USD (Alış - Satış) : 4,55 - 4,56 EURO (Alış - Satış) : 5,35 - 5,36

Ucuz tatil fırsatı için son hafta

Yaz tatilini ucuza getirmek isteyenler dikkat! Erken rezervasyonlar için son hafta.

Güncel / 28 Şubat 2010 Pazar 16:57
Ucuz tatil fırsatı için son hafta

  Martın ilk haftası sona erecek olan erken rezervasyondan yararlananlara yü ; zde 35 ' e varan indirim ve taksit seç ; eneği sunuluyor .

Ocak ' ta AB ' ye ihracat arttı Antalya ve Bodrum gö ; zde : Bu yıl Antalya , Fethiye , Bodrum , Ç ; eşme ve Kuşadası ' nda tatil yapmanın gecelik fiyatı 50 liradan başlıyor 400 liraya kadar ç ; ıkıyor . Rezervasyon yaptırıp tatile ç ; ıkamasanız bile paranızı geri alma hakkınız var .

Tü ; rkiye nü ; fusunun yarıdan fazlası her yıl tatil yapıyor . Yazın uygun fiyata tatil yapmanın yolu da erken rezervasyondan geç ; iyor . Martın ilk haftası sona erecek olan erken rezervasyondan yararlananlara yü ; zde 35 ' e varan indirim ve taksit seç ; eneği sunuluyor . Yer azalıp talep arttıkç ; a fiyatların yü ; kselmesi bekleniyor .

Tü ; rk insanının yü ; zde 64 ' ü ; yılda bir kere tatil yapıyor . Bü ; tü ; n bir yıl ç ; alışanlar iç ; in istenilen yerde uygun fiyata tatil yapmanın yolu erken rezervasyonlardan geç ; iyor . Yurtdışında uzun yıllardır uygulanan fakat Tü ; rk insanın 2003 yılında tanıştığı erken rezarvasyon sayesinde yü ; zde 35 ' e varan indirimlerle tatil yapmak mü ; mkü ; n .

Bu yıl yurtiç ; inde Antalya , Fethiye , Bodrum , Marmaris ve Kuşadası ' nda tatil yapmanın gecelik fiyatı 50 liradan başlıyor kalınacak mekâ ; na gö ; re 400 liraya kadar ç ; ıkıyor . Şuanda otel ve tatil kö ; ylerinin bü ; yü ; k bir kısmı geç ; en yılki fiyatlardan rezervasyon yapıyor . Ancak yaza doğru talep arttıkç ; a ve yerler azaldıkç ; a fiyatların yü ; kseleceği konusunda uyarı yapılıyor .

Kampanyalar sü ; rü ; yor

Avrupadaki gibi Tü ; rkiye ' de de tatilini ö ; nceden planlayan bir grubun olduğunu sö ; yleyen Magic Life Center Genel Mü ; dü ; rü ; Başak Erel , &ldquo ; Bu kesim her geç ; en yıl daha da artıyor . Erken rezervasyonu ilk başlatan marka olarak her geç ; en yıl bu uygulamanın daha da geliştiğini gö ; rmek bizleri mutlu ediyor . Bu yıl erken rezervasyon dö ; nemini şubatta başlatmamıza rağmen ç ; ok iyi bir başlangıç ; yaptığımızı ve talebin giderek arttığını gö ; rü ; yoruz . Kampanyamızı ' Erken kararlar , sihirli anlar ' olarak konumladık&rdquo ; diye konuştu .

Tatilini ö ; nceden planlayabilen kişiler iç ; in erken rezervasyon kampanyasında yü ; zde 35 ' lere varan indirimler yaptıklarını sö ; yleyen Erel , &ldquo ; İndirim ve taksit seç ; eneklerinin yanı sıra erken rezervasyonun misafire sağladığı bir başka avantaj ise istediği ü ; rü ; nü ; seç ; ebilme ö ; zgü ; rlü ; ğü ; sunması . Ayrıca bu sezon başlayan yeni bir uygulamamız da misafirlerimizin kendilerini daha da gü ; vende hissetmesini sağlayacak&rdquo ; dedi .

Tatilinizi sigortalatın

Bu kapsamda Erken Rezervasyon Seyahat Sigortası ' nı kampanya dö ; nemine dahil ettiklerini ifade eden Başak Erel şö ; yle devam etti : &ldquo ; Sigorta misafirlerimize son dakikaya kadar rezervasyonunu iptal edebilme ö ; zgü ; rlü ; ğü ; sunuyor . Bu sigortayı kampanyanın ilk dö ; neminde misafirlerimize ü ; cretsiz olarak sunuyoruz . &rdquo ;

Ç ; ocuklara ü ; cretsiz

Magic Life Center Genel Mü ; dü ; rü ; Başak Erel , ihtiyaç ; ve zevke gö ; re değişmekle birlikte bu yıl tatil yapmak isteyenlere şu ö ; nerilerde bulundu :

&ldquo ; Sakin , huzurlu , partneriyle başbaşa bir tatil yapmayı planlayanlara Kemer ' i , ailesiyle birlikte keyifli bir tatil isteyenlere Bodrum ' u , doğayla iç ; iç ; e olmayı amaç ; layanlara da Sarıgerme ve Marmaris kulü ; plerimizi ö ; nerebilirim . Ege bö ; lgesi iç ; turizmde favori nokta haline geldi . Ancak ö ; zellikle Antalya bö ; lgesinde fiyat-hizmet-kalite dengesini sunabilen tesislerin Ramazan dö ; neminde değerlendirilmesi gerektiğini dü ; şü ; nü ; yorum . &rdquo ;

Temmuz-ağustos aylarını kapsayan yü ; ksek sezonda kişibaşı bir haftalık tatilin fiyatının 1500 liradan başlayıp 2 bin 750 liraya kadar ç ; ıktığını belirten Erel sö ; zlerine şö ; yle devam etti :

&ldquo ; Ancak tabi Marmaris ve Kemer dışındaki tü ; m kulü ; plerimizde 15 yaşa kadar ü ; cretsiz ç ; ocuk konaklaması bu fiyatların avantajını artırıyor . Uygun fiyata tatil yapmak isteyenlere kampanya seç ; eneklerini iyi araştırıp , piyasadaki fiyat alternatiflerini değerlendirirken mutlaka gü ; ven ve kaliteye dikkat etmelerini ö ; neriyorum . &rdquo ;

Ucuza alınan bir ü ; rü ; nden memnun kalmamanın ç ; ok daha ağır sonuç ; lara neden olabileceği uyarısında bulunan Erel , &ldquo ; Bü ; tü ; n yıl boyunca stresli ve yoğun bir ç ; alışma dö ; neminin sonrasında kısa bir dö ; nemi tatile ayırabiliyoruz . Dolayısıyla bu dö ; nemi en iyi , en kaliteli hizmeti alarak geç ; irmeyi istiyoruz . O nedenle hem hizmet-kalite dengesini sağlayan hem de ekonomik bir tatil yapmayı isteyen misafirlere ö ; nerim , erken rezervasyonun yanı sıra ö ; n ve arka sezondaki alternatifleri değerlendirmeleri olacaktır . Bö ; ylece istedikleri ve hak ettikleri tatili ç ; ok daha avantajlı koşullarda yapabilecekler&rdquo ; aç ; ıklamasında bulundu .

Hedefler tutacak

Geç ; en yıl 400 bin kişiye tatil yaptıran Etstur Yurtiç ; i Turlar Mü ; dü ; rü ; Suat Ö ; zbek , &ldquo ; Hedefimiz bu yıl 430 bin kişiye tatil yaptırmak . Ocak-şubat aylarındaki satışlar bu hedefin tutacağını gö ; steriyor . Satışlarda geç ; en yılın yü ; zde 33 ü ; zerindeyiz&rdquo ; dedi .

Tü ; rk turizminde ' erken rezervasyon ' uygulamasını başlatan ilk tur operatö ; rü ; unvanını taşıyan Etstur , 2010 yılı erken rezervasyon dö ; nemini ' Erken Rezervasyon Sigortası ' ile başlattı . Mapfre Genel Yaşam Sigorta ile birlikte ' Erken Rezervasyon Sigortası ' nı hayata geç ; iren Etstur , uygulama kapsamında rezervasyon bedelinin sadece yü ; zde 1 ' ini sigorta olarak ö ; deyecek misafirlerine tatil dö ; nemine 72 saat kalana kadar koşulsuz iptal hakkı sağlayacak .

Geç ; en yıl toplam satışının yü ; zde 35 ' ini erken rezervasyon dö ; neminde gerç ; ekleştirdiklerini ifade eden Etstur ' un Yurtiç ; i Turlar Mü ; dü ; rü ; Suat Ö ; zbek , &ldquo ; Bu yıl yü ; zde 40 ' ını erken rezervasyon dö ; neminde satmayı planlıyoruz . 8 Mart ' a kadar rezervasyon yaptıranlar yü ; zde 35 ' e varan indirimden yararlanacak . Erken Rezervasyon Sigortası ' yla da gidememe durumunda paranızı geri alabiliyorsunuz &ldquo ; diye konuştu .

Fiyatlar henü ; z artmadı

Şuanda rezarvasyon yaptıranların bu yıl gecelik 50-350 lira arasında bir fiyattan tatil yapabileceğini ifade eden Suat Ö ; zbek , &ldquo ; Şuanda otellerin ve tatil kö ; ylerinin yü ; zde 70 ' den fazlası geç ; en yılın fiyatlarını uyguluyor . Dolayısıyla fiyatlarda bir artış sö ; zkonusu değil . Ancak yaz mevsimine doğru talep artıkç ; a ve yerler azaldıkç ; a fiyatlar yü ; kselecektir . O nedenle uygun fiyata tatil yapmak isteyenlerin erken davranmasında fayda var&rdquo ; aç ; ıklamasında bulundu .

Yabancı turistle aynı fiyata tatil mü ; mkü ; n

Uygun fiyata tatil yapmak isteyenlere son dakikaya kalmamaları tavsiyesinde bulunan Jolly Tur Genel Mü ; dü ; rü ; Figen Erkan da , &ldquo ; Son dö ; rt yıldır yapılmakta olan erken rezervasyon kampanyaları sayesinde yerli turistlerde yabancı turistlerle aynı veya daha ucuz fiyatlara tatil yapma imkâ ; nına kavuşuyor . Normalde 200 lira gü ; nlü ; k fiyatı olan otelleri dahi erken rezervasyonda 120 liraya alma fırsatı doğuyor . Bu nedenle erken rezervasyon fırsatı kaç ; ırılmamalı&rdquo ; diye konuştu . Temmuz - Ağustos dö ; neminde tatil yapmak isteyenlerin erken rezervasyondan yararlanmaları durumunda Ege yada Akdeniz ' deki tesislerde yedi gece iç ; in kişi başı 500-600 lira ö ; deyeceğini belirten Erkan , gecelik 70 TL ' den 400 TL ' ye kadar fiyat seç ; eneklerinin bulunduğunu anlattı . 2010 yılında otel dolulukları yü ; ksek olacağı iç ; in fiyatların sezona yaklaştıkç ; a pahalılaşacağı uyarısında bulunan Erkan , &ldquo ; Dolayısıyle erken alan ciddi kazanç ; lı ç ; ıkacak . Ayrıca bu yıl Tü ; rkiye ' de ilk defa erken rezervasyon sigortası uygulaması başlattık ve mü ; şterilerimizin ' ya gidemezsem endişesini ' ortadan kaldırdık . 72 saat kalana kadar rezervasyonlarını iptal edebiliyorlar bu kampanyamızla . Bö ; ylece iş vb . oluşabilecek etkenlerden zarar gö ; rmemiş oluyorlar . Bunu Jolly ve dü ; nyaca ü ; nlü ; seyahat sigorta kuruluşu ERV sigortanın gü ; vencesini de katarak gerç ; ekleştiriyoruz&rdquo ; aç ; ıklamasında bulundu . Bu yıl tatil yapmak isteyenlere Tü ; rkiye iç ; inde Kemer , Belek , Bodrum ve Ç ; eşme ' yi ö ; nerdiklerini ifade eden Erkan , &ldquo ; Yurtdışındaysa İtalya turları , Orta Avrupa turları ve Mısır destinasyonu yine cazibiyetini koruyacak . ' Kü ; ltü ; r turlarını tercih ediyorum ' diyenlere bu yazın sü ; rprizi Ege ve Akdeniz turları olacak&rdquo ; diye konuştu .

AvrupaBelek2010 YılıMısırİtalyaFeedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı