USD (Alış - Satış) : 4,75 - 4,76 EURO (Alış - Satış) : 5,50 - 5,51

DTP'li Türk: Çözümün anahtarı Öcalan ve PKK'dır

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, partisinin barış için çabaladığını, ancak yeterli olmadığını itiraf etti. Çözümün Öcalan'sız ve PKK'sız olmayacağını savunan Türk, 'Çözümün anahtarı Sayın Öcalan ve PKK'nın elindedir. Bu anahtarın doğru kullanılması gerekir.' dedi.

Güncel / 02 Eylül 2009 Çarşamba 11:20
DTP'li Türk: Çözümün anahtarı Öcalan ve PKK'dır

 

Demokratik Toplum Partisi ( DTP ) tarafından Diyarbakır ' da yapılan ' Onurlu Bir Barışa Evet ' mitingi Kü ; rt mü ; zik grubu Agire Jiyan ' ın konseriyle başladı . Mitingte sunucular , aralarda Abdullah Ö ; calan ' ın avukat gö ; rü ; şme notlarından pasajlar okudu . İstasyon Meydanı ' nda ç ; ok sayıda Ö ; calan posterleri ve PKK flaması aç ; ıldı . Kalabalık zaman zaman PKK ve Ö ; calan lehine slogan attı . Mitinge DTP ' li milletvekilleri , bü ; tü ; n belediye başkanları ve partililer katıldı .

Diyarbakır Bü ; yü ; kşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir , konuşmasına Kü ; rtç ; e başlayarak , ' Ey barışa susamış acıyla yorulmuş yü ; rekler , onurlu bir barış iç ; in bu meydandan Amed ' ten bü ; tü ; n Tü ; rkiye ' ye ve dü ; nyaya selam olsun ' şeklinde konuştu . Savaşın ortasında doğduklarını , ç ; ocuklarının savaşın kurbanı olduğunu vurgulayan Baydemir , ' Ü ; ç ; kuşak savaşla yorulduk . Şeyh Sait ' ten Mazlum Doğan ' a , Uğur Kaymaz ' dan Enes Ata ' ya bir kuşağın kanı kurumadan diğer kuşağın kanı aktı ü ; zerine . Ö ; lü ; m kader olabilir , ö ; ldü ; rü ; lmek kader olamaz . Bu bizim kaderimiz değil , olmamalı . Bu meydandan Tü ; rk halkının vicdanına sesleniyorum . Artık gö ; zyaşlarını durduralım . Evlerimize tabutlar değil eli ç ; iç ; ekli ç ; ocuklar gelsin . Ana ve baba ocakları , anaların acı feryatlarıyla değil , sevinç ; ç ; ığlıklarıyla inlesin . Analar ç ; ocuklarının tabutlarına değil , sıcak bedenlerine sarılsın ' diye konuştu . Baydemir şunları dile getirdi :

' Ç ; anakkale ' de omuz omuza savaşan Kü ; rtlerin bir gü ; n ç ; ocuklarının dillerinin yasaklanacağını biliyorlar mıydı? Bunun iç ; in mi omuz omuza savaştılar . Birlikte toprağa verildiler . Elbette ki hayır . O halde birlikte vicdanlardan sü ; zü ; lerek ortak bir adalet yaratmalıyız . İşte o zaman Tü ; rkü ; yle Kü ; rdü ; yle onurlu bir gelecek inşa edilebilir . Kim ne kadar yaşar bilemem . Rabbimin bana tasvip ettiği bu son konuşma da olabilir . Barış savaştan , kavgadan , ö ; lü ; mden ve ö ; ldü ; rmekten daha zahmetlidir . Alın terini gö ; zyaşlarına yeğlemeliyiz . Kü ; rt ve Tü ; rk siyasetç ; isi de , Kü ; rt aydını da Tü ; rk aydını da , hü ; kü ; meti de muhalefeti de DTP ' lisi de AK Partili ' si de daha cesur olmak zorundadır . Ateşkes tek taraflı yü ; rü ; mez . Silahlar aynı anda susmalıdır . Tek taraflı değil , ç ; ift taraflı silahlar sustuğunda , dü ; n Hakkari ' de bir acı yaşandı . Ben bir Kü ; rt evladı olarak diyebilirim ki , askere sıkılan kurşun , bundan bö ; yle bana sıkılsın . Tü ; rk aydını da politikacısı da gerillaya sıkılan kurşun , bana sıkılsın demelidir . Ç ; ü ; nkü ; ö ; lmek de ö ; ldü ; rmek de Kü ; rt sorununu ç ; ö ; zmez . '

Mitingde konuşan DEP eski Milletvekili Hatip Dicle , Kü ; rt aç ; ılımında hü ; kü ; metin ' Ö ; lü ; mü ; gö ; sterip , sıtmaya razı olmak ' anlayışıyla hareket etmemesi gerektiğini belirterek , ' Kü ; rt halkı ö ; zgü ; rlü ; ğü ; uğruna ö ; lü ; mü ; seç ; ebilir ama sıtmaya asla razı olmaz ' dedi .

DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna da İç ; işleri Bakanı Atalay ' ın ' Aç ; ılımın en bü ; yü ; ğü ; nü ; yapıyoruz , operasyonu durduruyoruz . ' demesi gerektiğini ifade etti . Ayna , ' Barış Tü ; rkiye ' ye , Kü ; rdistan ' a gelecek . Barış kandan beslenen inat gelecek . İç ; işleri Bakanı bir hafta ö ; nce operasyonu durdursaydı o 4 asker ö ; lmeyecekti ' diye konuştu . PKK ' nın eylemsizlik kararını Ramazan Bayramı sonuna kadar uzattığı meydandaki kalabalığa duyuran Ayna , şö ; yle konuştu : ' Bu sü ; reç ; te toplumsal mutabakattan bahsediyor . Deniyor ki ; toplumsal mutabakat oluşturuyoruz . Herkesin kabul edeceği bir ç ; ö ; zü ; m ü ; retiyoruz deniyor . Diyelim ki herkesle gö ; rü ; ştü ; nü ; z ve sonuç ; dendi ki Kü ; rtleri yok edelim . Siz Kü ; rtleri yok mu edeceksiniz? Ö ; zgü ; r ve eşitlik birliktelikte toplumsal sö ; zleşme yapmak ve bu konuda toplumsal mutabakatı hazırlamaktır . Eğer siz MHP , CHP , ırkç ; ı şovenist , faşist kesimlerle Kü ; rt halkının yok edilmesini kesimlerle mutabakat sağlamaya ç ; alışırsanız bu iş olmaz . Toplumsal mutabakat Kü ; rtler ile Tü ; rkler arasında olmalı . Siyasi partiler yada siyasi dü ; şü ; nce hareketleri arasında değil . Tek bir toplumsal mutabakat vardır . Ö ; zgü ; r eşit sivil demokratik anayasadır . Anayasa değişmediği sü ; rece toplumsal mutabakatı sağlayamazsınız . Sorunu Kü ; rtler yaşıyorsanız , mutabakatı Kü ; rtler ile yapmalısınız . Tü ; rklerin iç ; erisinde bazı siyasilerle değil . Tü ; rk halkını barışa davet ediyorum . Tü ; rkleri Muş , Hakkari , Şırnak , Van ve Diyarbakır ' a davete ediyorum . '


' 30 YILDIR CAN VERENLER SÜ ; RECİNDE İÇ ; İNDE OLMALI '

Mitingin son konuşmacısı DTP Genel Başkanı Ahmet Tü ; rk , Kü ; rtç ; e başladığı konuşmasına Tü ; rkç ; e devam etti . Barıştan sö ; z ederken , acıları yü ; reklerinde yaşadıklarını dile getiren Tü ; rk , PKK ' dan da ' ö ; zgü ; rlü ; k hareketimiz ' diye sö ; z etti . PKK ' lıların ö ; zgü ; rlü ; k iç ; in canını verdiğini sö ; yledi .

Kü ; rtlerin barış sö ; ylemini gü ; ndemden kaldıran olamayacaklarını vurgulayan Tü ; rk şö ; yle devam etti : ' Biz barış iç ; in bü ; tü ; n ç ; abayı ortaya koyacaktır . Ama takdir edersiniz DTP diyalog ve uzlaşıyı ortaya koyacağı ç ; abalar bir yere kadar sınırlıdır . Ç ; ü ; nkü ; 30 yıldan beri mü ; cadele ederek canını verenler mutlaka sü ; recin iç ; inde olması lazım . Toplumsal realite bunu gö ; steriyor . Bu konuda formü ; llerin barış sü ; recin nasıl evrileceğini ç ; ok iyi okuyarak dü ; rü ; st davranarak sö ; ylemeyiz . PKK ö ; nderi Sayın Ö ; calan barış iç ; in hazırım diyor . Şimdi Kü ; rt halkı iç ; in ö ; nemli olan bu dü ; şü ; nce , bu sö ; ylem ve PKK ' yı hiç ; kimse gö ; z ö ; nü ; nde tutmam diyemez . Ç ; ü ; nkü ; halkımız biliyor ki anahtar oradadır . Bu anahtarın doğru kullanılması bir zorunluluktur . Bakınız ç ; ok aç ; ık bir şekilde sö ; ylü ; yoruz . Devlete siz mecbursunuz demiyoruz . Ey kardeşlerimiz diyoruz . Formü ; l budur . Dü ; nyadaki bü ; tü ; n sorunlar tarafı muhatap alınarak ç ; ö ; zü ; ldü ; . İngiltere ' de İrlanda sorunu gü ; ndeme geldiği zaman gerç ; ekten bu işi mutfağında ç ; ö ; zü ; m olmuştur . Lort John hem hü ; kü ; met hem de İRA ile gö ; rü ; şerek belli bir rapor ortaya koydu . Şö ; yle bir aç ; ıklama yaptı : ' Eğer İrlanda ' yı İRA ' yı bu mü ; zakere dışına iterseniz bu sü ; reç ; işlemez , barışa dö ; nü ; şmez . ' Ve Tony Blair ' Barış iç ; in gerekirse şeytanla gö ; rü ; şü ; rü ; z . ' dedi . Bu kararlılığın ifadesiydi . O barış sağlayan Lort John ' a kraliyet tarafından Lortluk unvanı verildi . Dü ; nyanın hafızasında unutulmayan bir Mandela ö ; rneği var . Hapse atıldı . Bir dö ; nem sonra gö ; rü ; şmeler başladı . O siyah insanların temsilcisi şunu sö ; yledi : ' Ben arkadaşlarımla gö ; rü ; şmek zorundayım . ' Eğer bir gü ; n ç ; ö ; zü ; m arayışları başlarsa ve Sayın Ö ; calan ' a gidilirse , bilin ki Sayın Ö ; calan da arkadaşlarıyla gö ; rü ; şecek . Yoksa bunu başaramayız . Gerç ; ekleri sö ; ylemeliyiz , gerç ; ekç ; i olmak zorundayız . '

Barışç ; ıl ç ; ö ; zü ; m tartışmalarının yaşandığı bir sü ; reç ; te kandan beslenenler ve statü ; kocuların engelleyici ç ; abalar iç ; erisinde olduğunu ifade eden Tü ; rk , ' İnsanlık tarihi Hz . Adem ile başladı . Gü ; nü ; mü ; ze gelene kadar bir şey var . Habil , Kabil olayı , kardeşini kabul etmeme olayı . O , kardeş kavgasının başladığı tarihtir . Ama kardeşini ö ; ldü ; rdü ; ğü ; iç ; in hala Kabil ' in alnında kan lekesi var . Sayın Baykal , ' Kabil ' in alnındaki lekeyi taşıma ' diyoruz . Birilerini , bazı siyasetleri iyi tanıyoruz . Onlar zaten nereden , neyden beslendiğini ç ; ok iyi biliyoruz . Bizi ilgilendirmez ama sosyal demokrat olduğunu sö ; yleyenlere bu tavır yazıktır , gü ; nahtır . Gelin halkların barışını katkı sunacak bir rol oynayın . ' ifadelerini kullandı .

İç ; işleri Bakanı Beşir Atalay ' ı dü ; nkü ; aç ; ıklaması nedeniyle eleştiren DTP ' li Tü ; rk , şunları sö ; yledi :

' Sayın Bakan sanki 20 milyon Kü ; rt yokmuş gibi , Kü ; rtlerin talepleri yokmuş gibi konuştu . Neymiş , tasfiye edilmeymiş . 30 yıldır zaten bu yö ; nteme başvurdunuz . Biz sizden farklı bir yaklaşım , bir kardeşlik bir ö ; zgü ; rlü ; k tavrı bekliyoruz . Bu mantıkla başaramazsınız . Bakan gü ; ndem anayasa değişikliği yok , af yok diyor . Zaten kimse af beklentisi iç ; inde değildir . Bizim iç ; in ö ; nemli olan hak ve ö ; zgü ; rlü ; klerdir . Sayın Bakan peki niye milleti ayaklandırdınız . Ç ; ö ; zeceğiz dediniz . Lü ; tfen daha ciddi olunuz . Biz burada sö ; ylerken kaygılı değiliz . Mutlaka barış gelecektir . Cin şişeden ç ; ıktı . Bu sü ; reci durduramazsınız . Zikzaklar ç ; izerek , korkup geri ç ; ekilseniz de bu sü ; reç ; mutlaka barışa gidecektir . Ç ; ü ; nkü ; bu sü ; reç ; Kü ; rt sorununun tartışıldığı bir sü ; reç ; tir . '

Ü ; niter yapı ve Tü ; rk bayrağıyla bir sorunlarının olmadığını da dile getiren Tü ; rk , İspanya ve İngiltere ' de olduğu gibi sorunun ü ; niter devlet yapısı iç ; erisinde ç ; ö ; zü ; lebileceğini aktardı . Tü ; rk , Baykal ' ın ü ; niter devletle ilgili yanlış bilgiye sahip olduğunun altını ç ; izerek , ' Ü ; niter devleti- bir ırk devleti olarak bize dayatmayın . Kü ; rtler eski Kü ; rtler değil . Kurnazlık yaparak bu sorunu başka yere taşımayın . Ü ; niter devletten sö ; z eden Sayın Baykal keşke bu kurnazlığı bırakıp , 5- 10 kitap okusaydı . O zaman ü ; niter devletin ne olduğunu ö ; ğrenirdi . ' sö ; zlerini kullandı .

Tü ; rk , Hz . Musa ' nın asasının kimsenin elinde olmadığını , hemen bir ç ; ö ; zü ; m beklenmediğini , sü ; recin sağlıklı yü ; rü ; tü ; lerek , ç ; ö ; zü ; me ulaşılacağını sö ; zlerine ekledi .

Konuşmalardan sonra Kü ; rtç ; e mü ; zik grubu ikinci kez sahneye ç ; ıktı . Ardından İlkay Akkaya sahneye ç ; ıkarak tü ; rkü ; lerini seslendirdi .

MazlumBeşir AtalayİrlandaRamazan BayramıAnayasaYAZARLARTAMAMI

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı