USD (Alış - Satış) : 5,33 - 5,34 EURO (Alış - Satış) : 6,09 - 6,10

Adalet Eski Bakanı Türk'ten Anayasa Değişikliği Değerlendirmesi

Adalet eski Bakanı Hikmet Sami Türk, Anayasa değişikliği konusunda siyasi partiler arasında tam mutabakatın sağlanması gerektiğini vurgulayarak, 'Muhalefetin de, tüm Türkiye'nin de kabul edebileceği değişiklikler olmalıdır.

Yaşam / 27 Şubat 2010 Cumartesi 18:37
Adalet Eski Bakanı Türk'ten Anayasa Değişikliği Değerlendirmesi

  Daha başlangıcından muhalefetin kabul etmeyeceği değişiklikleri hazırlamak ve halk oyu ile Anayasa değiştirmek ç ; ok sağlıklı gö ; rü ; nmü ; yor . Anayasa değişikliği konusunda ilk mutabakatın TBMM ' de sağlanması gerekir . Gerekirse Cumhurbaşkanı halkın oyuna sunabilir . Aksi halde değişiklikler tartışma konusu olabilecektir ' dedi . İye Hikmet Sami Tü ; rk , MHP Siyaset ve Liderlik Okulu ' nun dü ; zenlediği ' Yeni Bir Anayasa mı? Anayasa Değişikliği mi? ' başlıklı sö ; yleşiye katıldı . MHP Genel Merkezi ' ndeki etkinlikte konuşan Tü ; rk , Anayasa ' nın ilk ü ; ç ; maddesi ve bu maddelerin değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği hü ; kmü ; nü ; hatırlatarak , bu ç ; erç ; evede yeni bir Anayasa yapılmasının mü ; mkü ; n olmadığını , ancak Anayasa değişikliği yapılabileceğini sö ; yledi . Anayasa değişikliğinin teklifi iç ; in de TBMM ü ; ye sayısının ü ; ç ; te biri olan 180 milletvekilinin imzasına ihtiyaç ; olduğunu belirten Tü ; rk , teklifin kabulü ; iç ; in de en az 330 milletvekilinin oyu gerektiğini anlattı . Tü ; rk , 330-367 arası oyun halk oylamasına sunulduğunu , 367 ü ; stü ; nü ; n de Cumhurbaşkanı ' nın takdirine gö ; re halk oylamasına sunulabileceğini kaydetti . Bugü ; ne kadar Tü ; rkiye ' de Anayasa değişikliklerinin rejim değişikliklerinde , savaş ve ihtilal hallerinde yapıldığını belirten Tü ; rk , tek yeni Anayasa ' nın 1924 Anayasası olduğunu sö ; yledi . Anayasa ' nın 175 . maddesinin Anayasa değişikliğinin nasıl yapılacağını gö ; sterdiğini de belirten Tü ; rk , ' Yapılacak olan Anayasa değişikliğidir , yeni bir Anayasa değil ' diye konuştu . Teorik olarak Anayasa ' nın ilk 4 maddesi dışında tü ; m hü ; kü ; mlerin değiştirilebileceğini de kaydeden Tü ; rk , ' Ama Anayasa ' nın iç ; tihadına gö ; re bu değişiklikler , cumhuriyetin temel nitelikleri ile uyum iç ; inde olmalıdır . Onlara aykırı olmamalıdır . Ö ; rneğin , laiklik , hukuk devleti , demokratiklik , insan haklarına saygı , devletin ü ; lkesi ve milleti ile bö ; lü ; nmez bü ; tü ; nlü ; ğü ; ilkelerine uyumlu olmalıdır . Bu ç ; erç ; evede yapılacak her değişiklik geç ; erlidir ' diye konuştu .

SİYASET YASAĞI
Anayasa ' da yapılması gerekenleri 14 maddede sıralayan Tü ; rk , ilk olarak Anayasa ' nın ' Egemenlikle ' ilgili 6 . maddesinde değişiklik gerektiğini anlattı . Tü ; rkiye ' nin AİHM gibi uluslararası bazı kuruluşları tanıdığını belirten Tü ; rk , bu maddenin ' Tü ; rkiye ' nin uluslararası kuruluşlara ü ; yeliği durumunda , egemenlik hakkının o kuruluşlar bü ; nyesinde diğer milletlerle eşit koşullarda kullanılacağını ' belirten bir hü ; kü ; m getirilmesi gerektiğini sö ; yledi . İkinci olarak bir Anayasal hak olarak bilgi edinme ve kişisel
verilerin korunması ile ilgili dü ; zenlemeye ihtiyaç ; olduğunu belirten Tü ; rk , ü ; ç ; ü ; ncü ; değişikliğin de parti kapatma nedenleri ile ilgili olduğunu sö ; yledi . Tü ; rk , Anayasa Mahkemesi ' nin DTP ile ilgili kararında olduğu gibi ' şiddet kullanmayı ' da kapatma nedeni olarak koymak gerektiğini sö ; yledi .

Tü ; rk , dö ; rdü ; ncü ; değişikliğin de parti kapatma sonucu verilen siyaset yapma yasağı ile ilgili olduğunu sö ; yledi . Tü ; rk , siyasi bir parti iç ; inde siyaset yapma yasağı verildiğini , ancak bağımsız siyaset yapmanın ö ; nü ; nde bir engel bulunmadığını belirterek , bu durumun 2007 yılında yapılan Anayasa değişikliğine de aykırı olduğunu sö ; yledi . Ç ; ü ; nkü ; yasama yılının 4 yıla dü ; şü ; rü ; ldü ; ğü ; nü ; belirten Tü ; rk , bu durumda siyaset yasağının da 8 yıla ç ; ıkmış olacağını , bunu ö ; nlemek iç ; in de yapılacak değişiklikle siyaset yasağının 4 yıla inmesi gerektiğini sö ; yledi .
Tü ; rk , dokunulmazlıklara ilişkin 83 . maddede de değişiklik yapılması gerektiğini belirterek , 76 . maddedeki milletvekili seç ; ilmeye engel suç ; ların , milletvekillerinin tutuksuz yargılanmalarına gerekç ; e sayılması gerektiğini kaydetti .
Tü ; rk , Kanun Hü ; kmü ; nde Kararnamelerin de tıpkı kanunlar gibi Cumhurbaşkanı ' nın itirazı ve ikinci kez iadesi halinde kabul edilmesi gerektiğini sö ; yledi .

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇ ; İMİ
Hikmet Sami Tü ; rk , cumhurbaşkanlığı seç ; iminin de parlamenter sisteme uygun olarak yeniden dü ; zenlenmesi gerektiğini belirterek , yedinci değişikliğin de bu konuda olması gerektiğini sö ; yledi . Tü ; rk , cumhurbaşkanının parti kö ; kenli olsa da Anayasa ' ya gö ; re ' devletin tarafsız başı ' olduğunu ifade ederek , ' Adaylar , halkın karşısına gidince ne diyecek? ' Anayasa Mahkemesi ü ; yelerini , rektö ; rleri daha dikkatli seç ; eceğim ' mi diyecek . Cumhurbaşkanı da vaatlerde bulunacak , halk bunu bekliyor . Halktan yetki isteyen bir de hü ; kü ; met var . Devletin başında sü ; rtü ; şmeler olabilir . Cumhurbaşkanı parti kö ; kenli olsa da , Anayasa ' ya gö ; re ' devletin tarafsız başı ' dır . Ama bö ; yle bir sü ; reç ; te seç ; ilen cumhurbaşkanı ne kadar tarafsız olabilir . Doğru olan , yeniden cumhurbaşkanının TBMM tarafından seç ; ilmesi sistemine dö ; nmektir . Ç ; ü ; nkü ; bizim sistemimizde cumhurbaşkanı devletin tarafsız başıdır . İcraatın başı hü ; kü ; mettir ' diye konuştu .
Tü ; rk , sekizinci değişikliğin de cumhurbaşkanının yargılanması ile ilgili olduğunu belirterek , yapılacak değişiklikle cumhurbaşkanının işlediği kişisel suç ; lardan dolayı gö ; rev sü ; resinin bitiminde yargılanması ve gö ; rev sü ; resince de zaman aşımının işlememesi gerektiğini sö ; yledi . Kamu denetç ; iliği-ombudsmanlık kurumunun da Anayasa ' da aç ; ıkç ; a belirtilmesi gerektiğini ifade eden Tü ; rk , bir diğer değişikliğin ' Askeri yargının gö ; rev alanı ' ile ilgili olduğunu sö ; yledi . Tü ; rk , ' Askeri yargının gö ; rev alanı askeri
suç ; larla sınırlı olmalıdır . Diğer suç ; lar adli yargı alanına girmelidir ' dedi .

HSYK ' nın yapısının değiştirilmesi gerektiğine de işaret eden Tü ; rk , ü ; ye sayısının 11 ' e ç ; ıkartılabileceğini ve kurumun kendi iç ; inde adli ve idari yargı olarak ikiye ayrılmasında yarar olduğunu sö ; yledi . Tü ; rk , iktidarın ü ; ye sayısını 21 ' e ç ; ıkarmak istediğini ve bir bö ; lü ; mü ; nü ; dışarıdan , bir bö ; lü ; mü ; nü ; de Meclis ' te seç ; tirmek istediğini kaydetti . Tü ; rk , ' Bunun , kurumun siyasallaştırılmasına yol aç ; acak bir değerlendirme olmasından endişe ederim ' dedi .
Tü ; rk , Anayasa Mahkemesi ' nin ü ; ye sayısının artırılarak 15 ' e ç ; ıkartılabileceğini kaydederek , ü ; yelerin gö ; rev sü ; relerinin ise 10 yılla sınırlandırılması gerektiğini kaydetti . Vatandaşların Anayasa Mahkemesi ' ne başvuru imkanı ile ilgili olarak da Tü ; rk , bu durumun Anayasa Mahkemesi iç ; in altından kalkılamaz bir yü ; k olabileceğini belirterek , bu başvuruların koşullarının iyi belirlenmesi gerektiğini sö ; yledi .

TÜ ; RK ' TEN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDE MUTABAKAT VURGUSU
' Ö ; nemli olan değişiklik konusunda siyasi partiler arasına mutabakatın sağlanmasıdır ' diyen Tü ; rk , bugü ; n de eğer bir değişiklik yapılacaksa , tü ; m partilerin mutabakatı ile yapılması gerektiğini sö ; yledi . Tü ; rk , ' Sayın Başbakan ' ın yaptığı bazı aç ; ıklamalar , muhalefetin desteği dahi alınmadan Anayasa ' da değişiklik yapılabileceğini , halk oyuna gidilebileceğini gö ; steriyor . Sayın Başbakan ' ın sık sık referandumdan sö ; z etmesinin nedeni de budur . Ancak bu ç ; ok yanlış olur . Muhalefetin de , tü ; m Tü ; rkiye ' nin de kabul edebileceği değişiklikler olmalıdır . Daha başlangıcından muhalefetin kabul etmeyeceği değişiklikleri hazırlamak ve halk oyu ile Anayasa değiştirmek ç ; ok sağlıklı gö ; rü ; nmü ; yor . Anayasa değişikliği konusunda ilk mutabakatın TBMM ' de sağlanması gerekir . Gerekirse cumhurbaşkanı halkın oyuna sunabilir . Aksi halde değişiklikler tartışma konusu olabilecektir ' diye konuştu .


BaşbakanTbmmAnayasaCumhurbaşkanıRejimYAZARLARTAMAMI

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı