USD (Alış - Satış) : 5,34 - 5,35 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

Emniyet'ten kan donduran 'Balyoz' raporu

Emniyet'in Balyoz Planı'yla ilgili raporunda 'Darbenin terör örgütlerine 'sızma' ekibinde 800 sivilin ismine rastlandı.

Güncel / 28 Şubat 2010 Pazar 12:08
Emniyet'ten kan donduran 'Balyoz' raporu

  Birinci dalgasınra 21 ' i emekli ve muvazzaf generalinde aralarında bulunduğu 49 ismin , ikinci dalgasında Ç ; arşaf ve sakla planlarında yer alan cami bombalama timlerinde adı bulunan 18 subay ve astsubayın gö ; zaltına alındığı Balyoz Darbe Planı soruşturmasının ü ; ç ; ü ; ncü ; dalgasının terö ; r ö ; rgü ; tlerine sızanlar ile darbenin sivil ekibine olacağı iddia ediliyor . Balyoz darbesinin sivil kanadında 800 sivilin yer aldığı , bunlardan 200 ' ü ; nü ; n ise PKK ve El Kaide gibi ' kullanılacak ' ö ; rgü ; tlere sızdığı tespit edildi .

İSTENİLEN EYLEMLERE YÖ ; NLENDİR

TUBİTAK , Emniyet Kriminal ve ismi aç ; ıklanmayan bir ü ; niversiteye yaptırılan incelemelerde orjinal oldukları ve 1 . Ordu Karargahı ' ndaki bilgisayarlardan ç ; ıktığı tespit edilen Balyoz Gü ; venlik Harekat Planı ' Hazırlık ' , ' Uygun Ortamın Hazırlanması ' , ' İcra ' ve ' Yeniden Yapılanma ' olmak ü ; zere 4 aşamadan oluşuyordu . Her aşamanın alt başlıkları yer alan planın en dikkat ç ; eken bö ; lü ; m ise ' Hazırlık ' aşamasındaki ' sızma ' planıydı . Planda , ç ; ok sayıda asker ile sivilin sağ ve sol terö ; r ö ; rgü ; tlerine sızdığı belirtiliyor . Planda ö ; rgü ; tlerin istenilen eylemleri yapmaya yö ; nlendirildiği ifade ediliyordu .

SIZACAK-VURACAK-PROVOKE EDECEK

' Sızma Planı ' ile ilgili ç ; alışma yapan emniyet birimlerinin hazırladıkları ve soruşturma savcılarına gö ; nderdikleri raporda , sızma planında 800 sivilin de isminin geç ; tiği , bu isimlerin 200 ' ü ; nü ; n El Kaide ve PKK gibi ö ; rgü ; tler adına eylemlere katıldığı belirtildi . Sızma ekibindeki sivillerin bü ; yü ; k bö ; lü ; mü ; nü ; n , Sakal , Ç ; arşaf , Suga ve Oraj planlarının devreye sokulmasının ardından halkı provoke edip sokağa dö ; kmekle gö ; revlendirildikleri belirlendi . Raporda , El Kaide ' nin İstanbul ' daki ikiz saldırılarına da atıfta bulunulduğu ve Balyoz Planı ' ndan sadece 8 ay sonra gerç ; ekleşmesinin tesadü ; f olamayacağın&rdquo ; belirtildiği ifade ediliyor .

FIRTINA , Ö ; RNEK VE Ç ; ETİN ' E SORULDU

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İbrahim Fırtına ile eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ö ; zden Ö ; rnek ve eski 1 . Ordu Komutanı Ç ; etin Doğan ' a El Kaide saldırılarının da sorulduğu ö ; ğrenildi . Ö ; zden Ö ; rnek ' in avukatı Ali Rıza Dizdar &ldquo ; Mü ; veklilime Balyoz Darbe Planı iddiasında yer alan sinagoglar ve camiler bombalacaktı ' iddiası da soruldu . Bu sorunun nedenini , iddiaların yer aldığı belgenin altındaki tarihin sinagogların bombalanmasından ö ; nceki bir tarihe ait olmasıydı . Biz itiraz ettik . Bu ç ; ok vahim bir iddia&rdquo ; dedi .

El Kaide ve PKK vuracak sıkıyö ; netim ilan edilecek

2003 yılı Mart ayında hazırlandığı iddia edilen Balyoz Darbe Planı ' na gö ; re harekâ ; tının icra safhasında &ldquo ; PKK ve El Kaide ' nin bü ; yü ; k şehirlerde ö ; zellikle İstanbul ' da eş zamanlı bü ; yü ; k eylemleri ve anılan eylemler sonrasında icra edilecek , STK ve ü ; niversiteler ile koordine ederek yö ; nlendireceğimiz ç ; ok geniş katılımlı toplumsal gö ; steriler ve eylemler neticesinde oluşan kaos ve karmaşa nedeniyle ö ; ncelikle olağanü ; stü ; hal ve sonrasında sıkıyö ; netim ilan edilecek&rdquo ; deniliyordu .

Savcı Ö ; z soruşturdu

İstanbul ' daki El Kaide saldırılarını soruşturan savcı olan Zekeriya Ö ; z , şimdi Ergenekon soruşturmasının başında .

İkiz saldırılarda tam 56 can gitti

Balyoz Planı ' nın 1 . Ordu ' da tartışıldığı gü ; nlerden hemen 6 ay sonra El Kaide , İstanbul ' da eş zamanlı olarak 4 bombalı saldırı gerç ; ekleştirdi . 2 sinegog ile İngiliz Konsolosluğu ve HSBC Genel Mü ; dü ; rlü ; ğü ; ' ne bombalı araç ; larla yapılan saldırılarda 56 kişi hayatını kaybederken , 780 ' den fazla kişi yaralandı . Ö ; calan ' ın 1999 ' da yakalanmasının ardından silahlı militanları sınır dışına ç ; ıkaran PKK , Ağustos 2003 ' te yeniden saldırılara başladı .

Dokunulamaz denilenler iç ; in her şey Ergenekon ' la başladı

Balyoz Darbe Planı Soruşturması kapsamında yapılan 1 . dalga operasyonda onlarca muvazzaf ve emekli ü ; st dü ; zey subayın tutuklanmasının ardından gö ; zler Ergenekon ' la başlayan darbe iç ; in kaos yaratma amaç ; lı yapılanmalara yö ; nelik soruşturmalarda gö ; zaltına alınan ve tutuklanan muvazzaf ve emekli subaylara ç ; evrildi . Ergenekon , Poyrazkö ; y Cephaneliği , Kafes Planı , Amirallere Suikast , Erzincan Ergenekon ve son olarak Balyoz ile devam eden soruşturmalarda 150 ' ye yakın asker gö ; zaltına alındı . 63 muvazzaf asker halen tutuklu olarak cezaevlerinde bulunuyor .

Ergenekon Terö ; r Ö ; rgü ; tü ; iddiasıyla balaştılan soruşturmada emekli Tuğgeneral Veli Kü ; ç ; ü ; k ' ü ; n gö ; zaltına alınıp tutuklanması Tü ; rkiye demokrasisi iç ; in milat oldu . Ergenekon kapsamında emekli orgeneraller Şener Eruygur ve Hurşit Tolon tutuklanıp serbest bırakılırken , eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç ; ile emekli Orgeneral Kemal Yavuz da gö ; zaltına alındı . Aynı soruşturma kapsamında onlarca muvazzaf ve emekli subay gö ; zaltına alınıp tutuklandı .

POYRAZKÖ ; Y-İRTİCA PLANI-ERZİNCAN

Poyrazkö ; y Cephaneliği soruşturmasında aralarında muvazzaf tuğamiral , albay ve yarbayların da bulunduğu zanlılar gö ; zaltına alındı , bazıları tutuklandı . Amirallere Suikast soruşturmasında da 9 teğmen tutuklandı . Faili meç ; hul cinayetlerle ilgili olarak da Kayseri İl Jandarma Alay Komutanı Albay Cemal Temizö ; z tutuklu yargılanıyor . Gö ; zaltına alınıp tutuklanması en fazla gü ; rü ; ltü ; koparanlardan birisi de İrtica ile Mü ; cadele Eylem Planı ' nın altında imzası olan Albay Dursun Ç ; iç ; eak oldu . Ç ; iç ; ek iki kez tutuklanıp serbest bırakıldı . Dursun Ç ; iç ; ek imzalı planı Erzincan ' da uygulamaya ç ; alıştıkları iddiasıyla yü ; rü ; tü ; len soruşturmada ise Eskişehir İl Jandarma Alay Komutanı Albay Recep Genç ; oğlu ile 6 muvazzaf asker tutuklandı . 3 . Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk de ' şü ; pheli sıfatıyla ifadeye ç ; ağrıldı .

BALYOZ PAŞALARI?KOĞUŞU?OLDU

Balyoz Darbe Planı ile ilgili gö ; zaltına alınan 49 subaydan , 2 muvazzaf tü ; mgeneral , 2 muvazzaf tü ; mamiral , 2 muvazzaf tuğamiral , 9 muvazzaf albay , 3 muvazzaf yarbay ile 1 emekli orgeneral , 2 emekli korgeneral , 1 emekli koramiral , 3 emekli tü ; mamiral , 3 emekli tuğgeneral ile 6 emekli albay tutuklandı .

BALYOZ BİLANÇ ; OSU

23 ŞUBAT 2010

TUTUKLANAN MUVAZZAFLAR

&bull ; Tü ; mamiral Ramazan

&bull ; Cem Gü ; rdeniz

&bull ; Tuğamiral Aziz Ç ; akmak

TUTUKLANAN EMEKLİLER

&bull ; E . Tü ; mamiral Ali Deniz Kutluk

&bull ; E . Tü ; mamiral Ü ; mit Ö ; zcan

&bull ; E . Tü ; mamiral Ö ; zer Karabulut

&bull ; E . Tuğgeneral M . Kaya Varol

&bull ; E . Albay Ali İhsan Ç ; uhadaroğlu

24 ŞUBAT 2010

TUTUKLANAN MUVAZZAFLAR

&bull ; Tü ; mgeneral İhsan Balabanlı

&bull ; Tü ; mgeneral Bekir Memiş

&bull ; Albay Recep Yıldız

&bull ; Albay Mustafa Ö ; ncel

&bull ; Albay Murat Ö ; zç ; elik

&bull ; Albay Yü ; ksel Gü ; rcan

&bull ; Yarbay Hanifi Yıldırım

TUTUKLANAN EMEKLİLER

&bull ; E . Koramiral A . Feyyaz Ö ; ğü ; tç ; ü ;

&bull ; E . Korgeneral M . Yavuz Yalç ; ın

&bull ; E . Tü ; mamiral Engin Baykal

&bull ; E . Tuğgeneral İzzet Ocak

&bull ; E . Albay Emin Kü ; ç ; ü ; kkılıç ;

&bull ; E . Albay Suat Aytın

&bull ; E . Albay Kubilay Aktaş

25 ŞUBAT 2010

TUTUKLANAN MUVAZZAFLAR

&bull ; Tü ; mamiral Semih Ç ; etin

&bull ; Tü ; mamiral Turgay Erdağ

&bull ; Albay Ali Tü ; rkşen

&bull ; Albay Abdullah Zafer Arısoy

&bull ; Albay Ali Rıza Sö ; zen

&bull ; Albay Hasan Basri Aslan

&bull ; Albay Taylan Ç ; akır

&bull ; Yarbay Levent Ç ; ehreli

&bull ; Yarbay Ertuğrul Uç ; ar

TUTUKLANAN EMEKLİLER

&bull ; E . Tuğgeneral Sü ; ha Tanyeri

&bull ; E . Albay Bü ; lent Tunç ; ay

26 ŞUBAT 2010

TUTUKLANAN EMEKLİLER

&bull ; E . Orgeneral Ç ; etin Doğan

&bull ; E . Korgeneral Engin Alan

Mü ; cadele şimdi başlıyor

Balyoz Darbe Planı soruşturması kapsamında tutuklanan eski 1 . Ordu Komutanı emekli Orgeneral Ç ; etin Doğan ile emekli Korgeneral Engin Alan , ö ; nceki gü ; n Metris Cezaevi ' ne dü ; n akşam saatlerinde de Silivri Cezaevi ' ne nakledildi . Doğan ile Alan , araca binerken adliye kapısındaki yakınlarının alkışladığı gö ; rü ; ldü ; . Balyoz Cuntası kurduğu iddia edilen Doğan ' a 100 sorudan sadece 69 ' unun sorulduğu , emekli orgeneralin de tü ; m iddiaları reddettiği ö ; ğrenildi . Doğan ' ın tutuklama kararı iletildiğinde ilk tepkisinin &ldquo ; Mü ; cadele şimdi başlıyor&rdquo ; dediği ö ; ne sü ; rü ; ldü ; .

Kaynak : Star

Basri AslanEl KaideRecep YıldızBalyoz Planıİbrahim FırtınaYAZARLARTAMAMI

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı