USD (Alış - Satış) : 5,35 - 5,36 EURO (Alış - Satış) : 6,09 - 6,10

'Parti kapatma izni Meclis'e verilsin'

Dün Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nin (ASKON) Grand Cevahir Otel'de 'Marufun Egemenliği' ana temalı 6. Genel Kurul Toplantısı'nda bir konuşma yapan, Başbakan Erdoğan,'Parti kapatma izni Meclis'e verilsin' dedi.

Güncel / 28 Şubat 2010 Pazar 10:06
'Parti kapatma izni Meclis'e verilsin'

  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , &ldquo ; Nasıl ki yargı kendi iç ; inde herhangi bir mensubunun yargılanmasına başkanlar kurulundan mü ; saade ediyorsa bırakın da siyasetç ; inin yargılanmasına da parlamento mü ; saade etsin . Bunun adımını atmamız lazım . Bir siyasi partinin kapatılıp kapatılmaması iç ; in mü ; saadeyi parlamento versin&rdquo ; dedi .

Başbakan Erdoğan , dü ; n Anadolu Aslanları İşadamları Derneği ' nin ( ASKON ) Grand Cevahir Otel ' de &ldquo ; Marufun Egemenliği&rdquo ; ana temalı 6 . Genel Kurul Toplantısı ' nda bir konuşma yaptı . Erdoğan , &ldquo ; Kurumlar kendi iç ; inde adeta bir temizliğe tabi tutuluyorsa bundan kimsenin rahatsız olmaması lazım ve bunun gerç ; ekleştirilmesi lazım . Eğer bu gerç ; ekleştirilmeyecek , bö ; yle devam edecek olursa o zaman bu sıkıntıyı bizim yavrularımız , torunlarımız yaşayacaktır ve bedeli daha da ağır olacaktır&rdquo ; diye konuştu . Şu anda kuvvetler ayrılığı prensibine gö ; re yasama , yü ; rü ; tme ve yargının birbirinden ayrı olması gerektiğini ifade eden Erdoğan , şunları kaydetti :

' DEMOKRASİYLE BAĞDAŞMAZ '
&ldquo ; İfade olarak gü ; zel , hoş , peki ayrım? Ne yazık ki ayrı değil . Yasamada yaşanan bir ayrı durum var , yü ; rü ; tmede ayrı bir durum var ama bir bakıyorsunuz ki hepsini geç ; , ne yasama , ne yü ; rü ; me hepsi bir kenara yargı bir anda hepsini silip atabiliyor . Hani birbirinden ayrıydı? Ne oldu? Şu anda yargı istediği şekilde yü ; rü ; tmeye mü ; dahale edebiliyor . Ama bakıyorsunuz ki bir taraftan da parlamentonun yü ; zde 65 ' ine sahip bir siyasi parti veya en kü ; ç ; ü ; ğü ; fark etmez , bir siyasi partinin kapatılması noktasında iki dudak arasından ç ; ıkacak bir sesle bu , bu ü ; lkede konuşulabiliyor . Bunu kabullenmek mü ; mkü ; n mü ; ? Varsa ortada bir suç ; lu , bedelini ö ; desin ama bir tü ; zel kişiliği bedele mahkû ; m etmek , bu bedeli o tü ; zel kişiliğe ö ; detmek demokrasi ile bağdaşır bir şey değil . Hiç ; bir ileri demokraside yok . İşte bunu biz milletimize giderek ç ; ö ; zmek istiyoruz ve milletimizle de bunun ç ; ö ; zü ; leceğine inanıyoruz . Yargı reformu aynı şekilde . Yargıya sorarsanız yargı diyor ki ' her şeyi biz yapacağız ' . Ben de diyorum ki dü ; nyanın bü ; tü ; n gelişmiş ü ; lkelerinin ortalamasını alalım .

Bu ortalamayı aldığınızda ortaya ne ç ; ıkıyorsa gelin onu uygulayalım . Buna var mısınız , yok musunuz? Bunu soruyoruz ama o da işlerine gelmiyor . Bize mü ; nhasır bir şey olacak . . . Bö ; yle bir şey yok . Biz gelişmiş ü ; lkelerde ne varsa onun ortalamasını alalım ve nasıl ki yargı kendi iç ; inde herhangi bir mensubunun yargılanmasına başkanlar kurulundan mü ; saade ediyorsa bırakın da siyasetç ; inin yargılanmasına da parlamento mü ; saade etsin . Bunun adımını atmamız lazım . Bir siyasi partinin kapatılıp kapatılmaması iç ; in mü ; saadeyi parlamento versin . Gelişmiş ü ; lkelere baktığımızda bunu gö ; rdü ; k . Bunların adımının atılması lazım . &rdquo ;
Parlamentonun halkın , milletin temsilcisi olduğunu belirten Erdoğan , &ldquo ; Ö ; yleyse bu alanda millet adına tasarruf yetkisini de bu parlamento kullanmak durumunda&rdquo ; dedi .

TİTANİK ' İN Ü ; ST KATINDAKİLER GEMİYİ DELMEYE Ç ; ALIŞIYOR

Başbakan Tayyip Erdoğan , ekonomik gelişmelerde moralin ö ; nemine dikkat ç ; ekerek , tü ; m kesimlerin sağduyulu bir tutum takınmasını istedi . Tü ; rkiye ' nin her meselesinin belli kesimler tarafından bü ; yü ; k bir gü ; rü ; ltü ; ve keskin cepheleşmelerle tartışıldığını vurgulayan Erdoğan , ' Titanik gemisini alt kattakiler batırmıştı . Tü ; rkiye ' de ise ü ; st kattakiler gemiyi batırmaya ç ; alışıyor . ' dedi .


Kamuoyunda yaşanan sert tartışmalar piyasalarda dalgalanmaya sebep olurken , Başbakan Tayyip Erdoğan , muhalefetin tutumuna tepki gö ; sterdi . Tü ; rkiye ' de bir kesimin ü ; lkenin ilerlemesini istemediğini ifade eden Erdoğan , bunun iç ; in her defasında bu kesimin ü ; lkede ve kurumlar arasında ç ; atışma olduğu tezini savunduğunu kaydetti . Başbakan , ' Titanik gemisini alt kattakiler batırmıştı . Tü ; rkiye ' de ise ü ; st kattakiler gemiyi batırmaya ç ; alışıyor . ' ifadelerini kullandı .

Erdoğan , işadamlarına ü ; lkenin ekonomisine , ticaretine , ü ; retimine , ihracatına ve istihdamına yaptıkları katkılardan dolayı teşekkü ; r etti . Tü ; rkiye ' de sağduyu , aklıselim ve yapıcı ü ; sluba her zamankinden ç ; ok daha fazla ihtiyaç ; olunduğunu vurgulayan Başbakan , zor ve hassas dö ; nemlerden geç ; erken sö ; ylenen sö ; zlerin daha farklı bir anlam taşıdığını kaydetti . Erdoğan , demokrasi ve hukuk alanında bü ; yü ; k bir mü ; cadelenin verildiği , dengelerin milli irade lehine değişmeye başladığı bir dö ; nemde kimin nerede durduğu , kimin moral verdiği , kimin de moral bozduğunun ayrı bir ö ; nem taşıdığını ifade etti . Tü ; rkiye ' nin her meselesinin belli kesimler tarafından bü ; yü ; k bir gü ; rü ; ltü ; ve keskin cepheleşmelerle tartışıldığını kaydeden Başbakan , ' Ortaya ç ; ıkan her meselede başta muhalefet olmak ü ; zere sö ; z sö ; yleyenlerin ç ; ok keskin , adeta kö ; şeli bir duruş sergilediklerini , uzlaşmaz bir tavır takındıklarını , en basit meseleyi bile bir gerilim zeminine dö ; nü ; ştü ; rmek istediklerini gö ; rü ; yoruz . Bö ; yle bir atmosferde iş dü ; nyasının ve sivil toplum ö ; rgü ; tlerinin sağduyuya ve aklıselime davet eden mesajları ö ; nem taşıyor . ' dedi .

Eleştiriden hiç ; bir korkuları ve ç ; ekinceleri olmadığını anlatan Erdoğan , tam tersine , yapıcı eleştirilerin kendilerine yol gö ; sterici olduğuna , politikalarına ışık tuttuğuna inandıklarını sö ; yledi . Erdoğan , şö ; yle konuştu : ' Hiç ; kimseden bizi yü ; zde 100 desteklemesini , her işimizde , her politikamızda yü ; zde 100 arkamızda durmasını beklemiyoruz , bekleyemeyiz . Bizim gö ; rü ; şlerimize katılırlar , katılmazlar , gö ; rü ; şlerimizi benimserler , benimsemezler ama takdir etmek de bir erdemdir ve biz bu erdemin gö ; sterilmesinin gerç ; ekleşmesini ç ; ok arzu ediyoruz . ' İşadamlarından da kendi kendilerine ' ' Acaba ben neredeydim , bugü ; n neredeyim? ' şeklinde bir değerlendirme yapmalarını isteyen Erdoğan , bunu yapanların ç ; ok şeylerin değiştiğini gö ; receklerini vurguladı . Erdoğan , gü ; ndemdeki gö ; zaltı olaylarına da değindi . Başbakan ' Kurumlar kendi iç ; inde adeta bir temizliğe tabi tutuluyorsa bundan kimsenin rahatsız olmaması lazım ve bunun gerç ; ekleştirilmesi lazım . Eğer bu gerç ; ekleştirilmeyecek , bö ; yle devam edecek olursa bu sıkıntıyı yavrularımız , torunlarımız yaşayacaktır ve bedeli daha da ağır olacaktır . ' dedi . Şu anda kuvvetler ayrılığı prensibine gö ; re yasama , yü ; rü ; tme ve yargının birbirinden ayrı olması gerektiğini ifade eden Erdoğan , ancak uygulamada bö ; yle olmadığını ifade etti . Erdoğan , şunları kaydetti : ' Yasamada yaşanan bir ayrı durum var , yü ; rü ; tmede ayrı bir durum var ama bir bakıyorsunuz ki hepsini geç ; , ne yasama , ne yü ; rü ; tme hepsi bir kenara yargı bir anda hepsini silip atabiliyor? Şu anda yargı istediği şekilde yü ; rü ; tmeye mü ; dahale edebiliyor . Ama bakıyorsunuz ki bir taraftan da parlamentonun yü ; zde 65 ' ine sahip bir siyasi parti veya en kü ; ç ; ü ; ğü ; fark etmez , bir siyasi partinin kapatılması noktasında iki dudak arasından ç ; ıkacak bir sesle bu , bu ü ; lkede konuşulabiliyor . Bunu kabullenmek mü ; mkü ; n mü ; ? Varsa ortada bir suç ; lu , bedelini ö ; desin ; ama bir tü ; zel kişiliği bedele mahkum etmek , bu bedeli o tü ; zel kişiliğe ö ; detmek demokrasi ile bağdaşır bir şey değil . ' Yargı reformunun gerekliliğine işaret eden Başbakan , ' Yargıya sorarsanız yargı diyor ki ' her şeyi biz yapacağız ' . Ben de diyorum ki dü ; nyanın bü ; tü ; n gelişmiş ü ; lkelerinin ortalamasını alalım , ortaya ne ç ; ıkıyorsa , gelin onu uygulayalım . Buna var mısınız , yok musunuz? Ama o da işlerine gelmiyor . Nasıl ki yargı kendi iç ; inde herhangi bir mensubunun yargılanmasına başkanlar kurulundan mü ; saade ediyorsa bırakın da siyasetç ; inin yargılanmasına da parlamento mü ; saade etsin . Bir siyasi partinin kapatılıp kapatılmaması iç ; in mü ; saadeyi parlamento versin . ' ifadelerini kullandı .

Başbakan Erdoğan , İstanbul ' da dü ; zenlenen Tü ; rk soydaş ve akraba topluluklarının kurmuş oldukları sivil toplum ö ; rgü ; tleriyle , buluşma yemeğinde bir araya geldi . Erdoğan , konuklara hitaben ' Sizler , BM Gü ; venlik Konseyi ü ; yesi bir ü ; lkenin vatandaşısınız . Sizler , Medeniyetler İttifakı ' na eşbaşkanlık yapan bir ü ; lkenin evlatlarısınız . Sizler , AB mü ; zakerelerini kararlılıkla yü ; rü ; ten bir ü ; lkenin soydaşlarısınız . Sizler , her yerde hakkı , adaleti , barışı savunan , haksızlık karşısında dimdik duran , eğilmeyen , bü ; kü ; lmeyen , hakkı cesaretle sö ; yleyen bir ü ; lkenin evlatlarısınız . ' dedi . Erdoğan , konuşmasında Karabağ ' da Ermeniler tarafından gerç ; ekleştirilen Hocalı katliamının ö ; nceki gü ; n yıldö ; nü ; mü ; olduğuna işaret ederek , ' Biz katliamları yaşamak istemiyoruz . Ama yaşayanların bunun ızdırabı iç ; inde olduklarını bilerek , bunu paylaşmak , ama yaşatanlara da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Adalet Divanı ' nın hesabını sormasını istiyoruz . ' şeklinde konuştu .


Kaynak : Zaman

BaşbakanAvrupaSağduyu (eski)KarabağErmenilerYAZARLARTAMAMI

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı