ilinde, bölgesinde ve Anadolu’nun her köşesinde uygulayabilen birer toplum lideri olmalısınız. Bugünkü modern kamu yönetimi anlayışı inisiyatif almayı öngörüyor. Sizler bulunduğunuz yerlerde inisiyatif alarak, yerel imkanları harekete geçirerek, çoğu zaman da sorunları Ankara’ya taşımadan birçok iş ve hizmeti yerine getiriyorsunuzdur” diye konuştu.

“HUZUR VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI BİRİNCİ ÖNCELİĞİNİZ OLMASI GEREKİR” Devletin en önemli varlık nedeninin, vatandaşlarının huzur ve güvenliğini sağlamak olduğuna işaret eden Gül, insanların ülkenin her köşesinde, korkudan uzak ve yarınlarından emin bir şekilde yaşamalarını temin etmek de bugünkü modern devlet anlayışının temellerini oluşturmakta olduğunu kaydetti.

Süreçte özellikle güvenlik açısından sıkıntılı olan illerde bu hizmetlerin tüm güvenlik birimlerinin koordinasyonuyla yürütülmesinin önemini bir kez daha hatırlatmak istediğini ifade eden Gül, “Dolayısıyla görev yerlerinizde emniyet ve asayişin, huzur ve güvenliğin en iyi şekilde sağlanması her zaman önceliğiniz olmalıdır. Devletin yöneticileri olarak, güvenlik tedbirlerini alırken elbette vatandaşların hak ve özgürlüklerini de dikkate alacağız. Bu anlamda, güvenlik tedbirlerinin bireysel hak ve özgürlükleri kısıtlamaması, bireysel hak ve özgürlüklerin ise güvenlik alanında zaaflara yol açmaması temel ölçümüz olmalıdır. Hep üzerinde durduğumuz güvenlik-özgürlük dengesini sürekli gözetmek; özgürlük ve güvenliği birbirine feda etmemek için hepimize düşen görevler vardır. Güvenliği sağlarken hak ve özgürlüklerin kullanılmasını engelleyici tavır içinde olmamalıyız” şeklinde konuştu.

“HAYIRSEVERLERİ TAKDİR EDİNİZ VE ONLARA DESTEK VERİNİZ” Devletin, “sosyal devlet” olmanın bir gereği olarak “kimsesizlerin kimsesi” olmayı, sosyal hizmet anlayışının temel prensibi olarak kabul ettiğini vurgulayan Gül, vatandaşların ihtiyaçlarını zamanında, onları rahatsız etmeden giderebilmek ve yardımların dağıtılmasında adaletli olabilmek, kendileri açımızdan büyük önem arz ettiğini söyledi.

Gül, “Sosyal yardımlaşma ve dayanışma hizmetlerinin mülki idare amirlerimiz tarafından hassasiyetle yürütülmesi gereken, maddi ve manevi mesuliyeti olan önemli bir görev olduğunu hatırlatmak istiyorum. Başta eğitim, sağlık, kırsal kalkınma, kültür ve turizm olmak üzere bütün alanlarda yürütülen önemli proje ve faaliyetlerin başarısı, siz yöneticilerin titizlikle takip etmelerine bağlıdır. Vilayetlerinizde hayırseverlerce yaptırılan, başta eğitim ve sağlık alanında olmak üzere, her türlü yatırımı teşvik ediniz, önayak olunuz. Özellikle eğitim alanında yürütülen projelere, bütün imkanlarınızı seferber ederek destek veriniz. Bunları yapanları takdir ediniz ve onların bu fedakarlıklarını takdir ettiğinizi de gösteriniz” dedi.

“ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE SAHİP ÇIKIN” Valilerin özellikle bir konuya çok daha fazla öner vermesini istediğini ve onun da şehit ailelerine ve gazilere sahip çıkılmasını isteyen Gül, şunları kaydetti: “Onlar hepimize bırakılmış birer emanettir. Onlara sahip çıkmak, her türlü ihtiyacını hiç kimseye fırsat vermeden bununda altını özellikle çizmek istiyorum, hiç kimseye fırsat vermeden hemen ihtiyaçlarını yerine getirmek, bunu titizlikle takip etmek sizlerin en öncelikli konularından birisi olsun. Aslında siz gereğini yapıyorsunuz biliyorum. Ama bazı noksanlıkları görüyorum ve bunlar şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitiyor. Bunları valiler olarak söylemiyorum. Ama, diğer bazı yerlerde bunlar oluyor. O bakımdan bu konuya özellikle hassasiyet göstermenizi istiyorum. Vali olarak, merhametli, adil ve tarafsız olmaya büyük özen gösteriniz. Unutmayınız ki; sizlerin başarısı, aynı zamanda devletin de başarısı olacaktır. Vefakâr milletimiz, kendisine hizmet edenleri asla unutmaz.” İçişleri Bakanı Muammer Güler ise, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Gül’ün kendisi ve beraberindeki 81 ilin valisini kabul etmesinden dolayı teşekkürlerini iletti. Güler, “Milli sınırlarımız içerisinde Türk bayrağını taşıma onuruna sahip devlet görevlileri başta Cumhurbaşkanı ve valilerimizdir. Bütün valililerimiz bunun çok büyük bir sorumluluk olduğunun farkında ve bilincindedirler. Valilerimiz bu sorumluluğu yerine getirecek bilgi birikimi ve çalışma azmine sahiptirler. İçişleri Bakanlığı’nın geleneksel misyonu mensuplarının tamamını Anayasamızla teminat altına alınan Cumhuriyetimizin temel niteliklerini koruma kararlı içerisinde yetiştirmiş olmasıdır” dedi.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Abdullah GülCumhurbaşkanıBekir KalyoncuFeedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı