USD (Alış - Satış) : 5,33 - 5,34 EURO (Alış - Satış) : 6,09 - 6,10

Ucuz tatil fırsatı için son hafta

Yaz tatilini ucuza getirmek isteyenler dikkat! Erken rezervasyonlar için son hafta.

Güncel / 28 Şubat 2010 Pazar 16:57
Ucuz tatil fırsatı için son hafta

  Martın ilk haftası sona erecek olan erken rezervasyondan yararlananlara yü ; zde 35 ' e varan indirim ve taksit seç ; eneği sunuluyor .

Ocak ' ta AB ' ye ihracat arttı Antalya ve Bodrum gö ; zde : Bu yıl Antalya , Fethiye , Bodrum , Ç ; eşme ve Kuşadası ' nda tatil yapmanın gecelik fiyatı 50 liradan başlıyor 400 liraya kadar ç ; ıkıyor . Rezervasyon yaptırıp tatile ç ; ıkamasanız bile paranızı geri alma hakkınız var .

Tü ; rkiye nü ; fusunun yarıdan fazlası her yıl tatil yapıyor . Yazın uygun fiyata tatil yapmanın yolu da erken rezervasyondan geç ; iyor . Martın ilk haftası sona erecek olan erken rezervasyondan yararlananlara yü ; zde 35 ' e varan indirim ve taksit seç ; eneği sunuluyor . Yer azalıp talep arttıkç ; a fiyatların yü ; kselmesi bekleniyor .

Tü ; rk insanının yü ; zde 64 ' ü ; yılda bir kere tatil yapıyor . Bü ; tü ; n bir yıl ç ; alışanlar iç ; in istenilen yerde uygun fiyata tatil yapmanın yolu erken rezervasyonlardan geç ; iyor . Yurtdışında uzun yıllardır uygulanan fakat Tü ; rk insanın 2003 yılında tanıştığı erken rezarvasyon sayesinde yü ; zde 35 ' e varan indirimlerle tatil yapmak mü ; mkü ; n .

Bu yıl yurtiç ; inde Antalya , Fethiye , Bodrum , Marmaris ve Kuşadası ' nda tatil yapmanın gecelik fiyatı 50 liradan başlıyor kalınacak mekâ ; na gö ; re 400 liraya kadar ç ; ıkıyor . Şuanda otel ve tatil kö ; ylerinin bü ; yü ; k bir kısmı geç ; en yılki fiyatlardan rezervasyon yapıyor . Ancak yaza doğru talep arttıkç ; a ve yerler azaldıkç ; a fiyatların yü ; kseleceği konusunda uyarı yapılıyor .

Kampanyalar sü ; rü ; yor

Avrupadaki gibi Tü ; rkiye ' de de tatilini ö ; nceden planlayan bir grubun olduğunu sö ; yleyen Magic Life Center Genel Mü ; dü ; rü ; Başak Erel , &ldquo ; Bu kesim her geç ; en yıl daha da artıyor . Erken rezervasyonu ilk başlatan marka olarak her geç ; en yıl bu uygulamanın daha da geliştiğini gö ; rmek bizleri mutlu ediyor . Bu yıl erken rezervasyon dö ; nemini şubatta başlatmamıza rağmen ç ; ok iyi bir başlangıç ; yaptığımızı ve talebin giderek arttığını gö ; rü ; yoruz . Kampanyamızı ' Erken kararlar , sihirli anlar ' olarak konumladık&rdquo ; diye konuştu .

Tatilini ö ; nceden planlayabilen kişiler iç ; in erken rezervasyon kampanyasında yü ; zde 35 ' lere varan indirimler yaptıklarını sö ; yleyen Erel , &ldquo ; İndirim ve taksit seç ; eneklerinin yanı sıra erken rezervasyonun misafire sağladığı bir başka avantaj ise istediği ü ; rü ; nü ; seç ; ebilme ö ; zgü ; rlü ; ğü ; sunması . Ayrıca bu sezon başlayan yeni bir uygulamamız da misafirlerimizin kendilerini daha da gü ; vende hissetmesini sağlayacak&rdquo ; dedi .

Tatilinizi sigortalatın

Bu kapsamda Erken Rezervasyon Seyahat Sigortası ' nı kampanya dö ; nemine dahil ettiklerini ifade eden Başak Erel şö ; yle devam etti : &ldquo ; Sigorta misafirlerimize son dakikaya kadar rezervasyonunu iptal edebilme ö ; zgü ; rlü ; ğü ; sunuyor . Bu sigortayı kampanyanın ilk dö ; neminde misafirlerimize ü ; cretsiz olarak sunuyoruz . &rdquo ;

Ç ; ocuklara ü ; cretsiz

Magic Life Center Genel Mü ; dü ; rü ; Başak Erel , ihtiyaç ; ve zevke gö ; re değişmekle birlikte bu yıl tatil yapmak isteyenlere şu ö ; nerilerde bulundu :

&ldquo ; Sakin , huzurlu , partneriyle başbaşa bir tatil yapmayı planlayanlara Kemer ' i , ailesiyle birlikte keyifli bir tatil isteyenlere Bodrum ' u , doğayla iç ; iç ; e olmayı amaç ; layanlara da Sarıgerme ve Marmaris kulü ; plerimizi ö ; nerebilirim . Ege bö ; lgesi iç ; turizmde favori nokta haline geldi . Ancak ö ; zellikle Antalya bö ; lgesinde fiyat-hizmet-kalite dengesini sunabilen tesislerin Ramazan dö ; neminde değerlendirilmesi gerektiğini dü ; şü ; nü ; yorum . &rdquo ;

Temmuz-ağustos aylarını kapsayan yü ; ksek sezonda kişibaşı bir haftalık tatilin fiyatının 1500 liradan başlayıp 2 bin 750 liraya kadar ç ; ıktığını belirten Erel sö ; zlerine şö ; yle devam etti :

&ldquo ; Ancak tabi Marmaris ve Kemer dışındaki tü ; m kulü ; plerimizde 15 yaşa kadar ü ; cretsiz ç ; ocuk konaklaması bu fiyatların avantajını artırıyor . Uygun fiyata tatil yapmak isteyenlere kampanya seç ; eneklerini iyi araştırıp , piyasadaki fiyat alternatiflerini değerlendirirken mutlaka gü ; ven ve kaliteye dikkat etmelerini ö ; neriyorum . &rdquo ;

Ucuza alınan bir ü ; rü ; nden memnun kalmamanın ç ; ok daha ağır sonuç ; lara neden olabileceği uyarısında bulunan Erel , &ldquo ; Bü ; tü ; n yıl boyunca stresli ve yoğun bir ç ; alışma dö ; neminin sonrasında kısa bir dö ; nemi tatile ayırabiliyoruz . Dolayısıyla bu dö ; nemi en iyi , en kaliteli hizmeti alarak geç ; irmeyi istiyoruz . O nedenle hem hizmet-kalite dengesini sağlayan hem de ekonomik bir tatil yapmayı isteyen misafirlere ö ; nerim , erken rezervasyonun yanı sıra ö ; n ve arka sezondaki alternatifleri değerlendirmeleri olacaktır . Bö ; ylece istedikleri ve hak ettikleri tatili ç ; ok daha avantajlı koşullarda yapabilecekler&rdquo ; aç ; ıklamasında bulundu .

Hedefler tutacak

Geç ; en yıl 400 bin kişiye tatil yaptıran Etstur Yurtiç ; i Turlar Mü ; dü ; rü ; Suat Ö ; zbek , &ldquo ; Hedefimiz bu yıl 430 bin kişiye tatil yaptırmak . Ocak-şubat aylarındaki satışlar bu hedefin tutacağını gö ; steriyor . Satışlarda geç ; en yılın yü ; zde 33 ü ; zerindeyiz&rdquo ; dedi .

Tü ; rk turizminde ' erken rezervasyon ' uygulamasını başlatan ilk tur operatö ; rü ; unvanını taşıyan Etstur , 2010 yılı erken rezervasyon dö ; nemini ' Erken Rezervasyon Sigortası ' ile başlattı . Mapfre Genel Yaşam Sigorta ile birlikte ' Erken Rezervasyon Sigortası ' nı hayata geç ; iren Etstur , uygulama kapsamında rezervasyon bedelinin sadece yü ; zde 1 ' ini sigorta olarak ö ; deyecek misafirlerine tatil dö ; nemine 72 saat kalana kadar koşulsuz iptal hakkı sağlayacak .

Geç ; en yıl toplam satışının yü ; zde 35 ' ini erken rezervasyon dö ; neminde gerç ; ekleştirdiklerini ifade eden Etstur ' un Yurtiç ; i Turlar Mü ; dü ; rü ; Suat Ö ; zbek , &ldquo ; Bu yıl yü ; zde 40 ' ını erken rezervasyon dö ; neminde satmayı planlıyoruz . 8 Mart ' a kadar rezervasyon yaptıranlar yü ; zde 35 ' e varan indirimden yararlanacak . Erken Rezervasyon Sigortası ' yla da gidememe durumunda paranızı geri alabiliyorsunuz &ldquo ; diye konuştu .

Fiyatlar henü ; z artmadı

Şuanda rezarvasyon yaptıranların bu yıl gecelik 50-350 lira arasında bir fiyattan tatil yapabileceğini ifade eden Suat Ö ; zbek , &ldquo ; Şuanda otellerin ve tatil kö ; ylerinin yü ; zde 70 ' den fazlası geç ; en yılın fiyatlarını uyguluyor . Dolayısıyla fiyatlarda bir artış sö ; zkonusu değil . Ancak yaz mevsimine doğru talep artıkç ; a ve yerler azaldıkç ; a fiyatlar yü ; kselecektir . O nedenle uygun fiyata tatil yapmak isteyenlerin erken davranmasında fayda var&rdquo ; aç ; ıklamasında bulundu .

Yabancı turistle aynı fiyata tatil mü ; mkü ; n

Uygun fiyata tatil yapmak isteyenlere son dakikaya kalmamaları tavsiyesinde bulunan Jolly Tur Genel Mü ; dü ; rü ; Figen Erkan da , &ldquo ; Son dö ; rt yıldır yapılmakta olan erken rezervasyon kampanyaları sayesinde yerli turistlerde yabancı turistlerle aynı veya daha ucuz fiyatlara tatil yapma imkâ ; nına kavuşuyor . Normalde 200 lira gü ; nlü ; k fiyatı olan otelleri dahi erken rezervasyonda 120 liraya alma fırsatı doğuyor . Bu nedenle erken rezervasyon fırsatı kaç ; ırılmamalı&rdquo ; diye konuştu . Temmuz - Ağustos dö ; neminde tatil yapmak isteyenlerin erken rezervasyondan yararlanmaları durumunda Ege yada Akdeniz ' deki tesislerde yedi gece iç ; in kişi başı 500-600 lira ö ; deyeceğini belirten Erkan , gecelik 70 TL ' den 400 TL ' ye kadar fiyat seç ; eneklerinin bulunduğunu anlattı . 2010 yılında otel dolulukları yü ; ksek olacağı iç ; in fiyatların sezona yaklaştıkç ; a pahalılaşacağı uyarısında bulunan Erkan , &ldquo ; Dolayısıyle erken alan ciddi kazanç ; lı ç ; ıkacak . Ayrıca bu yıl Tü ; rkiye ' de ilk defa erken rezervasyon sigortası uygulaması başlattık ve mü ; şterilerimizin ' ya gidemezsem endişesini ' ortadan kaldırdık . 72 saat kalana kadar rezervasyonlarını iptal edebiliyorlar bu kampanyamızla . Bö ; ylece iş vb . oluşabilecek etkenlerden zarar gö ; rmemiş oluyorlar . Bunu Jolly ve dü ; nyaca ü ; nlü ; seyahat sigorta kuruluşu ERV sigortanın gü ; vencesini de katarak gerç ; ekleştiriyoruz&rdquo ; aç ; ıklamasında bulundu . Bu yıl tatil yapmak isteyenlere Tü ; rkiye iç ; inde Kemer , Belek , Bodrum ve Ç ; eşme ' yi ö ; nerdiklerini ifade eden Erkan , &ldquo ; Yurtdışındaysa İtalya turları , Orta Avrupa turları ve Mısır destinasyonu yine cazibiyetini koruyacak . ' Kü ; ltü ; r turlarını tercih ediyorum ' diyenlere bu yazın sü ; rprizi Ege ve Akdeniz turları olacak&rdquo ; diye konuştu .

AvrupaBelek2010 YılıMısırİtalyaYAZARLARTAMAMI

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı