USD (Alış - Satış) : 5,61 - 5,62 EURO (Alış - Satış) : 6,43 - 6,44

Sıcak Haber : Bahçeli'den 'af' açıklaması!..

Merve Kavakçı: 28 Şubat henüz bitmedi

Bin yıl süreceği söylenen 28 Şubat'ın halen devam ettiğini savunan eski milletvekili Merve Kavakçı,'28 Şubat henüz bitmedi, çok başlı bir yılanla mücadele ediliyor' dedi.

Güncel / 28 Şubat 2010 Pazar 11:51
Merve Kavakçı: 28 Şubat henüz bitmedi

  Kavakç ; ı , ' Erzincan Başsavcısı ' nın evlatlarını ö ; zlediği haberleri yapılıyor . 28 Şubat dö ; neminde ise bizdeki sanki anne yü ; reği değildi . Sanki biz evlatlarımızın ve kendimizin hayatta olması endişesini yaşamadık . Ama kimse haber yapmadı ' diye konuştu .

Merve Kavakç ; ı , 28 Şubat ' ın 13 . yıldö ; nü ; mü ; nde Washington ' da değerlendirmelerde bulundu . Halen George Washington Ü ; niversitesi ' nde akademisyen olarak gö ; rev yapmakta olan Kavakç ; ı , 13 yıl sonra geriye baktığında ' ü ; lkenin ne kadar zor gü ; nlerden geç ; tiğini ' gö ; rdü ; ğü ; nü ; kaydetti . Bin yıl sü ; receği iddia edilen 28 Şubat ' ın 13 . yıldö ; nü ; mü ; nde o dö ; nemin bazı isimlerinin gö ; zaltına alınması ya da tutuklanması ile ilgili olarak ise , yargının yerini bulması gerektiğini dile getirdi .

Kavakç ; ı , ardından şö ; yle ekledi : ' Herkes yaptığından planladığından sorumlu olmalı gerekiyor diye dü ; şü ; nü ; yorum . O zaman , bin sene sü ; receği sö ; ylenen dö ; nem belki bin sene sü ; rmedi ; ama tam da 13 sene sü ; rdü ; diyemeyiz . Ç ; ü ; nkü ; şu an biz konuşurken dahi bazı planların yapıldığı dü ; şü ; nü ; lebilir . Her geç ; en gü ; n yeni şeyler ortaya ç ; ıkmakta ve bunlar 10 sene ö ; nceye , 20 sene ö ; nceye ait şeyler değil . Bir hü ; kü ; meti dü ; şü ; rme gayreti iç ; inde olanlar var , insanları ö ; ldü ; rme gayreti iç ; inde olanlar var . Onun iç ; in bu bir yerde ç ; ok başlı bir organizasyon , ç ; ok başlı bir yılanla mü ; cadele ediliyor denebilir . Onun iç ; in o sü ; renin daha uzun sü ; receğini dü ; şü ; nü ; yorum . Tamamen Tü ; rk halkının egemen olacağı zaman bakalım ne zaman gelecek? '

HSYK ' NIN YAPTIĞI Ç ; İFTE STANDART

Tü ; rkiye ' nin artık daha aç ; ık bir toplum haline geldiğini ve ' Yeter artık ' diyenlerin arttığını kaydeden Kavakç ; ı , bu sayede de bugü ; nlerde yaşanılan değişimin geldiğini ifade etti . Merve Kavakç ; ı , son gü ; nlerde adı Erzurum ö ; zel yetkili savcılarını gö ; revden almasıyla gü ; ndeme gelen Hakimler ve Savcılar Yü ; ksek Kurulu ' nun , 28 Şubat dö ; neminde dokunulmazlığı olmasına rağmen dö ; nemin DGM Savcısı Nuh Mete Yü ; ksel ' in kendisini gö ; zaltına aldırmaya ç ; alışması ile ilgili olarak hiç ; bir işlem yapmamasını ise ' ç ; ifte standart ' olarak gö ; rdü ; ğü ; nü ; sö ; yledi .

SANKİ BİZDEKİ ANNE YÜ ; REĞİ DEĞİL , SANKİ HAYATIMIZDAN ENDİŞE ETMEDİK

HSKY ' nın uygulamalarını ' devlet iç ; inde devlet olmak ' şeklinde tanımlayan Kavakç ; ı , şö ; yle devam etti : ' O dö ; nemlere baktığım zaman ' kırgın değilim ' diyemem . Bir savcı tutuklandı diye onun evladını ö ; zlediği haberleri bugü ; n gazetede var . Hapisten , gö ; zaltından . . . Ama o dö ; nem bana ve ç ; ocuklarıma yaşatılanlar ile ilgili olarak bir kaç ; medya organı haricinde kimse bö ; yle haberler yapmamıştı . Bizdeki sanki anne yü ; reği değildi . Sanki biz evlatlarımızın ve kendimizin hayatta olması endişesini yaşamadık . Biz ailece mağdur edildik o dö ; nem . Hatta bize destek olabilecek herkes bir anlamda haddi bildirilerek susturulmaya ç ; alışıldı . Bunlar ç ; ifte standartlar , ü ; zü ; ntü ; yle karşılıyorum . '

BİR TÜ ; RLÜ ; KIYAFETİMİN Ö ; TESİNE GEÇ ; İLEMEDİ

Tü ; rkiye ' de siyaset yapmayı isterken neler yapmayı planladığı ile ilgili olarak da Kavakç ; ı , şu ifadeleri kullandı : ' O zamanlar genç ; , ateşli ve Tü ; rkiye iç ; in bir şeyler yapacak bir Tü ; rkiye evladı olarak gö ; rü ; yordum ben kendimi . Ö ; tekileşmiş bir insan olarak gö ; rmü ; yordum . Batıda aldığım eğitim , siyasette yıllardır bulunmuşluğum o zamanlar bir artı , bir değer katar diye dü ; şü ; nmü ; ştü ; m yapacağımız hizmete , Hatta komisyonları bile seç ; miştik . Eğitim komisyonu benim iç ; in ç ; ok ö ; nemli bir komisyondu . Ama fırsat verilmedi . O ö ; tekileştirme sü ; reci hemen devreye girdi . Bir tü ; rlü ; kıyafetimin ö ; tesine geç ; ilemedi . Benim profesyonel kimliğim ü ; zerine bir şey sö ; ylenmedi ya da sö ; yletilmedi . Siz başö ; rtü ; lü ; bir kadınsınız ve onun ö ; tesine geç ; emiyorsunuz . Tü ; rkiye demokratik olmadığı iç ; in bunu atlatamadık '

BEN DE DEĞİŞTİM VE GELİŞTİM

Tü ; rkiye ' de gelişim ve değişim yaşanırken kendisinin fikri yapısının da değişim ve gelişim geç ; irdiğini kaydeden Kavakç ; ı , ' Yazarlık yö ; nü ; nde kendimi geliştirmem , bir şekilde beni seç ; en halkla bağlantımı devam ettirebilmem&hellip ; Olaylara daha analitik bakabilme yetilerimi ü ; mit ediyorum geliştirmişimdir . ' diye konuştu .

MECLİS ' E PERUK İLE GİRMEYİ BENİ SEÇ ; EN HALKA YAKIŞTIRAMAZDIM

Meclis ' e başö ; rtü ; sü ; yerine perukla girmeyi hiç ; dü ; şü ; nmediğini kaydeden Kavakç ; ı , ' Onu takan ö ; ğrencilerin ç ; ektiği sıkıntıları biliyorum . O zaman siz , siz olmaktan ç ; ıkarsınız . Ayrıca kendinize bir saygınız var . Bunu ne kendime ne de beni seç ; en halka yakıştırabilirdim diyebilirdim . Bö ; yle bir şey de dü ; şü ; nmedim . ' ifadelerini kullandı .

TÜ ; RKİYE ' DE YENİDEN SİYASET YAPABİLİRİM

Tü ; rkiye ' de partisine bağlı olarak yeniden siyaset yapmaya aç ; ık olduğunu kaydeden Kavakç ; ı , ' Siyaset , bir şekilde iç ; ine girdiğiniz zaman bir tü ; rlü ; sizi bırakmayan bir şey . Siyaset bizim ailemizin her zaman bir parç ; ası oldu . ' şeklinde konuştu . Kavakç ; ı , Amerika ' da siyaset yapmayı ise dü ; şü ; nmediğini belirtti .

DEMOKRATİKLEŞME SÜ ; RECİNİ ALKIŞLIYORUM

Tü ; rkiye ' deki demokratikleşme sü ; recini alkışladığını ifade eden Kavakç ; ı , ' Yıllarca insanlarımız itildi , kakıldı . Biz Kü ; rt kö ; kenli insanlarımızı yıllarca sadece PKK ç ; erç ; evesinde değerlendirdik . Daha doğrusu biz değil ; şimdi ortaya ç ; ıkıyor bir şeyler . PKK ' nın yaptığını zannediyoruz derin devletin işleriymiş bazı becerilen hadiseler . ' dedi . Bu sü ; reci başlatmak iç ; in geç ; kalındığını sö ; yleyen Kavakç ; ı , ' Teorik anlamda yapılanlar ç ; ok gü ; zel . Ama asıl bizi ilgilendiren bunlar ne zaman sokağa yansıyacak . O aradaki kopukluktur zaten sorunumuz . ' değerlendirmesinde bulundu .

' Ç ; EVİK BİR , HIRSINA KURBAN GİTTİ , Ç ; ETİN DOĞAN MİLYONLARA ZARAR VERDİ '

28 Şubat ' ın ö ; nemli isimlerinden Ç ; evik Bir hakkında ise ' Beyaz Tü ; rk . Kendini ö ; yle addetmişti o dö ; nemde . Cumhurbaşkanı olmak istiyordu . Hırsına kurban gitti . Tü ; rkiye ' ye zarar verdi ' değerlendirmesini yapan Kavakç ; ı , Balyoz ' dan tutuklanan dö ; nemin kudretli isimlerinde Ç ; etin Doğan hakkında da ' 28 Şubat ' a katkıda bulunmuş herkesi kınıyorum sadece . Kendilerine verdikleri zararın ö ; tesinde milyonlara zarar verdiler . ' dedi .

Kavakç ; ı , o dö ; nem gü ; ndeme gelen isimlerden Ali Kalkancı ve Fadime Şahin ile ilgili olarak ise , ' Piyonlar . Şahsi bir şey sö ; yleyemem . Tabii mutfakta bir şeyler pişiriliyor sonra da aktö ; rlere oynatılıyor . Yazıktır bö ; yle şeylere alet olmak da kö ; tü ; bir şeydir muhakkak . ' ifadesini kullandı .

BUGÜ ; N ERGENEKON ' DAN İÇ ; ERİ GİRENLER BAŞÖ ; RTÜ ; SÜ ; NÜ ; REJİM SORUNU HALİNE GETİRDİ

Tü ; rkiye ' de bir zaman başö ; rtü ; sü ; yasağının kalkmasını umut etmek gerektiğini kaydeden Kavakç ; ı , başı kapalı kişilere ç ; ok bü ; yü ; k bedeller ö ; detildiğini dile getirerek , ' Ö ; yle kö ; tü ; şeyler yaşattılar ki kü ; ç ; ü ; cü ; k kızlara , yaşlı kadınlara . Bir gü ; n iki gü ; n değil yıllarca , yıllarca . . . Tü ; rkiye ' de hak ettiği yerde olamayan bir kesim gö ; sterilecekse o da Tü ; rkiye ' nin başını ö ; rten kadınlarıdır . ' diye konuştu .

Ü ; midini kaybetmediğini sö ; yleyen Kavakç ; ı , konunun biran ö ; nce ç ; ö ; zü ; lmesini istediğini ç ; ü ; nkü ; sadece Tü ; rk insanın değil , Tü ; rk ekonomisinin de kaybettiğini belirtti . Kavakç ; ı , ' Bunun bir rejim sorunu haline getirildiğini de biliyorum . Hangi kesim tarafından? İşte bugü ; n Ergenekon ' dan iç ; eri alınanlar tarafından . ' dedi .

KatarGeorge WashingtonCumhurbaşkanı28 ŞubatRejimYAZARLARTAMAMI

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı