USD (Alış - Satış) : 5,42 - 5,43 EURO (Alış - Satış) : 6,13 - 6,14

Zeynep Özal savcıları göreve çağırdı

Siyasetçi bir babanın özel hayatıyla gündeme gelen kızı olarak tanınan Zeynep Özal, savcıları göreve çağırdı.

Güncel / 28 Şubat 2010 Pazar 09:47
Zeynep Özal savcıları göreve çağırdı

  Şimdi 50 ' li yaşlara gelen Zeynep Ö ; zal iki oğlu ve bir de manevi kızından oluşan ailesiyle eskisi gibi gö ; zler ö ; nü ; nde olmayan bir hayat sü ; rü ; yor . 9 yıl ö ; nce başladığı emlak işine 3 yıldır hem Dubai ' de hem de Tü ; rkiye ' de devam ediyor . ' Demokratik aç ; ılımı babam başlatmıştı . Tayyip Bey devam ettiriyor . İnşallah başarılı olur . ' diyen Zeynep Ö ; zal ' la dü ; nü ; , bugü ; nü ; , siyaseti ve kendi hayatını konuştuk .

BABAM YÜ ; RÜ ; RKEN YERE DÜ ; ŞTÜ ; VE TEK NEFESTE Ö ; LDÜ ;

Sizi ç ; ok fazla siyasi yorumlarınızla hatırlamıyoruz . Siyasetç ; i bir babanın kızı olarak geç ; mişte ve gü ; nü ; mü ; zde ne kadar siyasi olaylara ilgi duydunuz?

Babamla ANAP kurulduğundan itibaren ç ; alıştım . Zaten bü ; yü ; k kongre delegesiydim . Sonra da Kadıkö ; y Belediyesi ' nde de başkan yardımcısı olarak gö ; rev aldım .

Ne kadar zaman ANAP ' ta faaliyet gö ; sterdiniz?

Babam ö ; lene kadar devam ettim . O dö ; nem erkek kardeşlerim ve annem delegeydi . Annem bir ara il başkanlığı yapmıştı . Babam ö ; ldü ; ğü ; gü ; n , biz bü ; tü ; n aile istifa ettik partiden . O gü ; n benim iç ; in siyaset bitti . Bir de kurban verdik , diye dü ; şü ; ndü ; m .

Kurban verdik diyorsunuz . Yıllarca konuşuldu , babanız ö ; ldü ; mü ; ö ; ldü ; rü ; ldü ; mü ; tartışmaları oldu . Siz bundan endişe ettiniz mi?

Endişe ettik . Ç ; ü ; nkü ; babamın hiç ; bir sorunu yoktu , sağlıklıydı . Tü ; rk cumhuriyetlerden dö ; nmü ; ştü ; , iki gü ; n sonra da Ç ; in ' e gidiyordu . Efe , ben ve doktorumuz Cengiz Aslan beraberdik . Babamın doktorunu aradık , Amerika ' yı . Tam ö ; lü ; mü ; anlattık . Ö ; lü ; m basında ç ; ıktığı gibi değil . Jimnastik yapmamış , yorulmamış . Sabah kalkmış , duşunu almış eşofmanlarını giymiş kahvaltı sofrasına yü ; rü ; yor . Annem , ' Dü ; şme sesine dö ; ndü ; m . ' dedi , dü ; ştü ; ğü ; an zaten ö ; lmü ; ş . Bu sekte-i kalp dedi . Milyonda birdir . Peki dedik zehirlenme veya başka bir şey olabilir mi? O da olabilir , 24 saat iç ; inde otopsi yaptırmanız lazım , dedi . Tamam otopsi yapalım , bir zehir ç ; ıktı . Kimseyi suç ; layamazsın . Neticede Tü ; rkiye Cumhuriyeti , cumhurbaşkanını koruyamamış olacaktı . Biz hiç ; bir şey yapmayın dedik . Orada kapandı mevzu . Annem seneler sonra , buna evet derdim diye konuştu . Zaten devlette ç ; alışan birinin ani ö ; lü ; mü ; nde mutlaka otopsi yapılıyormuş . Ama yapılmadı , bö ; yle bir şey bize teklif dahi edilmedi .

Ailenin avukatları sizi bilgilendirmediler mi?

Hiç ; bir merciden bize gelmedi . Bu da soru işareti yarattı . Tü ; rkiye ' de basın savcısı var . Bir şey konuşursunuz , onun akabinde ç ; ağırır hemen ifade ver der . Biz bunu ç ; ok dile getirdiğimiz halde hiç ; kimse ilgilenmedi . Biz bu konu aç ; ıldığı zaman kaygılarımızı dile getiriyoruz ama ö ; yle kalıyor . Yani bu eceliyle de olabilir ama bö ; yle bir olay da olabilir . Tabii ki ben bunu birtakım dış gü ; ç ; ler diye dü ; şü ; nü ; yorum . Tü ; rkiye ç ; ok iyi bir tırmanıştaydı .

Siyasetç ; i bir babanın kızı olarak bugü ; nkü ; siyasi atmosferi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Esasında siyasetle hiç ; ilgim yok , olabildiğince dışarıda kalmak istiyorum . Ben bundan evvelki seç ; imde AK Parti ' ye oy verdim . İlk seç ; imlerde vermemiştim . Tek parti iktidarı ç ; ok ö ; nemli . Asla koalisyonlar olsun istemiyorum .

AK Parti ' nin bazı programlarına katılıyorsunuz , siyasi olarak bir yakınlık hissediyor musunuz?

Ben Beşiktaş ' ta ilk defa AK Parti ' nin yemeğine gittim . Davette Kü ; rt aç ; ılımı ile ilgili konuşma yapılacak diye ç ; ağırılmıştım . Sadece dinlemek iç ; in gittim . Benim iç ; in ç ; ok ö ; nemli ç ; ü ; nkü ; .

Turgut Ö ; zal ' ın Kü ; rt sorununu ç ; ö ; zmek iç ; in ç ; alışmaları vardı . Bugü ; n başka bir siyasi parti bu konuyu ö ; ncelikli gü ; ndemleri arasına aldı . Gelinen noktada demokratik aç ; ılımı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben Kü ; rt aç ; ılımı konusunda destek veriyorum hü ; kü ; mete . İnşallah başarılı olur Tayyip Bey . Bugü ; n belli bir yere kadar gelindi , bunlar konuşulabiliyor . Babamın zamanında konuşamazdınız bile . Babam Kü ; rtç ; e bir kanal olsun istiyordu . Bir Kü ; rtç ; e şarkı sö ; ylenebilsin . Bu işin silahla , kan dö ; kmeyle ç ; ö ; zü ; lebileceğine inanmıyorum . Ben bu konunun yanındayım . Babam başlatmıştı , inşallah devamı gelir . Ama bizim memleketimizde maalesef muhalefet yapmak iç ; in muhalefet yapılıyor .

ANNEM BEŞ VAKİT NAMAZINI KILAN BİR KADIN

Bugü ; n Erdoğan ' a karşı muhalefet yapan CHP geç ; mişte de babanızın karşısında muhalefet yapıyordu . Muhalefet anlayışında o gü ; nden bugü ; ne kadar bir değişim gö ; zlemliyor musunuz?

Ben muhalefete karşı değilim . Tabii ki olmak zorunda . Biz de bunu yaşadık . Babam derdi ki , kızım ilkleri yapmak ç ; ok zordur ama biz yapacağız ki yolu aç ; acağız . Babam ilk uç ; ağı aldığında Başbakanlık ' a demişti ki : Tü ; rkiye Cumhuriyeti ' nin cumhurbaşkanı ya da başbakanı bir gö ; rü ; şmeye gittiği zaman tarifeli uç ; akla gidemez . Sanki mezarına gö ; tü ; recek , sanki şahsına almış gibi millet ayağa kalkmıştı . Bugü ; n de aynı , evet , fark etmiyor . Muhalefet olmalı ama sen sadece muhalefet yapmak iç ; in yaparsan bu da kö ; stektir . Bazı olaylarda bir arada olmak , destek vermek lazımdır .

Bugü ; nü ; n ortamında kendinizi geç ; mişe gö ; re daha demokratik ve şeffaf bir ü ; lkede yaşıyor gibi hissediyor musunuz?

Biraz bu konuda kafam karışık . Herkesin birbirine karşı gü ; vensizliği , korkuları beni rahatsız ediyor . Bir de başö ; rtü ; sü ; nü ; n politik malzeme olarak kullanılmasının taraftarı asla değilim . Başö ; rtü ; sü ; karşıtlığı da aynı şekilde , bunlar bana yanlış geliyor . Benim anneannem de babaannem de başö ; rtü ; sü ; takıyordu . Benim ç ; ok yakın arkadaşlarım vardır kapalı . Ben başımı ö ; rtmemiş olabilirim . Namaz kılamıyorum . Ç ; ok kılmak isterim , ama şu an vaktim yok . Orucumu tutuyorum . Ama inanılmaz derecede inanç ; lıyım . Benim annem aç ; ık bir kadın ama beş vakit namazını kılan biri .

' Darbe ' kelimesi size ne ifade ediyor , darbelere dair korkularınız var mı? Bugü ; nlerde de sık sık darbe planları ortaya ç ; ıkıyor . Endişeleniyor musunuz?

Bana gö ; re , darbe ç ; ok kö ; tü ; dü ; r . Bir darbe memleketi en az 10 sene evveline gö ; tü ; rü ; r . Ama bunların iç ; erisinde 12 Eylü ; l hem kansız hem daha mantıklı bir ihtilal oldu . Belki de insanların o zaman ihtiyacı vardı . Bö ; yle bir şey hissediyorum . Her gü ; n bir yığın insan ö ; lü ; yordu . Bir nevi askere sığınma gibiydi . En hafif , sorunsuz giden bir planmış gibi dü ; şü ; nü ; yorum ama her durumda bunun iyisi kö ; tü ; sü ; olmaz . Ama şimdi ö ; yle bir ihtimal yok .

Bugü ; n gö ; rü ; ştü ; ğü ; nü ; z siyasi kimlikler kimlerdir? Anavatan Partisi ' nin eski mensupları ile gö ; rü ; şü ; yor musunuz?

Sorunlu olduğum hiç ; kimse yok . Karşılaştığım zaman hemen hepsiyle gö ; rü ; şü ; rü ; m . Mesela Yü ; ksel Yalova ile Halil Şıvgın ile gö ; rü ; şü ; yorum . Ç ; oğu partide de eski ANAP ' lılar var . O dö ; nemin bü ; rokratları hâ ; lâ ; ç ; alışan insanlar .

Mesut Yılmaz ' la en son ne zaman gö ; rü ; ştü ; nü ; z?

Karşılaştığımız zaman gö ; rü ; şü ; yoruz . Hiç ; bir sorun yok aramızda . Ama bö ; yle ç ; ok yakın dostluk da yok . En son Ankara ' da gö ; rü ; ştü ; k sanırım .

Babanız sizin ü ; zerinizden eleştirildiğinde neler hissettiniz , ü ; zü ; ldü ; nü ; z mü ; ?

Tabii ki ben babamı hiç ; bir zaman ü ; zmek istemezdim . Bir genç ; kadın ortada bü ; tü ; n okları ç ; ekiyorsunuz ü ; zerinize . Bekâ ; r bir insandım , boşanmıştım . Hatırlıyorum , bir sene iç ; inde gazetelerde 36 tane damat adayı ç ; ıkardılar . Kolay değil , ü ; zü ; lü ; yorsun , ama bir sü ; re sonra geç ; iyor . İnsanız hepimiz , hata yapmayan insan yoktur .

SARIYER ' DEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEKLİFİ ALDIM

Sizin bir adaylık tecrü ; beniz de var değil mi?

Evet , bir dö ; nem Dalan ' ın kaybettiği belediye seç ; imlerinde babam Sarıyer ' e başkan adayı olmamı ç ; ok istemişti bir hanım olsun diye . Babam bir PR ç ; alışması yaptırmıştı adaylar arasında . Benim adım ç ; ıkmış listede . Kendisi teklif etti . Ben hiç ; bir şey dü ; şü ; nmeden hayır dedim .

Niye kabul etmediniz peki?

Ç ; ocuklarım o zamanlar ufaktı . Birincisi , ondan istemedim . Ç ; ok zor birtakım şeylere maruz kalabilirdim . Tamamen insani kaygılarla bu kararı verdim . Babam ç ; ok alındı , benimle de bir sü ; re konuşmadı . Ama sonra izah ettim ona . Belki de doğrusunu yaptım . Zaten biz okları ç ; ok ç ; ektik ü ; zerimize .MESUT YILMAZ ' A MECBURDUK

Korkut Ö ; zal , ' Kardeşim , bana ü ; ç ; pişmanlığı olduğunu aktardı . Semra Ö ; zal ile evlenmek , onu siyasete ç ; ekmek ve partiyi Mesut Yılmaz ' a teslim etmek . ' dedi . Bu pişmanlıklardan hangisi doğru sizce?

Mesut Yılmaz mevzuunu kesin sö ; ylemiştir . Ç ; ü ; nkü ; Mesut Yılmaz ' ı isteyerek partinin başına getirmedi babam . ' Bakanlığında bile başarılı olmayan bir insan başbakanlık yapamaz ' demişti . Diyordu ki babam : Az konuştuğu iç ; in insanlar Mesut Yılmaz ' ı tanımıyor . Bir ağzını aç ; tığı zaman tanıyacaklar . Onun bü ; tü ; n hayali , yaşasaydı Adnan Kahveci ' yi hazırlamaktı . Annemin politikaya girmesini , il başkanı olmasını babam istedi . Doğru muydu? O gü ; nkü ; şartlarda doğru değildi . Ama annemle evlenmesinde bir pişmanlık yoktur .

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ' ın annenizin evine 3 saatlik bir ziyaret gerç ; ekleştirdiğini biliyoruz . Başbakan Erdoğan , Semra Ö ; zal ' ın hangi deneyimlerinden faydalanıyor?

Ben o gü ; n yoktum orada . Tayyip Bey , babamı seven bir insan , babam da Tayyip Bey ' i severdi . Ona teklif etmişti beraber ç ; alışmak iç ; in . Babam her zaman akıllı bulurdu Tayyip Bey ' i . Annem de belli bir yaşta , belli bir tecrü ; besi olan bir insan . Gö ; rü ; şlerinden istifade edebilir . Daha ö ; nce de gö ; rü ; ştü ; ler , bu ilk değil .


YENİDEN DÜ ; NYAYA GELSEM AYNI ŞEKİLDE DAVRANIRDIM

Bugü ; ne kadar yaşadıklarınız noktasında , ' İyi ki yaşamışım , her şey ç ; ok gü ; zeldi . ' mi diyorsunuz , yoksa pişmanlıklarınız var mı?

Yok hayır , benim hiç ; pişman olduğum bir şey yok . İnsanlar tabii ki genç ; ken bir şeyler yapacaklar , hata da yapacaklar . Bu yaştaki aklımla 18 yaşımda olsaydım , 18 yaşımı yaşayamazdım . Onun iç ; in hiç ; bakmıyorum . Bu kararların hepsini ben vermişim ve hepsini uygulamışım . Yine dü ; nyaya gelsem yine aynı şekilde davranırdım .

Evlilik , hayatınızda nerede duruyor , neden evli kalmayı başaramayan birisiniz?

İlk evliliğimden ç ; ocuğumuz olmadığı iç ; in ayrıldık . Sonraki evliliğimde sanatç ; ı ruhlu bir insandı ç ; ocuklarımın babası . Kafa olarak anlaşamadık . Son evliliğimde de dedim ki bu toplumda evli olmak lazım . Ama yü ; rü ; temedim . Demek ki yapı olarak ben evlilik gö ; tü ; remeyeceğim . Ama yaşlanınca insanın iki laf edeceği bir insana mutlaka ihtiyacı olur . Yalnızlık Allah ' a mahsustur . Belki o zaman , bir arkadaş , bir dosta ihtiyacım olursa bir evliliğim olabilir ama bugü ; n dü ; şü ; nmü ; yorum .

Dubai ' den ev aldınız , orada mı yaşamayı dü ; şü ; nü ; yorsunuz artık?

Hayır , ev almadım . Oturumum orada olduğu iç ; in bir stü ; dyo kiraladım . Orada kalıyorum . Dubai ' de krizden dolayı fiyatlar ç ; ok dü ; şü ; k . Şu anda onu dü ; şü ; nü ; yorum ama almadım .


Kaynak : Zaman

BaşbakanMesut YılmazAdnan KahveciAk PartiCumhurbaşkanıYAZARLARTAMAMI

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı