USD (Alış - Satış) : 3,78 - 3,78 EURO (Alış - Satış) : 4,64 - 4,65

(özel) İstanbul'daki Banka Soygunları

?stanbul'da son bir hafta içerisinde yaºanan 4 ayr? banka soygunu, bankalar?n güvenli?ini sa?layan görevlilerin soyguncuya hangi durumlarda müdahale etmeleri gerekti?i konusunu gündeme getirdi

3. Sayfa / 05 Ocak 2011 Çarşamba 16:21
(özel) İstanbul'daki Banka Soygunları

?stanbul'da son bir hafta içerisinde yaºanan 4 ayr? banka soygunu, bankalar?n güvenli?ini sa?layan görevlilerin soyguncuya hangi durumlarda müdahale etmeleri gerekti?i konusunu gündeme getirdi. Tüm Özel Güvenlik Dernekleri Federasyonu (TÖGF) Baºkan? Bülent Perut, güvenlik görevlisinin ancak soygun an?nda yaºanacak can kayb? veya yaralama s?ras?nda silah kullanabilece?ini belirterek, "Hiçbir çare kalmam?ºsa güvenlik görevlisi silah?n? kullanabilir" dedi.
?stanbul'da son bir hafta içerisinde farkl? yerlerde bulunan 4 banka ºubesi h?rs?zlar?n hedefi oldu. Son olarak dün Halkal?'da bir banka ºubesi soyulurken, gece geç saatlerde de Esenyurt'taki bir bankada soygun giriºimi yaºand?. Art arda yaºanan soygunlar "Bankadaki güvenlik görevlisi soyguncuya hangi durumlarda müdahale eder?" sorusunu ak?llara getirdi. Tüm Özel Güvenlik Dernekleri Federasyonu (TÖGF) Baºkan? Bülent Perut, ?HA muhabirine konuya iliºkin de?erlendirmelerde bulundu.
Perut, meydana gelen bir soygun s?ras?nda güvenlik görevlisinin soyguncuyu etkisiz hale getirip hemen vuraca??n?n düºündü?ünü belirterek bunun do?ru olmad???n? söyledi. Banka güvenli?inin bir ekip iºi oldu?unun alt?n? çizen Perut, "Sadece özel güvenlik görevlileri taraf?ndan yap?lan bir iº de?ildir. Sebebiyse banka güvenli?i çal?ºan herkesin sorumlulu?undad?r. Bankada veznelerde çal?ºan da güvenlik e?itimi al?yor, di?er bölümlerde çal?ºanlar da özel güvenlik gibi e?itim al?yor. Bu tür olaylarda fatura
genellikle özel güvenlikçilere ç?k?yor. Asl?nda bankada bir kriz yönetimi var. Olay esnas?nda herkesin kendisine biçilmiº bir görevi var. Kimi alarm butonuna basar, kimi emniyete haber verir. Emniyete haber verildikten sonra emniyet ekipleri oraya gelene kadar insanlar?n hayat?n?n korunmas? gerekir. Bu da tamamiyle özel güvenli?in o anda adrenalini tavana vurmuº olan soyguncu ile aras?ndaki münasebet, d?ºar?daki havan?n durumu, içeriye giriº ç?k?º?n etkisi hepsi birbirine ba?lant?l? olaylard?r. Burada esas
önemli olan kriz yönetimidir" ºeklinde konuºtu.
"Silahl? ve maskeli bir soyguncu bankaya girerse güvenlik görevlisi ne yapmal??" ºeklindeki bir soruya da karº?l?k veren TÖGF Baºkan? Bülent Perut, "Soyguncu silah?yla bankaya girdi?i andan itibaren olay emniyete haber verilmelidir. Emniyetle bankalar aras?nda bu konuda elektronik bir ba? vard?r. Soygun maksimum 30 saniyede emniyete haber verilmelidir. Özel güvenlik görevlisi de soyguncunun psikolojisine bakar, ºahs? inceler, elindeki silaha ve tavr?na bakar. Oradaki as?l amac? ve görevi cana en az
seviyede zarar gelmesidir. Soyguncunun yaralanmaya ve can kayb?na sebebiyet vermeden ºube d?º?na ç?kart?lmas? gerekir. Şube d?º?na ç?kart?ld?ktan sonra da gerek emniyet, gerekse güvenlik görevlisi ne yapmas? gerekiyorsa onu yapar. Güvenlik görevlisinin ana hedefi banka içerisindeki çal?ºanlar?n ve müºterilerin güvenli?ini korumakt?r. Türkiye'de bugüne kadar kötü sonuçlanan bir olay olmam?ºt?r. Bunun en önemli nedeni bankalar?n güvenli?e büyük yat?r?m yapmalar?d?r. Bankalar?n kendi haber alma merkezleri
vard?r. Baz? bankalar?n 10 bin, baz?lar?n?nsa 15 bin kameras? vard?r. Bunun yan?nda bankalarla emniyet aras?nda s?k? bir ba?lant? a?? var" dedi.

"S?LAH EN SON ÇARED?R"
Bülent Perut, "Güvenlik görevlisi soygun an?nda kullanabilir mi?" sorusu üzerine de kanuna ba?l? olarak silah kullan?labilece?ini ancak bunun her durumda geçerli olmad???n? söyledi. Perut, "Silah en son çaredir. Bankadaki insanlar?n can?na kas?t, öldürmeye veya yaralamaya yönelik hareketler varsa ve hiçbir çare kalmam?ºsa güvenlik görevlisi silah?n? kullanabilir. Özel güvenlik e?itimleri çok s?k? yap?lmaktad?r. Özel güvenlikler silah kullanma merakl?s? de?ildir. Silah kullanan güvenlikler ancak Amerikan
filmlerinde görülür. Amerika'da özellikle bu tür olaylara sert müdahalede bulunulur. Bizde ise insan hayat? temel esast?r. Kahramanl?k yapmadan, kimsenin can?na zarar vermeden bir olay sonuçland?r?lmal?d?r" diye konuºtu.
Bir hafta içinde yaºanan 4 ayr? banka soygununda güvenlikçilerin öncelikli olarak bankadakilerin canlar?n? düºündüklerini anlatan Perut, güvenlikçilerin soyguncuya müdahale etmediklerini, kriz an?nda uygulanacak tedbirleri uygulad?klar?n? vurgulad?. Perut, önceki gün Unkapan?'nda yaºanan banka soygununu buna örnek göstererek, "Buna en basit örnek, geçti?imiz günlerde Fatih'te yaºanan soygundur. 17 yaº?ndaki soyguncu elinde silahla içeri giriyor. Soygunu gerçekleºtiriyor. Soygun s?ras?nda özel güvenlik
görevlisi orada bulunan insanlar?n can güvenli?ini sa?lamak için müdahalede bulunmazken, di?er görevliler de butona basarak polise haber vermiºtir. Polisle sa?lanan h?zl? ba?lant?n?n ard?ndan polisler olay yerine geçerek k?sa sürede soyguncuyu yakalam?ºlard?r. Burada özel güvenli?in temel görevi insanlara zarar gelmesini engellemektir" ºeklinde konuºtu.
TÖGF Baºkan? Bülent Perut, bankada çal?ºan güvenliklerin nas?l e?itim ald?klar?n? da anlatarak, "Bu güvenlik görevlileri sürekli e?itim al?p denetlenirler. Psikolojik e?itim, at?º e?itimi al?rlar. Performanslar?na göre de?erlendirmeye tabii tutulurlar. Sürekli e?itim ve denetim alt?ndad?rlar. Ayr?ca toplumumuzda özel güvenli?e çok farkl? bak?l?yor, sayg? duyulmuyor. Özel güvenli?inde kanun taraf?ndan verilen bir tak?m haklar? ve yetkileri vard?r. Yeni kanun düzenlemeleriyle de özel güvenlik Türkiye'de
sayg?nl???n? kazanacakt?r" dedi.
Türkiye'de bin 282 adet güvenlik jörevlisi de soyguncunun psikolojiºirketi, bin 213 adet özel güvenlik e?itimi veren kurum ve 170 bin 828 özel güvenlik eleman? çal?ºt???n? ifade eden Perut, 47 bin 484 iº yerinde özel güvenlik çal?ºt?r?ld???n? vurgulad?.
(AU-ÇK-EA-Y)Banka SoygunuİncelerSoygunFeedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı