USD (Alış - Satış) : 5,35 - 5,36 EURO (Alış - Satış) : 6,09 - 6,10

Chp Genel Başkanı Baykal'dan 'Hukukun Irzına Geçildi' Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal, AK Parti iktidarının Habur olayında sınıfta kaldığını ifade ederek, 'Bu iktidar döneminde hukukun ırzına geçildi' diye konuştu.

Siyaset / 28 Şubat 2010 Pazar 17:23
Chp Genel Başkanı Baykal'dan 'Hukukun Irzına Geçildi' Açıklaması

  CHP Genel Başkanı Deniz Baykal , CHP Ankara İl Kongresi ' ne katıldı . Anadolu gö ; steri merkezinde dü ; zenlenen kongreye CHP Genel Başkanı Deniz Baykal , CHP Genel Sekreteri Ö ; nder Sav , CHP Ankara Milletvekilli Yılmaz Ateş , CHP Ankara Belediye Başkan adayı Murat Karayalç ; ın , Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar , Ç ; ankaya Belediye Başkanı Bü ; lent Tanık ve ç ; ok sayıda partili katıldı .
CHP Genel Başkanı Baykal , konuşmasında hü ; kü ; metin anayasa aç ; ılımına sert aç ; ıklamalarda bulundu . Başbakan Erdoğan ' ın anayasa değişikliği konusunda konuşmasına sahip biri olmadığını iddia eden Baykal , ' Birbirine dü ; şmü ; ş bir parlementonun yapacağı iş anayasa değişikliği değildir . Tü ; rkiye Bü ; yü ; k Millet Meclisi ' nde 550 milletvekili var , 608 tane yolsuzluk dosyası var . İhaleye fesat karıştırmak , kalpazanlık , ve yolsuzluk dosyaları İtalya , Bulgaristan , Fransa , Almanya ve Yunanistan parlementosunda var mı?
Referanduma gidebilirsiniz . İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz , millet istediği cevabı verir . Tü ; rkiye ' de anayasa değişikliği diye bir sorun yok . Bu iktidarın kendi sorunu var . Bu , iktidar hakkında git kal referandumu olacaktır ' dedi . ' Hü ; kü ; metin referandum iç ; in 2 sebebi vardır . Birincisi mahkemeleri kendine gö ; re şekillendirmek , ikincisi ise askeri bö ; lmek ' diyen Baykal , Tü ; rk hukukuna gü ; veninin hızla sarsıldığını iddia etti . Baykal , Erzincan Başsavcısı ' nın Ergenekondan dolayı iç ; eri girmesine şö ; yle değindi :
' Erzincan ' daki savcı soruşturmayı aç ; masaydı , tutuklanır mıydı? Kesinlikle yapılmazdı . Bu hukuk krizidir , acı manzaradır . Şimdi adam Ergenekon sanığı . Başkent Ü ; niversitesi rektö ; rü ; Mehmet Haberal ' ın aylardır orada durmasında hangi hukuk anlayışı yatıyor? Bu umutsuzluklar geleceğe yö ; nelik dermansızlığın ifadesedir ' diye konuştu .

' HUKUKUN IRZINA GEÇ ; TİNİZ '
Baykal , AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve Ç ; orum Milletvekilinin ' fişlenme ' sö ; zleri ile illgili olarak , ' Biri ç ; ıkıp ' fişleyeceğiz ' , diğeri ise ' kanı bozuklar ' diyor . Bunlar ç ; aresizliğin ifadesidir . Bü ; tü ; n bunların gö ; sterdiği ' asarı izmihlal ' yani ç ; ö ; kü ; ş ifadesidir . Gö ; steriyor ki Abbas yolcudur . Kafalarda deniz feneri davası kalacaktı . 1 yılı geç ; ti hala iddianeme hazırlanmadı , noldu adalet kardeşim? Bu memleketin dü ; zgü ; n evlatlarını uydurma suç ; larla cezaevinde mi ç ; ü ; rü ; teceksin? Kafalarda bir de
Habur kalacak . Ç ; ok ö ; zü ; r diliyorum ama hukukun ırzına geç ; ildi . Hakimler PKK ' lıların ayağına kadar taşındı . Silivri ' de mahkeme kuruldu deniliyor . Mahkeme yetkili organların kararı ile kuruldu . Habur ' daki mahkeme ne oldu? Hukukta mahkeme taşımak diye bir olay var mı? Hakim o kararı kendi kararı ve vicdanı ile mi aldı? ' dedi .
Baykal , Başbakan Erdoğan ' ın geç ; tiğimiz gü ; nlerde medya patronlarına ç ; ağrısını değerlendirdi . Baykal , Başbakan Erdoğan ' ın medya patronlarına yaptığı aç ; ıklamayı hiç ; unutmayacaklarını anlatarak , bunun basın-fikir ö ; zgü ; rlü ; ğü ; ile ilgili bir alakası olmadığını kaydetti . CHP olarak milletin umudunu temsil ettiklerini dile getiren Baykal , bu seç ; imi yeni bir başlangıç ; olarak gö ; receklerini sö ; yledi . Baykal , Bu kongerinin CHP ' yi seç ; ime taşıyacağını ö ; ne sü ; rerek şö ; yle devam etti : ' Bu kongre Tü ; rkiye ' yi yeni bir seç ; ime
taşıyacaktır . Bu seç ; im Tü ; rkiye aç ; ısından sıradan bir seç ; im olmayacak . Tü ; rkiye ' nin geleceği aç ; ısından geç ; miş seç ; imlerin tü ; mü ; nden daha ö ; nemli bir sonuç ; doğuracaktır . Tü ; rkiye ' nin dü ; nyada yerinin ne olacağı , yargı organlarının , temel kurumların ne olacağının karara bağlanacağı bir seç ; im olacaktır . Kü ; ç ; ü ; lmeye başlayan Tü ; rkiye ekonomisinin ortaya ç ; ıkacağı seç ; im olacaktır . Hü ; kü ; met dü ; nyanın en uygun şartlarının yaşandığı bir dö ; nemde iktidar oldu . Tü ; rkiye dü ; nyada ekonomik bakımdan en bü ; yü ; k sarsıntı yaşayan bir
ü ; lkedir . '
CHP Genel Başkanı Baykal , Tü ; rkiye ekonomisinin yü ; zde 6 daraldığını belirterek , Tü ; rkiye ' nin kü ; ç ; ü ; lmesi karşısında bile ABD ' nin bu kadar kü ; ç ; ü ; lmediğini belirtti . AK Parti iktidarının izlediği politikanın işsizlik tabanı ile yü ; zde 50 arttığına dikkat ç ; eken Baykal , işsizliğin tarım politikalarının sonucu olduğunu ifade etti . CHP Genel Başkanı Deniz Baykal , Tü ; rkiye ' nin bugü ; n anayasa değişikliği konusunu konuşmanın şartlarına sahip olmadığını savunarak , ' ' Gitmesi gereken , birbirine dü ; şmü ; ş bir parlamentonun
yapacağı iş anayasa değişikliği değildir ' ' dedi .
Baykal , TEKEL işç ; ilerinin eylemine değinerek , olayın ç ; arpık bir ö ; zelleştirme uygulamasının getirdiği sonuç ; olduğunu sö ; yledi . Tü ; rkiye ' nin yü ; z akı , kar eden bir kuruluş olan TEKEL ' in elindeki tesislerin yok pahasına satıldığını ö ; ne sü ; ren Baykal , ' ' Yabancı sigara tekellerinin , monopollerinin talepleri doğrultusunda kendi TEKEL ' inizi boğacak , yabancı tekellerin ö ; nü ; nü ; aç ; acaksınız ve bunu yaparken de oralarda ç ; alışan insanları adam yerine bile koymayacaksınız , onların işini elinden alacaksınız . Kendi hatandan
dolayı karlı bir kuruluşu kapatacaksın , kapatırken orada yaşayan insanlara karşı en kü ; ç ; ü ; k bir sorumluluk duymayacaksın , Tü ; rkiye de sana hak verecek , olur mu ö ; yle bir şey? ' ' diye konuştu .

' TEKEL İŞÇ ; İSİNİ DAĞITACAKSINIZ DA NE OLACAK '
Baykal , TEKEL işç ; ilerinin , ' ' bu kadar haksızlık karşısında , bü ; yü ; k bir olgunlukla , zarafetle , vicdanlara hitap ederek , vitrinleri kırmadan , kimseye zarar vermeden , kendilerine yapılan haksızlığı milletin anlaması iç ; in , fedakarlıklarla acıları taşıyarak , kışın ortasında havuzlara atılmayı iç ; lerine sindirerek , gaz , cop yiyerek , ama hiç ; bir zaman Ankaralılarla ilişkisini bozmadan bugü ; nlere kadar direnişini getirdiğini ' ' kaydetti .
İşç ; ilerin en bü ; yü ; k destekç ; isinin de ç ; evredeki esnaf olduğunu belirten Baykal , ' ' Şimdi gü ; nü ; n birinde TEKEL işç ; isi alç ; ak gö ; nü ; llü ; şekilde haklı davalarını ortaya koyuyor . Bü ; tü ; n Tü ; rkiye sahip ç ; ıktı . Bugü ; n ayın son gü ; nü ; . ' Ayın sonuna kadar izin verdik , yakacağız , yıkacağız , dağıtacağız ' . Dağıtacaksın da ne olacak? ' ' dedi .
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ' ın , ' ' TEKEL işç ; ileri yan gelip yatıyor , onlara yetim hakkı yedirmem ' ' dediğini ileri sü ; ren Baykal , ' ' Tekel işç ; isi yan gelip yatmak istemiyor . İş istiyor , ç ; alışmak istiyor . Hele TEKEL işç ; ilerinin yetim hakkı yedikleri ifadesi , kimsenin ağzına yakışmaz da , Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ' ın ağzına hiç ; yakışmıyor . Hangi yetimin hakkını ne yaparak yemişler , nerede yemişler yetimin hakkını? Yani bir insan bu kadar iç ; inde bulunduğu durumun herkesin aklına gelebileceğini unutarak ,
kendisiyle ilgili hiç ; bir konu yokmuş gibi ortaya ç ; ıkar ' ' dedi .
Deniz Baykal , Başbakan Erdoğan ' ın , ' ' Nasıl bir yargı mensubunun yargılanması Başkanlar Kurulu ' na bağlı ise bırakınız siyasetç ; inin yargılanmasına da parlamento mü ; saade etsin ' ' dediğini anlatarak , ' Parlamentodaki bir siyasetç ; inin yargılanması ihtiyacı ortaya ç ; ıktığında bugü ; n Meclis ' teki 550 milletvekilimizin 608 kez yargılanmasına ihtiyaç ; ç ; ıkmıştır . Yani 608 fezleke , dosya hazır bekliyor . Bu yargılamanın yapılıp yapılmayacağına Meclis karar veriyor . TBMM o kararı almadığı iç ; in 608 dosya yargılanamıyor
zaten . Başbakanın bundan haberi yok mu? Parlamento hiç ; karar almadığı iç ; in ö ; zellikle kendi iktidar dö ; neminde , Başbakan galiba zannediyor ki Parlamento ' ya bö ; yle bir yetki verilmedi . Halbuki Parlamento ' nun bö ; yle bir yetkisi var . Parlamento istese o 608 dosyanın , 608 ' ini de yargılamanın ö ; nü ; nü ; aç ; abilir . Niye aç ; ılmıyor , ç ; ü ; nkü ; parlamento kapatıyor , kapattı . Onun iç ; in evrakta sahtekarlık , kalpazanlık , ihaleye fesat karıştırma soruşturulamayor . Parlamento o yetkiye zaten sahip . Başbakan o yetkiyi talep ediyor . Yani
bu kadar bu işlerle ciddi iddia ortaya koyup da işin temeline yö ; nelik ilgisizlik ve bilgisizlik bu dü ; zeyde ortaya ç ; ıkabilir ' ' diye konuştu .
Baykal , bugü ; n gelinen noktada bu Parlamento ile bugü ; nkü ; siyasi koşullarda herhangi bir Anayasa değişikliğinin veya yeniden Anayasa yapmanın sö ; z konusu olmasının temel bir yanlış olduğunu sö ; yledi .

' MİLLETİN Ö ; NÜ ; NE REFERANDUM GELEBİLİR , AMA MİLLET İSTEDİĞİ CEVABI VERİR '
Parlamento ' daki iki partinin Anayasa Mahkemesi tarafından mahkum edildiğini kaydeden Baykal , ' ' Yani hukukun mahkum ettiği iki siyasi partinin yer aldığı bir Parlamento hukuku tanzim edecek . Bunu teklif ediyor Başbakan ' ' diye konuştu .
Başbakan Erdoğan ' ın , ' ' Meclis ' te Anayasa değişikliği gereken oyu alamazsa referanduma gidileceğini ve halkın oyuyla Anayasa ' nın değiştirileceğini ' ' sö ; ylediğini ifade eden Baykal , şö ; yle devam etti : ' ' Bu Başbakanın dü ; şü ; ncesidir . Milletin ö ; nü ; ne referandum gelebilir . Siz milletin ö ; nü ; ne istediğiniz soruyu sorarak sandık koyabilirsiniz , ama o sandıktan millet istediği cevabı vererek ç ; ıkar . Siz millete istediğiniz soruyu sormakta serbestsiniz . Ama millet de istediği cevabı verir . Bu konu milletin ö ; nü ; ne geldiği
zaman biliniz Tü ; rkiye ç ; ok bü ; yü ; k bir şansı elde etmiş olacaktır ve o zaman hepimizin gö ; revi Anadolu ' yu karış karış tarayarak millete işin asıl yü ; zü ; nü ; anlatmak , hepimizin işi olacaktır . Bu referandum Anayasa referandumu olmaktan ç ; ıkacaktır , bu iktidar hakkında ' kal ' , ' git ' referandumu haline gelecektir ve inşallah o kaç ; tığı seç ; imi , bir referandum yapacak olur ise , hep beraber yakalayacağız ve referandumu o korktuğu seç ; im haline dö ; nü ; ştü ; receğiz . Millete tuzak kuruyor , ama millet o tuzağı bozup o tuzağı kuranları
onun iç ; ine hapsetmesini bilecektir . ' '

BaşbakanSahtekarlıkTbmmAlmanyaTarımYAZARLARTAMAMI

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı