USD (Alış - Satış) : 4,85 - 4,86 EURO (Alış - Satış) : 5,68 - 5,69

Zeynep Özal savcıları göreve çağırdı

Siyasetçi bir babanın özel hayatıyla gündeme gelen kızı olarak tanınan Zeynep Özal, savcıları göreve çağırdı.

Güncel / 28 Şubat 2010 Pazar 09:47
Zeynep Özal savcıları göreve çağırdı

  Şimdi 50 ' li yaşlara gelen Zeynep Ö ; zal iki oğlu ve bir de manevi kızından oluşan ailesiyle eskisi gibi gö ; zler ö ; nü ; nde olmayan bir hayat sü ; rü ; yor . 9 yıl ö ; nce başladığı emlak işine 3 yıldır hem Dubai ' de hem de Tü ; rkiye ' de devam ediyor . ' Demokratik aç ; ılımı babam başlatmıştı . Tayyip Bey devam ettiriyor . İnşallah başarılı olur . ' diyen Zeynep Ö ; zal ' la dü ; nü ; , bugü ; nü ; , siyaseti ve kendi hayatını konuştuk .

BABAM YÜ ; RÜ ; RKEN YERE DÜ ; ŞTÜ ; VE TEK NEFESTE Ö ; LDÜ ;

Sizi ç ; ok fazla siyasi yorumlarınızla hatırlamıyoruz . Siyasetç ; i bir babanın kızı olarak geç ; mişte ve gü ; nü ; mü ; zde ne kadar siyasi olaylara ilgi duydunuz?

Babamla ANAP kurulduğundan itibaren ç ; alıştım . Zaten bü ; yü ; k kongre delegesiydim . Sonra da Kadıkö ; y Belediyesi ' nde de başkan yardımcısı olarak gö ; rev aldım .

Ne kadar zaman ANAP ' ta faaliyet gö ; sterdiniz?

Babam ö ; lene kadar devam ettim . O dö ; nem erkek kardeşlerim ve annem delegeydi . Annem bir ara il başkanlığı yapmıştı . Babam ö ; ldü ; ğü ; gü ; n , biz bü ; tü ; n aile istifa ettik partiden . O gü ; n benim iç ; in siyaset bitti . Bir de kurban verdik , diye dü ; şü ; ndü ; m .

Kurban verdik diyorsunuz . Yıllarca konuşuldu , babanız ö ; ldü ; mü ; ö ; ldü ; rü ; ldü ; mü ; tartışmaları oldu . Siz bundan endişe ettiniz mi?

Endişe ettik . Ç ; ü ; nkü ; babamın hiç ; bir sorunu yoktu , sağlıklıydı . Tü ; rk cumhuriyetlerden dö ; nmü ; ştü ; , iki gü ; n sonra da Ç ; in ' e gidiyordu . Efe , ben ve doktorumuz Cengiz Aslan beraberdik . Babamın doktorunu aradık , Amerika ' yı . Tam ö ; lü ; mü ; anlattık . Ö ; lü ; m basında ç ; ıktığı gibi değil . Jimnastik yapmamış , yorulmamış . Sabah kalkmış , duşunu almış eşofmanlarını giymiş kahvaltı sofrasına yü ; rü ; yor . Annem , ' Dü ; şme sesine dö ; ndü ; m . ' dedi , dü ; ştü ; ğü ; an zaten ö ; lmü ; ş . Bu sekte-i kalp dedi . Milyonda birdir . Peki dedik zehirlenme veya başka bir şey olabilir mi? O da olabilir , 24 saat iç ; inde otopsi yaptırmanız lazım , dedi . Tamam otopsi yapalım , bir zehir ç ; ıktı . Kimseyi suç ; layamazsın . Neticede Tü ; rkiye Cumhuriyeti , cumhurbaşkanını koruyamamış olacaktı . Biz hiç ; bir şey yapmayın dedik . Orada kapandı mevzu . Annem seneler sonra , buna evet derdim diye konuştu . Zaten devlette ç ; alışan birinin ani ö ; lü ; mü ; nde mutlaka otopsi yapılıyormuş . Ama yapılmadı , bö ; yle bir şey bize teklif dahi edilmedi .

Ailenin avukatları sizi bilgilendirmediler mi?

Hiç ; bir merciden bize gelmedi . Bu da soru işareti yarattı . Tü ; rkiye ' de basın savcısı var . Bir şey konuşursunuz , onun akabinde ç ; ağırır hemen ifade ver der . Biz bunu ç ; ok dile getirdiğimiz halde hiç ; kimse ilgilenmedi . Biz bu konu aç ; ıldığı zaman kaygılarımızı dile getiriyoruz ama ö ; yle kalıyor . Yani bu eceliyle de olabilir ama bö ; yle bir olay da olabilir . Tabii ki ben bunu birtakım dış gü ; ç ; ler diye dü ; şü ; nü ; yorum . Tü ; rkiye ç ; ok iyi bir tırmanıştaydı .

Siyasetç ; i bir babanın kızı olarak bugü ; nkü ; siyasi atmosferi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Esasında siyasetle hiç ; ilgim yok , olabildiğince dışarıda kalmak istiyorum . Ben bundan evvelki seç ; imde AK Parti ' ye oy verdim . İlk seç ; imlerde vermemiştim . Tek parti iktidarı ç ; ok ö ; nemli . Asla koalisyonlar olsun istemiyorum .

AK Parti ' nin bazı programlarına katılıyorsunuz , siyasi olarak bir yakınlık hissediyor musunuz?

Ben Beşiktaş ' ta ilk defa AK Parti ' nin yemeğine gittim . Davette Kü ; rt aç ; ılımı ile ilgili konuşma yapılacak diye ç ; ağırılmıştım . Sadece dinlemek iç ; in gittim . Benim iç ; in ç ; ok ö ; nemli ç ; ü ; nkü ; .

Turgut Ö ; zal ' ın Kü ; rt sorununu ç ; ö ; zmek iç ; in ç ; alışmaları vardı . Bugü ; n başka bir siyasi parti bu konuyu ö ; ncelikli gü ; ndemleri arasına aldı . Gelinen noktada demokratik aç ; ılımı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben Kü ; rt aç ; ılımı konusunda destek veriyorum hü ; kü ; mete . İnşallah başarılı olur Tayyip Bey . Bugü ; n belli bir yere kadar gelindi , bunlar konuşulabiliyor . Babamın zamanında konuşamazdınız bile . Babam Kü ; rtç ; e bir kanal olsun istiyordu . Bir Kü ; rtç ; e şarkı sö ; ylenebilsin . Bu işin silahla , kan dö ; kmeyle ç ; ö ; zü ; lebileceğine inanmıyorum . Ben bu konunun yanındayım . Babam başlatmıştı , inşallah devamı gelir . Ama bizim memleketimizde maalesef muhalefet yapmak iç ; in muhalefet yapılıyor .

ANNEM BEŞ VAKİT NAMAZINI KILAN BİR KADIN

Bugü ; n Erdoğan ' a karşı muhalefet yapan CHP geç ; mişte de babanızın karşısında muhalefet yapıyordu . Muhalefet anlayışında o gü ; nden bugü ; ne kadar bir değişim gö ; zlemliyor musunuz?

Ben muhalefete karşı değilim . Tabii ki olmak zorunda . Biz de bunu yaşadık . Babam derdi ki , kızım ilkleri yapmak ç ; ok zordur ama biz yapacağız ki yolu aç ; acağız . Babam ilk uç ; ağı aldığında Başbakanlık ' a demişti ki : Tü ; rkiye Cumhuriyeti ' nin cumhurbaşkanı ya da başbakanı bir gö ; rü ; şmeye gittiği zaman tarifeli uç ; akla gidemez . Sanki mezarına gö ; tü ; recek , sanki şahsına almış gibi millet ayağa kalkmıştı . Bugü ; n de aynı , evet , fark etmiyor . Muhalefet olmalı ama sen sadece muhalefet yapmak iç ; in yaparsan bu da kö ; stektir . Bazı olaylarda bir arada olmak , destek vermek lazımdır .

Bugü ; nü ; n ortamında kendinizi geç ; mişe gö ; re daha demokratik ve şeffaf bir ü ; lkede yaşıyor gibi hissediyor musunuz?

Biraz bu konuda kafam karışık . Herkesin birbirine karşı gü ; vensizliği , korkuları beni rahatsız ediyor . Bir de başö ; rtü ; sü ; nü ; n politik malzeme olarak kullanılmasının taraftarı asla değilim . Başö ; rtü ; sü ; karşıtlığı da aynı şekilde , bunlar bana yanlış geliyor . Benim anneannem de babaannem de başö ; rtü ; sü ; takıyordu . Benim ç ; ok yakın arkadaşlarım vardır kapalı . Ben başımı ö ; rtmemiş olabilirim . Namaz kılamıyorum . Ç ; ok kılmak isterim , ama şu an vaktim yok . Orucumu tutuyorum . Ama inanılmaz derecede inanç ; lıyım . Benim annem aç ; ık bir kadın ama beş vakit namazını kılan biri .

' Darbe ' kelimesi size ne ifade ediyor , darbelere dair korkularınız var mı? Bugü ; nlerde de sık sık darbe planları ortaya ç ; ıkıyor . Endişeleniyor musunuz?

Bana gö ; re , darbe ç ; ok kö ; tü ; dü ; r . Bir darbe memleketi en az 10 sene evveline gö ; tü ; rü ; r . Ama bunların iç ; erisinde 12 Eylü ; l hem kansız hem daha mantıklı bir ihtilal oldu . Belki de insanların o zaman ihtiyacı vardı . Bö ; yle bir şey hissediyorum . Her gü ; n bir yığın insan ö ; lü ; yordu . Bir nevi askere sığınma gibiydi . En hafif , sorunsuz giden bir planmış gibi dü ; şü ; nü ; yorum ama her durumda bunun iyisi kö ; tü ; sü ; olmaz . Ama şimdi ö ; yle bir ihtimal yok .

Bugü ; n gö ; rü ; ştü ; ğü ; nü ; z siyasi kimlikler kimlerdir? Anavatan Partisi ' nin eski mensupları ile gö ; rü ; şü ; yor musunuz?

Sorunlu olduğum hiç ; kimse yok . Karşılaştığım zaman hemen hepsiyle gö ; rü ; şü ; rü ; m . Mesela Yü ; ksel Yalova ile Halil Şıvgın ile gö ; rü ; şü ; yorum . Ç ; oğu partide de eski ANAP ' lılar var . O dö ; nemin bü ; rokratları hâ ; lâ ; ç ; alışan insanlar .

Mesut Yılmaz ' la en son ne zaman gö ; rü ; ştü ; nü ; z?

Karşılaştığımız zaman gö ; rü ; şü ; yoruz . Hiç ; bir sorun yok aramızda . Ama bö ; yle ç ; ok yakın dostluk da yok . En son Ankara ' da gö ; rü ; ştü ; k sanırım .

Babanız sizin ü ; zerinizden eleştirildiğinde neler hissettiniz , ü ; zü ; ldü ; nü ; z mü ; ?

Tabii ki ben babamı hiç ; bir zaman ü ; zmek istemezdim . Bir genç ; kadın ortada bü ; tü ; n okları ç ; ekiyorsunuz ü ; zerinize . Bekâ ; r bir insandım , boşanmıştım . Hatırlıyorum , bir sene iç ; inde gazetelerde 36 tane damat adayı ç ; ıkardılar . Kolay değil , ü ; zü ; lü ; yorsun , ama bir sü ; re sonra geç ; iyor . İnsanız hepimiz , hata yapmayan insan yoktur .

SARIYER ' DEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEKLİFİ ALDIM

Sizin bir adaylık tecrü ; beniz de var değil mi?

Evet , bir dö ; nem Dalan ' ın kaybettiği belediye seç ; imlerinde babam Sarıyer ' e başkan adayı olmamı ç ; ok istemişti bir hanım olsun diye . Babam bir PR ç ; alışması yaptırmıştı adaylar arasında . Benim adım ç ; ıkmış listede . Kendisi teklif etti . Ben hiç ; bir şey dü ; şü ; nmeden hayır dedim .

Niye kabul etmediniz peki?

Ç ; ocuklarım o zamanlar ufaktı . Birincisi , ondan istemedim . Ç ; ok zor birtakım şeylere maruz kalabilirdim . Tamamen insani kaygılarla bu kararı verdim . Babam ç ; ok alındı , benimle de bir sü ; re konuşmadı . Ama sonra izah ettim ona . Belki de doğrusunu yaptım . Zaten biz okları ç ; ok ç ; ektik ü ; zerimize .MESUT YILMAZ ' A MECBURDUK

Korkut Ö ; zal , ' Kardeşim , bana ü ; ç ; pişmanlığı olduğunu aktardı . Semra Ö ; zal ile evlenmek , onu siyasete ç ; ekmek ve partiyi Mesut Yılmaz ' a teslim etmek . ' dedi . Bu pişmanlıklardan hangisi doğru sizce?

Mesut Yılmaz mevzuunu kesin sö ; ylemiştir . Ç ; ü ; nkü ; Mesut Yılmaz ' ı isteyerek partinin başına getirmedi babam . ' Bakanlığında bile başarılı olmayan bir insan başbakanlık yapamaz ' demişti . Diyordu ki babam : Az konuştuğu iç ; in insanlar Mesut Yılmaz ' ı tanımıyor . Bir ağzını aç ; tığı zaman tanıyacaklar . Onun bü ; tü ; n hayali , yaşasaydı Adnan Kahveci ' yi hazırlamaktı . Annemin politikaya girmesini , il başkanı olmasını babam istedi . Doğru muydu? O gü ; nkü ; şartlarda doğru değildi . Ama annemle evlenmesinde bir pişmanlık yoktur .

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ' ın annenizin evine 3 saatlik bir ziyaret gerç ; ekleştirdiğini biliyoruz . Başbakan Erdoğan , Semra Ö ; zal ' ın hangi deneyimlerinden faydalanıyor?

Ben o gü ; n yoktum orada . Tayyip Bey , babamı seven bir insan , babam da Tayyip Bey ' i severdi . Ona teklif etmişti beraber ç ; alışmak iç ; in . Babam her zaman akıllı bulurdu Tayyip Bey ' i . Annem de belli bir yaşta , belli bir tecrü ; besi olan bir insan . Gö ; rü ; şlerinden istifade edebilir . Daha ö ; nce de gö ; rü ; ştü ; ler , bu ilk değil .


YENİDEN DÜ ; NYAYA GELSEM AYNI ŞEKİLDE DAVRANIRDIM

Bugü ; ne kadar yaşadıklarınız noktasında , ' İyi ki yaşamışım , her şey ç ; ok gü ; zeldi . ' mi diyorsunuz , yoksa pişmanlıklarınız var mı?

Yok hayır , benim hiç ; pişman olduğum bir şey yok . İnsanlar tabii ki genç ; ken bir şeyler yapacaklar , hata da yapacaklar . Bu yaştaki aklımla 18 yaşımda olsaydım , 18 yaşımı yaşayamazdım . Onun iç ; in hiç ; bakmıyorum . Bu kararların hepsini ben vermişim ve hepsini uygulamışım . Yine dü ; nyaya gelsem yine aynı şekilde davranırdım .

Evlilik , hayatınızda nerede duruyor , neden evli kalmayı başaramayan birisiniz?

İlk evliliğimden ç ; ocuğumuz olmadığı iç ; in ayrıldık . Sonraki evliliğimde sanatç ; ı ruhlu bir insandı ç ; ocuklarımın babası . Kafa olarak anlaşamadık . Son evliliğimde de dedim ki bu toplumda evli olmak lazım . Ama yü ; rü ; temedim . Demek ki yapı olarak ben evlilik gö ; tü ; remeyeceğim . Ama yaşlanınca insanın iki laf edeceği bir insana mutlaka ihtiyacı olur . Yalnızlık Allah ' a mahsustur . Belki o zaman , bir arkadaş , bir dosta ihtiyacım olursa bir evliliğim olabilir ama bugü ; n dü ; şü ; nmü ; yorum .

Dubai ' den ev aldınız , orada mı yaşamayı dü ; şü ; nü ; yorsunuz artık?

Hayır , ev almadım . Oturumum orada olduğu iç ; in bir stü ; dyo kiraladım . Orada kalıyorum . Dubai ' de krizden dolayı fiyatlar ç ; ok dü ; şü ; k . Şu anda onu dü ; şü ; nü ; yorum ama almadım .


Kaynak : Zaman

BaşbakanMesut YılmazAdnan KahveciAk PartiCumhurbaşkanıFeedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı