USD (Alış - Satış) : 4,47 - 4,47 EURO (Alış - Satış) : 5,27 - 5,28

Merve Kavakçı: 28 Şubat henüz bitmedi

Bin yıl süreceği söylenen 28 Şubat'ın halen devam ettiğini savunan eski milletvekili Merve Kavakçı,'28 Şubat henüz bitmedi, çok başlı bir yılanla mücadele ediliyor' dedi.

Güncel / 28 Şubat 2010 Pazar 11:51
Merve Kavakçı: 28 Şubat henüz bitmedi

  Kavakç ; ı , ' Erzincan Başsavcısı ' nın evlatlarını ö ; zlediği haberleri yapılıyor . 28 Şubat dö ; neminde ise bizdeki sanki anne yü ; reği değildi . Sanki biz evlatlarımızın ve kendimizin hayatta olması endişesini yaşamadık . Ama kimse haber yapmadı ' diye konuştu .

Merve Kavakç ; ı , 28 Şubat ' ın 13 . yıldö ; nü ; mü ; nde Washington ' da değerlendirmelerde bulundu . Halen George Washington Ü ; niversitesi ' nde akademisyen olarak gö ; rev yapmakta olan Kavakç ; ı , 13 yıl sonra geriye baktığında ' ü ; lkenin ne kadar zor gü ; nlerden geç ; tiğini ' gö ; rdü ; ğü ; nü ; kaydetti . Bin yıl sü ; receği iddia edilen 28 Şubat ' ın 13 . yıldö ; nü ; mü ; nde o dö ; nemin bazı isimlerinin gö ; zaltına alınması ya da tutuklanması ile ilgili olarak ise , yargının yerini bulması gerektiğini dile getirdi .

Kavakç ; ı , ardından şö ; yle ekledi : ' Herkes yaptığından planladığından sorumlu olmalı gerekiyor diye dü ; şü ; nü ; yorum . O zaman , bin sene sü ; receği sö ; ylenen dö ; nem belki bin sene sü ; rmedi ; ama tam da 13 sene sü ; rdü ; diyemeyiz . Ç ; ü ; nkü ; şu an biz konuşurken dahi bazı planların yapıldığı dü ; şü ; nü ; lebilir . Her geç ; en gü ; n yeni şeyler ortaya ç ; ıkmakta ve bunlar 10 sene ö ; nceye , 20 sene ö ; nceye ait şeyler değil . Bir hü ; kü ; meti dü ; şü ; rme gayreti iç ; inde olanlar var , insanları ö ; ldü ; rme gayreti iç ; inde olanlar var . Onun iç ; in bu bir yerde ç ; ok başlı bir organizasyon , ç ; ok başlı bir yılanla mü ; cadele ediliyor denebilir . Onun iç ; in o sü ; renin daha uzun sü ; receğini dü ; şü ; nü ; yorum . Tamamen Tü ; rk halkının egemen olacağı zaman bakalım ne zaman gelecek? '

HSYK ' NIN YAPTIĞI Ç ; İFTE STANDART

Tü ; rkiye ' nin artık daha aç ; ık bir toplum haline geldiğini ve ' Yeter artık ' diyenlerin arttığını kaydeden Kavakç ; ı , bu sayede de bugü ; nlerde yaşanılan değişimin geldiğini ifade etti . Merve Kavakç ; ı , son gü ; nlerde adı Erzurum ö ; zel yetkili savcılarını gö ; revden almasıyla gü ; ndeme gelen Hakimler ve Savcılar Yü ; ksek Kurulu ' nun , 28 Şubat dö ; neminde dokunulmazlığı olmasına rağmen dö ; nemin DGM Savcısı Nuh Mete Yü ; ksel ' in kendisini gö ; zaltına aldırmaya ç ; alışması ile ilgili olarak hiç ; bir işlem yapmamasını ise ' ç ; ifte standart ' olarak gö ; rdü ; ğü ; nü ; sö ; yledi .

SANKİ BİZDEKİ ANNE YÜ ; REĞİ DEĞİL , SANKİ HAYATIMIZDAN ENDİŞE ETMEDİK

HSKY ' nın uygulamalarını ' devlet iç ; inde devlet olmak ' şeklinde tanımlayan Kavakç ; ı , şö ; yle devam etti : ' O dö ; nemlere baktığım zaman ' kırgın değilim ' diyemem . Bir savcı tutuklandı diye onun evladını ö ; zlediği haberleri bugü ; n gazetede var . Hapisten , gö ; zaltından . . . Ama o dö ; nem bana ve ç ; ocuklarıma yaşatılanlar ile ilgili olarak bir kaç ; medya organı haricinde kimse bö ; yle haberler yapmamıştı . Bizdeki sanki anne yü ; reği değildi . Sanki biz evlatlarımızın ve kendimizin hayatta olması endişesini yaşamadık . Biz ailece mağdur edildik o dö ; nem . Hatta bize destek olabilecek herkes bir anlamda haddi bildirilerek susturulmaya ç ; alışıldı . Bunlar ç ; ifte standartlar , ü ; zü ; ntü ; yle karşılıyorum . '

BİR TÜ ; RLÜ ; KIYAFETİMİN Ö ; TESİNE GEÇ ; İLEMEDİ

Tü ; rkiye ' de siyaset yapmayı isterken neler yapmayı planladığı ile ilgili olarak da Kavakç ; ı , şu ifadeleri kullandı : ' O zamanlar genç ; , ateşli ve Tü ; rkiye iç ; in bir şeyler yapacak bir Tü ; rkiye evladı olarak gö ; rü ; yordum ben kendimi . Ö ; tekileşmiş bir insan olarak gö ; rmü ; yordum . Batıda aldığım eğitim , siyasette yıllardır bulunmuşluğum o zamanlar bir artı , bir değer katar diye dü ; şü ; nmü ; ştü ; m yapacağımız hizmete , Hatta komisyonları bile seç ; miştik . Eğitim komisyonu benim iç ; in ç ; ok ö ; nemli bir komisyondu . Ama fırsat verilmedi . O ö ; tekileştirme sü ; reci hemen devreye girdi . Bir tü ; rlü ; kıyafetimin ö ; tesine geç ; ilemedi . Benim profesyonel kimliğim ü ; zerine bir şey sö ; ylenmedi ya da sö ; yletilmedi . Siz başö ; rtü ; lü ; bir kadınsınız ve onun ö ; tesine geç ; emiyorsunuz . Tü ; rkiye demokratik olmadığı iç ; in bunu atlatamadık '

BEN DE DEĞİŞTİM VE GELİŞTİM

Tü ; rkiye ' de gelişim ve değişim yaşanırken kendisinin fikri yapısının da değişim ve gelişim geç ; irdiğini kaydeden Kavakç ; ı , ' Yazarlık yö ; nü ; nde kendimi geliştirmem , bir şekilde beni seç ; en halkla bağlantımı devam ettirebilmem&hellip ; Olaylara daha analitik bakabilme yetilerimi ü ; mit ediyorum geliştirmişimdir . ' diye konuştu .

MECLİS ' E PERUK İLE GİRMEYİ BENİ SEÇ ; EN HALKA YAKIŞTIRAMAZDIM

Meclis ' e başö ; rtü ; sü ; yerine perukla girmeyi hiç ; dü ; şü ; nmediğini kaydeden Kavakç ; ı , ' Onu takan ö ; ğrencilerin ç ; ektiği sıkıntıları biliyorum . O zaman siz , siz olmaktan ç ; ıkarsınız . Ayrıca kendinize bir saygınız var . Bunu ne kendime ne de beni seç ; en halka yakıştırabilirdim diyebilirdim . Bö ; yle bir şey de dü ; şü ; nmedim . ' ifadelerini kullandı .

TÜ ; RKİYE ' DE YENİDEN SİYASET YAPABİLİRİM

Tü ; rkiye ' de partisine bağlı olarak yeniden siyaset yapmaya aç ; ık olduğunu kaydeden Kavakç ; ı , ' Siyaset , bir şekilde iç ; ine girdiğiniz zaman bir tü ; rlü ; sizi bırakmayan bir şey . Siyaset bizim ailemizin her zaman bir parç ; ası oldu . ' şeklinde konuştu . Kavakç ; ı , Amerika ' da siyaset yapmayı ise dü ; şü ; nmediğini belirtti .

DEMOKRATİKLEŞME SÜ ; RECİNİ ALKIŞLIYORUM

Tü ; rkiye ' deki demokratikleşme sü ; recini alkışladığını ifade eden Kavakç ; ı , ' Yıllarca insanlarımız itildi , kakıldı . Biz Kü ; rt kö ; kenli insanlarımızı yıllarca sadece PKK ç ; erç ; evesinde değerlendirdik . Daha doğrusu biz değil ; şimdi ortaya ç ; ıkıyor bir şeyler . PKK ' nın yaptığını zannediyoruz derin devletin işleriymiş bazı becerilen hadiseler . ' dedi . Bu sü ; reci başlatmak iç ; in geç ; kalındığını sö ; yleyen Kavakç ; ı , ' Teorik anlamda yapılanlar ç ; ok gü ; zel . Ama asıl bizi ilgilendiren bunlar ne zaman sokağa yansıyacak . O aradaki kopukluktur zaten sorunumuz . ' değerlendirmesinde bulundu .

' Ç ; EVİK BİR , HIRSINA KURBAN GİTTİ , Ç ; ETİN DOĞAN MİLYONLARA ZARAR VERDİ '

28 Şubat ' ın ö ; nemli isimlerinden Ç ; evik Bir hakkında ise ' Beyaz Tü ; rk . Kendini ö ; yle addetmişti o dö ; nemde . Cumhurbaşkanı olmak istiyordu . Hırsına kurban gitti . Tü ; rkiye ' ye zarar verdi ' değerlendirmesini yapan Kavakç ; ı , Balyoz ' dan tutuklanan dö ; nemin kudretli isimlerinde Ç ; etin Doğan hakkında da ' 28 Şubat ' a katkıda bulunmuş herkesi kınıyorum sadece . Kendilerine verdikleri zararın ö ; tesinde milyonlara zarar verdiler . ' dedi .

Kavakç ; ı , o dö ; nem gü ; ndeme gelen isimlerden Ali Kalkancı ve Fadime Şahin ile ilgili olarak ise , ' Piyonlar . Şahsi bir şey sö ; yleyemem . Tabii mutfakta bir şeyler pişiriliyor sonra da aktö ; rlere oynatılıyor . Yazıktır bö ; yle şeylere alet olmak da kö ; tü ; bir şeydir muhakkak . ' ifadesini kullandı .

BUGÜ ; N ERGENEKON ' DAN İÇ ; ERİ GİRENLER BAŞÖ ; RTÜ ; SÜ ; NÜ ; REJİM SORUNU HALİNE GETİRDİ

Tü ; rkiye ' de bir zaman başö ; rtü ; sü ; yasağının kalkmasını umut etmek gerektiğini kaydeden Kavakç ; ı , başı kapalı kişilere ç ; ok bü ; yü ; k bedeller ö ; detildiğini dile getirerek , ' Ö ; yle kö ; tü ; şeyler yaşattılar ki kü ; ç ; ü ; cü ; k kızlara , yaşlı kadınlara . Bir gü ; n iki gü ; n değil yıllarca , yıllarca . . . Tü ; rkiye ' de hak ettiği yerde olamayan bir kesim gö ; sterilecekse o da Tü ; rkiye ' nin başını ö ; rten kadınlarıdır . ' diye konuştu .

Ü ; midini kaybetmediğini sö ; yleyen Kavakç ; ı , konunun biran ö ; nce ç ; ö ; zü ; lmesini istediğini ç ; ü ; nkü ; sadece Tü ; rk insanın değil , Tü ; rk ekonomisinin de kaybettiğini belirtti . Kavakç ; ı , ' Bunun bir rejim sorunu haline getirildiğini de biliyorum . Hangi kesim tarafından? İşte bugü ; n Ergenekon ' dan iç ; eri alınanlar tarafından . ' dedi .

KatarGeorge WashingtonCumhurbaşkanı28 ŞubatRejimFeedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı