USD (Alış - Satış) : 5,46 - 5,47 EURO (Alış - Satış) : 6,16 - 6,17

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Van'da

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, hükümetin komşu ülkelerle uyguladığı, 'barış ve kardeşlik' projesinin bölgeye ayrı bir canlılık getirdiğini söyledi.

Yaşam / 28 Şubat 2010 Pazar 17:39
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Van'da

  Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım , ' Tü ; rkiye Buluşmaları ' konferansına katılmak ü ; zere ö ; zel uç ; akla bugü ; n İzmir ' den Van ' a geldi . Bakan Yıldırım ' ı Ferit Melen Havaalanı ' nda Van Valisi Mü ; nir Karaloğlu , AK Parti Van milletvekilleri Kayhan Tü ; rkmenoğlu ve Kerem Altun , İl Emniyet Mü ; dü ; rü ; Şü ; krü ; Rafet Mert , sivil toplum kuruluş temsilcileri ve parti yetkilileri karşıladı . Havaalanında kendisini karşılamaya gelen partililerle tokalaşan Bakan Yıldırım , buradan Van Valiliği ' ne geç ; ti . Polis merasim mangasını selamlayan Yıldırım , valilik şeref defterini imzaladı . İlk olarak sö ; z alan Vali Mü ; nir Karaloğlu , 2002 ile 2009 tarihleri arasında Van ' a Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan hizmetleri rakamlarla anlattı .
Tü ; rkiye Cumhuriyeti ' nin en bü ; yü ; k icracı bakanlığının Ulaştırma Bakanlığı olduğunu belirten Karaloğlu , Yıldırım ' ın bakanlığı dö ; nemlerinde ise Van ' a ve bö ; lgeye pozitif bir ayrımcılık yapıldığını sö ; yledi . Bunu da Bakan Yıldırım ' la birlikte 2 mü ; steşar ve 2 genel mü ; dü ; rü ; n Van ' a gelmesine bağlayan Karaloğlu , ' Sayın bakanım kentimize ve bö ; lgemize vermiş olduğunuz ö ; nem aç ; ısından , şahsım ve kentim adına size teşekkü ; r ediyorum ' dedi .

2010 YILINDA VAN ' A 45 KİLOMETRE BÖ ; LÜ ; NMÜ ; Ş YOL YAPILACAK
Van ' da 2002 ' ye kadar bö ; lü ; nmü ; ş yol uzunluğunun 35 kilometre olduğunu anımsatan Vali Karaloğlu , 2009 yılı sonunda bunun yeni yollarla birlikte toplam 251 kilometreye ulaştığını sö ; yledi . Van ' da il ve devlet yolu olarak bin 112 kilometrelik karayolu ağına ulaşıldığını anlatan Karaloğlu , bunun şu anda 251 kilometresinin bö ; lü ; nmü ; ş yol olduğunu bildirdi . 2010 yılında 45 kilometre daha bö ; lü ; nmü ; ş yol ağının ilave edileceğini belirten Karaloğlu , karayolları programına teklif edilen tü ; m işlerin bü ; yü ; k bir
ç ; oğunluğunun programa alındığını ifade etti .

2010 YILINDA HEDEF 1 MİLYON YOLCU
2002 yılında Van ' a hava yoluyla gelen giden yolcu sayısının 127 bin kişi iken 2009 yılında 746 bin kişiye ulaştığını anlatan Vali Karaloğlu , 2010 yılı hedefinin ise 1 milyon yolcu olduğunu belirtti . Havayolunun artık lü ; ks olmaktan ç ; ıktığını anlatan Karaloğlu , şunları sö ; yledi : ' Bu da şunu gö ; steriyor . Toplumun herkesimi sizin sayenizde , sizin bakanlık yaptığınız sü ; re iç ; erisindeki gelişmeler sayesinde artık hava yolunu kullanır hale geldi . Bugü ; n insanlarımızın Van ' dan , İstanbul ' a , Ankara ' ya , İzmir ' e ,
Antalya ' ya 49 TL ' ye uç ; ma şansı var . Bu insanımız iç ; in bü ; yü ; k bir nimettir . Bu bakımdan size şü ; kranlarımızı arz ediyoruz '

2002-2009 YILLARI ARASINDA VAN ' A 1 MİLYAR TL HARCAMA YAPILDI
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ise , sivil toplum kuruluşlarının da katılacağı toplantıda , Van ' ın , Hakkari ' nin ve bö ; lgenin konularını ele alacaklarını sö ; yledi . Van ' da yollar adına son 7 yılda ç ; ok iyi işler yaptıklarını anımsatan Yıldırım , 2002 ' de Van ' ın 35 kilometre olan bö ; lü ; nmü ; ş yol ağının 251 kilometreye ç ; ıkmasını ö ; rnek gö ; sterdi .
AK Parti iktidara gelmeden son 5 yılda yapılan 35 kilometre bö ; lü ; nmü ; ş yol ağına toplam harcanan paranın 33 milyon TL olduğunu anımsatan Yıldırım , şö ; yle konuştu : ' Biz ise Van ' a 2003 yılından 2009 ' a kadar toplam 251 kilometre yol yaparak 305 milyon TL harcama yapmışız . Farkı gö ; rü ; n , bu sadece Van il sınırları iç ; inde . Van ' a yaptığımız yatırımın sadece karayolları boyutu . Ama Van ' a yaptığımız yatırımların tamamını demiyorum . Merkezi idarenin konut , eğitim , sağlık , ulaşım , sosyal yardımlar ve iletişimi bir araya koyduğumuz zaman da tamamı 1 milyar liranın ü ; zerindedir . Van , havacılığı ile altyapısı ile eğitim kurumlarıyla topyekü ; n bir kalkınma iç ; erisindedir . Van , geleceğe alt yapı bakımından hazır hale gelmiştir . '

BARIŞ VE KARDEŞLİK PROJESİ BÖ ; LGEYE CANLILIK GETİRECEK
Hü ; kü ; metin komşu ü ; lkeleriyle uyguladığı ' barış ve kardeşlik ' projesinin bö ; lgeye ayrı bir canlılık getirdiğini ifade eden Yıldırım , bunun da bö ; lgenin komşu ü ; lkeleriyle olan ticaretinin sü ; ratle artırmasına sebep olacağına vurgu yaptı . Hü ; kü ; metin başlattığı demokratikleşme ve yargı reformları ile ilgili ç ; alışmalara da değinen Yıldırım , şunları sö ; yledi : ' Burada gerek hü ; kü ; metimizin faaliyetleri gerek demokratikleşme ve reformlar konusunda da Vanlılara , Van ahalisine kapsamlı bilgi vereceğiz . Onların gö ; rü ; şlerini
alacağız . Bö ; ylece bu toplantının sonunda 2009 yılını nasıl tamamladık , 2010 yılında hangi projeleri hedefliyoruz onun iç ; in darboğazlarımız nedir? Sıkıntılarımız nedir? Onları ilk ağızdan ö ; ğrenme fırsatı bulacağız . Ona gö ; re de yolumuza devam edeceğiz . '

İRANLI UÇ ; AK FİRMASINA YEŞİL IŞIK
Bakan Yıldırım , bir gazetecinin ' Van ' da hava yolu ulaşımında yoğun bir hareketlilik yaşandığını , gece uç ; uşları ile birlikte İran ile Van arasındaki uç ; ak seferlerinin başlaması ile herhangi bir gelişme var mı? ' yö ; nü ; ndeki sorusuna şö ; yle cevap verdi : ' Ferit Melen Havaalanı ' nın ' liman ' olması iç ; in bir karar aldık . Ferit Melen Havaalanı ' nın da uluslararası uç ; uşa engel bir hali yok . Sorun sadece buraya uç ; uşları yapacak bir şirket bulunması . İran ' dan Van ' a uç ; ak seferlerinin başlaması ile ilgili bir firmanın
mü ; racaatı var . Biz de bu mü ; racaata olumlu bakıyoruz . Uç ; uşlar her zaman yapılabilir . Havaalanının alt yapısı , donanımı buna mü ; saittir . Bundan sonra yaptığımız temaslarda da Van ' ın hem yurt iç ; i hem de yurt dışı uç ; uşlarının daha da geliştirilmesini hedefliyoruz . ' Ferit Melen Havaalanı ' nın son beş yıldaki yolcu kapasitesine bakıldığında 6 kat artış gö ; sterdiğini anımsatan Yıldırım , sö ; zlerini şö ; yle sü ; rdü ; rdü ; : ' Bugü ; n uç ; ağımız meydana inerken pistte 3 uç ; ak vardı . Bu manzara ç ; ok gü ; zel . Van Ferit Melen Havaalanı bö ; yle giderse Atatü ; rk Havaalanı ' nı yakalayacak . 1 milyon yolcuya ulaştığımız zaman zaten sınıf atlayacak . Gece uç ; uşları iç ; inde Van ' da herhangi bir engel yok . Gece uç ; uşlarında bir kısıtlama da yok . Bunlar tarifelerle ilgili konulardır . Şirketler istediği şekilde tarife koyabilir . Ben kadlarını ele alacaklarınıç ; kez gece uç ; uşlarını Van ' dan yaptım . '

HAVAALANI TERMİNALİ EK BİNASI İÇ ; İN 1 MART ' TA TEKLİFE Ç ; IKILIYOR
Havaalanı ile burayı etkin kullanmanın ayrı ayrı şeyler olduğuna vurgu yapan Yıldırım , şunları sö ; yledi : ' Bizim gö ; revimiz havaalanlarının bü ; tü ; n eksikliklerini gidermek . Şimdi bu yolcu artışına gö ; re Van Havaalanı ' nın terminali yetmiyor . Destek hizmet binaları yetersiz kalıyor . Bunları bu yıl yapıyoruz . 1 Mart ' ta ilana ç ; ıkılacak ve 25 Mart ' ta da teklifler alınacak . Terminalin bugü ; nkü ; bü ; yü ; klü ; ğü ; nü ; n bir mislinden daha fazla bü ; yü ; teceğiz . 13 bin 500 metrekarelik yeni bir terminal binası daha inşa edeceğiz .
Geriye kalan ise havaalanının etkin kullanımı kalıyor . Bu iş de uç ; ak şirketlerinin işi . Bu da tamamen ticari bir iştir . '

SİVİL TOPLUM Ö ; RGÜ ; TLERİ EL ELE VERMELİ
Ferit Melen Havaalanı ' nın etkin kullanılması ve şirketlerin buraya seferler dü ; zenlemesi iç ; in en bü ; yü ; k gö ; revin Van ' daki sivil toplum kuruluşlarına dü ; ştü ; ğü ; nü ; anlatan Yıldırım , sö ; zlerine şö ; yle devam etti : ' Van Ticaret ve Sanayi Odası , Esnaf Sanatkarlar Odası , diğer sivil toplum kuruluşları el ele verecek Van ' a daha fazla insan gelmesini sağlayacak . Gerek yurt iç ; inden gerek yurt dışından bağlantılar kuracak . Eskiden tek şirket vardı . Tü ; rk Hava Yolları ( THY ) , o da devlete aitti . Nereye sefer ihtiyacı varsa
oraya sefer konuyordu . Ama buna artık ihtiyaç ; yok . Artık serbestleşti . '

Van ' a şu an 3 ayrı firmanın gelerek taşımacılık yaptığını anlatan Yıldırım , sö ; zlerini şö ; yle tamamladı : ' Daha fazla gelmesi iç ; in de bir engel yok . Onun iç ; in hiç ; kimse havaalanında şu eksik , bu eksik bunun iç ; in sefer yapılmıyor diye bir mazereti yok . Onun gelişmesi tamamen ekonominin gelişmesiyle ilgili , ticaretin , turizmin gelişmesi ile ilgili ve bu yö ; rede de bu teşebbü ; slerin gayretleri ile ilgilidir . Biz niye diyoruz ki , ' birlik , beraberlik kardeşlik ' . Niye bunu ısrarla sö ; ylü ; yoruz . Buralardan terö ; r
yü ; zü ; nden giden yatırımcının tekrar gelmesi , buraların turizm , doğal ve kü ; ltü ; rel zenginliklerinin tekrar keşfedilmesi ve burada tekrar ekonomik canlılığın artması gerekir . Bunun iç ; in de bü ; tü ; n yatırımları yapıyoruz . Bü ; tü ; n gayretleri gö ; steriyoruz . O anlamda havaalanının kaydettiği gelişme bir mucizedir . Bir mucizeden bahsediyorum . 100 binlerden milyona giden ve bu kadar kısa sü ; rede bir gelişme kaydetmiş . Şimdi artık herkes ' Uç ; ak kim ben kim? ' Eskiden vatandaşlar bö ; yle dü ; şü ; nü ; yordu . Şimdi herkes uç ; uyor . Havayolu halkın yolu olacak dedik , yaptık . İşte ispatı Van ' da '

Vali Mü ; nir Karaloğlu , ziyaret anısına Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ' a , Van ' daki kazılarda ortaya ç ; ıkan Urartu motiflerinin işlendiği ' Altın Vazo ' hediye etti . Bakan Yıldırım daha sonra valilikten ayrılarak ' Tü ; rkiye Buluşmaları ' konferansına katılmak ü ; zere Van Ticaret ve Sanayi Odası ' na geç ; ti . Yıldırım , konferans sonrası Van ' da yerel olarak yayın yapan Tutku FM ' deki programın ardından akşam saatlerinde ö ; zel uç ; akla Ankara ' ya hareket edecek .Ferit MelenKayhanKerem AltunYurt DışıAk PartiYAZARLARTAMAMI

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı