USD (Alış - Satış) : 3,96 - 3,97 EURO (Alış - Satış) : 4,89 - 4,89

Ergenekon biterse PKK'da biter-1

PKK ve JİTEM itirafçısı Abdulkadir Aygan, JİTEM ve Ergenekon infazlarıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Cihan'a konuşan Aygan, JİTEM, PKK, Ergenekon, DHKP/C gibi yapılanmaların aynı ağacın dalları olduğunu vurguluyor. PKK'dan koparak JİTEM'e dahil olma sürecini anlatan Aygan, Albay Abdülkerim Kırca'nın cinayetlerinden, kendisinin Ergenekoncular

Güncel / 16 Eylül 2009 Çarşamba 14:40
Ergenekon biterse PKK'da biter-1

 

PKK ' dan kopuş sü ; reciniz nasıl oldu?

Şimdi , 80 Şubat ' ında bir yakalanmam var , tabancalarla birlikte Nizip ' te . 81 ' in Eylü ; l , Ekim ' ine kadar iç ; erideydim . Yani 12 darbesini iç ; eride karşıladım . Gaziantep 5 . Zırhlı Tugayı Askeri Cezaevi ' nde . Bu esnada bana avukat gerekiyordu . Ben işkencede direnmiştim ; hem poliste , hem askeri inzibatta . Bunun şahitleri var , yaşayan PKK ' lılar . Onlar doğru konuşurlarsa , onlar da gö ; rdü ; ler , takdir de ettiler . Normal halk da biliyor , sempatizan ya da yurtsever kesim dediklerimiz . Ben oradaki işkencede direndim . Hâ ; lâ ; da falaka ipinin izi burada .

Elektrik işkencesi , kaba dayak , hepsini gö ; rdü ; m . Buna rağmen ben sadece dedim : ' Ben CHP ' liyim , Apocu filan değilim ' . Herhangi bir eyleme katıldığımı sö ; ylemedim , ü ; zerimde yakalanan silahlar temiz tabancalardı . Bir dü ; şmanım olduğu iç ; in aldığımı sö ; yledim , bir isim uydurdum . Yani bu safhayı atlattım , cezaevine girdim . Bu arada gü ; n ve gü ; n yeni insanlar da yakalanıp iç ; eri getirildi , benim kardeşim de getirildi o ara . Ve diyordum ki arkadaşlarıma : ' Benim buradan ç ; ıkmam lazım . Yeni gelenler var , onlar ç ; ö ; zü ; lecek ve ben ortaya ç ; ıkacağım . '

Ö ; CALAN ' IN ZEVK VE SEFA İÇ ; İNDE YAŞAMASI KOPUŞU BAŞLATTI

Ö ; rgü ; tten kopma o aşamada mı oldu?

Evet , ö ; rgü ; t avukat tutmadı , yoksul ailem bü ; tü ; n her şeyini satarak bana avukat tuttular .

Bü ; tü ; n sorumluluk sizin ü ; zerinize mi kaldı?

Yani şimdi kendi kaderimizle baş başa bırakıldık , orada askeri alan bana verilmiş , yarı profesyonel faaliyet yü ; rü ; tü ; yorum ; buna rağmen ben yü ; z yü ; ze bırakılıyorsam , diğer insanlar , sıradan sempatizanlar daha iyi , hiç ; bir eylem yapmamışlar&hellip ;

Bu tabi bende iyi bir etki yaratmadı ö ; rgü ; te karşı . Yani daha sonra gelenlerin , sorumlu olarak bildiğimiz , iyi bir kadro olarak bildiğimiz insanların emniyette ç ; ö ; zü ; lmeleri , ç ; ok kö ; tü ; ç ; ö ; zü ; lmeleri , namusuna dil uzatılacak kadar . Bunlarda iyi bir intiba yaratmadı ve lider kadroların hiç ; kimseye haber vermeden sıvışıp yurtdışına ç ; ıkmaları , kendi başlarını kurtarmaları ve arkada kalanlara ' ne olursa olsun ' hesabıyla hareket etmeleri iyi bir etki bırakmadı bende . Hani dedim , ya bir sü ; reç ; vardır damla damla , birike birike artık orda sonuca varıyorsun .

Sadece cezaevindeki terk edilmişlik mi?

Daha sonra Suriye ' de bulunduğum sü ; reç ; te gö ; rdü ; klerim . Yani Apo ' nun bizzat kendisinin yaşantısıyla , bizim ideal devrimci halk ö ; nderi , ya da halkın ö ; ncü ; leri tipiyle onun yaşantısı gö ; rü ; ntü ; sü ; birbiriyle tamamen zıttı . Kaldığı semt , Tü ; rkiye konsolosluğunun kaldığı bir semt . Adam dolaşıyor , rahat dolaşıyor , mahallede top oynuyor , isterse bizden ü ; ç ; beş kişi gö ; tü ; rü ; p top oynuyor . Adam ç ; ok rahat ve lü ; ks yerde kalıyor , yiyeceğinden , giyeceğinden hiç ; fedakâ ; rlık yapmıyor , her şey ayağına geliyor . Ö ; zellikle de 5-6 bayanı kendi hizmetine koşturmuş . Dolabında iç ; kisi var , her tü ; rlü ; viskisi&hellip ; Bize sö ; ylenen , bizim ö ; ğrendiğimiz ; devrimciler iç ; ki iç ; mez , yasaktır , nasıl ki dinde haramdır bizde de ö ; yle bir şey vardı . Devrimciler iç ; ki iç ; mezler ama Abdullah Ö ; cal ' ın buzdolabında var . Daha sonra kuzey Kü ; rdistan denilen , şu an Kü ; rdistan bö ; lgesel yö ; netimin hâ ; kim olduğu Kuzey Irak bö ; lgesinde 1983 yazından 1985 mayısına kadar kaldım , kuryelik yaptım . Orda kendim dayattım . Orda beni bir atıl durumda tuttular uzun bir sü ; re .

Ve bunlar , gö ; rdü ; ğü ; m şeyler , orada gö ; rdü ; ğü ; m uygulamalar ; anti demokratik , despotik uygulamalar&hellip ; Ö ; rneğin Resul Altun ' un işkence edilerek ö ; ldü ; rü ; lmesi , aşağılanması , daha birç ; ok kişinin orda infaz edilmesi . Gö ; zü ; mü ; zü ; n ö ; nü ; nde Silvan Ramazan diye birisinin infaz edilmesi . Basit bahanelerle ya da yalancı gerekç ; elerle o insanlara yö ; netilen suç ; lamalarla . Hiç ; birinin doğru olduğunu kabul etmiyorum , vicdanım kabul etmiyor . Doğru sö ; ylemediler , yani yalan yere . Diğerlerine gö ; zdağı vermek iç ; in , ö ; rgü ; tü ; zinde tutmak iç ; in bö ; yle yaptılar .

ERGENEKON BİTERSE PKK DA TAM OLARAK BİTER!

Hâ ; lâ ; ö ; rgü ; t adına dağlarda olan genç ; ler var . Onlara tavsiyeniz var mı ; bü ; tü ; n bu sü ; reç ; leri yaşamış , gö ; rmü ; ş birisi olarak?

Mesajım şu ; evet , genç ; lik dö ; neminin duyguları , hisleri daha bö ; yle insanın ayranı kabarıktır . Hani derler ya ; başında kavak yelleri esiyor diye . Biraz bö ; yle , maceraya daha meyilli oluyor insan . Genç ; ken insan hareketli bir yaşantıyı ve ideallerin peşinden gitmeyi sever . Ama insan biraz seyretmeli biraz incelemeli , ondan sonra kararını vermeli . Tamam , gidecekse dağa yine gitsin ama tam kararını versin , bir kere daha dü ; şü ; nsü ; n . Dağa gitmeden de ne yapılabilir , bunun başka ç ; aresi yok mu?

PKK ' ya tavır alışınıza devam edecek olursak&hellip ;

Şimdi ben tavır alışımın son noktasına geleyim . 1985 ' de kamptan iç ; eri giriş yaptık , bir silahlı propaganda gurubu olarak , biz Siirt Şirvan bö ; lgesine geldik . Şirvan bö ; lgesinde Hü ; rmü ; z mezrasının baskın olayı olacaktı , keşif safhasındaydık . Ramazan ayıydı , aynı bö ; yle Ramazan ayında , bir oruç ; ayında . Keşifteyken bir vicdan muhasebesi yaptım : Ben zaten Kıbrıs ' tan silahla firar etmişim , devletin , askeriyenin silahıyla diğer tarafa gitmişim , hani dü ; şman bilinen tarafa , Gü ; ney Kıbrıs ' a geç ; mişim ve bunun cezası bü ; yü ; k olacağını dü ; şü ; nü ; yorum . İsterse olmasın ama ben bö ; yle dü ; şü ; nü ; yorum . Diyorum ; Tü ; rkiye ' de yakalanırsam beni kurşuna dizerler veya idam ederler . Şimdi bu haldeyken , artık tercihimi şö ; yle yaptım , dedimdi , bu olaya karışmaktansa , bu kö ; ylü ; leri , bu masum insanları , bu ç ; oluk ç ; ocuk kadınları ö ; ldü ; rmektense devlet beni yakalasın . Bu olayı yaptırmayayım , kö ; ylü ; lere haber vereyim , yani eylemi sabote edeyim , olmasın , engeliyleyim . Devlet de beni yakalarsa yakalasın , ö ; ldü ; rü ; rse ö ; ldü ; rsü ; n . Zaten bir canım var , ben giderim , bari bu insanlar kurtulsun , o duygularla teslim oldum .

Genel af , Kü ; rt meselesinin kurutulmasına , dağdan inişi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir mi?

Ben şuna inanıyorum ; genel af ilan edilse tabii ki bu kopmalar olacak , bundan haberi olup da , ki gelmeler olacak ama iş temelden , kö ; kten ç ; ö ; zü ; lmü ; ş olmayacak . PKK yine o aynı kadroyu devam ettirecek . Bunun tek ç ; aresi şu ; Ergenekon meselesini ve bunun daha gerisinde , daha arkasında olanları eşeleyip bunları tamamen ortadan kaldırmak . Bu kaldırıldıktan sonra zaten PKK kendiliğinden kalkacak . Ben ikisinin arasında bağlantı olduğunu sö ; ylü ; yorum . PKK ' nın dağda olmasıyla , bitmemesiyle bu iç ; erdeki Ergenekoncuların , bu ulusalcılarının birbiriyle bağı var , kopmaz bir bağı var .

Arada nasıl bir bağ gö ; rü ; yorsunuz?

Etki tepki meselesi dedik ya ; bu birbirini doğuran , birbirini besleyen , birbirinin tü ; revleri , birisi kendi varlığını sü ; rdü ; rmek iç ; in karşında yarattığı hayali dü ; şmana ihtiyaç ; var . Yoksa , Kü ; rt meselesini savunan daha milliyetç ; i ö ; rgü ; tler vardı , bunların hepsini ortadan kaldırttılar . Tek alternatif ortada kaldı ; PKK . . . PKK ' ya karşı da Tü ; rkiye devlet bü ; rokrasisi iç ; indeki Ergenekon dediğimiz kesim kaldı , yani ikisi kaldı . JİTEM de aynı , bunlar bir ağacın kolları , damarları gibi ana gö ; vdenin dalları gibidirler . Ha PKK , ha Ergenekon ha , JİTEM , ha DHKP/C , ha sahte Hizbullah ; bunların hepsi bir . İşte gü ; nışığına ç ; ıkıyor yavaş yavaş . Allah ' ın izniyle bunların yaptıklarının hepsi meydana ç ; ıkacak .

' CEM ERSEVER DE YANIMDA , SENİ TANIYOR '

Sizin PKK ' dan kaç ; ıp devlete sığındığınız noktada kalmıştık . Sonrasında neler gelişti?

Şimdi , o zaman sıkıyö ; netim vardı , sıkıyö ; netim sorgulama amirliğinden ifadeler alındı . O zamanki iddianamede vardı tabi , ama kısmî ; , her şey yok yani . Orada kimlikle ilgili bö ; lü ; mler vardı .

Teslim anındaki ifadeleriniz neydi , şu an o dokü ; manlar nerededir?

Altıncı Kolordu Sıkıyö ; netim Mahkemesi ' nin PKK ile ilgili iddianamesindeydi . Şimdi tabii ki olması lazım onların arşivlerinde , sıkıyö ; netim arşivlerinde , bu ifadelerin olması lazım . İç ; eriğinde ; daha ç ; ok ö ; zgeç ; mişlerle , faaliyetlerle , eylemlerle ilgili . Yani karışmış olduğum eylemler . Ç ; ü ; nkü ; o eylemlerden dolayı başka insanlar yatıyorlardı . Suç ; suz gü ; nahsız insanlar yatıyordu . İki ü ; ç ; eylemden bö ; yle insanlar yatıyordu .

Sizi o dö ; nem Arif Doğan aramış sanıyorum , JİTEM ile ilintili olarak&hellip ;

Evet , Diyarbakır grup komutanıydı o zaman .

Onunla irtibatınız nasıl oldu , olayı anlatabilir misiniz?

90 Mart ' ında Osmaniye Kapalı Cezaevi ' nden tahliye olduktan sonra ellerim kelepç ; eli olarak Erzurum ' a , daha sonra Kars ' a gö ; tü ; rü ; ldü ; m . Kars ' taki tankç ; ı birliğime , kışlaya gö ; tü ; rü ; ldü ; m . Bu esnada firar dolayısıyla yarım kalan askerlik gö ; revimi bitirmek ü ; zere buraya verildim . Kars ' taki birlikteyken bir gü ; n oradaki santralci asker beni ç ; ağırdı dedi : ' Diyarbakır ' dan sizi Arif albay arıyor ' dedi . O zamanki rü ; tbesini tam hatırlamıyorum . Ben Arif Doğan Albayı tanımıyordum ö ; nceden , ilk defa o zaman ismini duydum . Hiç ; karşılaşmamışım , sonra Cem Ersever ' i de duyunca hatırladım . Cem Ersever ' i Siirt ' te sorgulamadayken tanıyorum . O zaman tekrar aradılar , Arif Doğan benimle konuştu ve , ' Evladım , Cem Ersever de yanımda , seni tanıyor , duymuş ki sen Kars ' ta askermişsin , istersen seni buraya aldıralım . Diyarbakır ' daki bir birliğe aldıralım , burada memleketinde , hem de ailenin yakınında olursun , gö ; rü ; şelim . ' dedi . Ben de : ' Siz uygun gö ; rü ; yorsanız olur ' dedim yani . Ve onlar , ' Bir sü ; re sen bekle , biz prosedü ; rü ; yaptıralım ' dediler . Yani Genelkurmay ' dan emir ç ; ıkartıyorlar .

Daha sonra Silvan ' daki eğitim alayına alındım . Oraya işte ; bu Adil Timurtaş ' tır , Ali Ozansoy , Tilki Recep benzeri insanlar da getirildi . Oradaki ç ; oğu insan askerlik yapmamış ; PKK ' da oldukları iç ; in , cezaevinde oldukları iç ; in . İşte bunlar da getirildi oraya , askerlikten sonra tabii o esnada bu Batman JİTEM ' in komutanı Abdü ; lkerim gelip bizimle gö ; rü ; şü ; yordu , hal hatır soruyor , bir isteğiniz , ihtiyacınız var mı , diye soruyordu . Cem Ersever arıyor , telefonla gö ; rü ; şü ; yordu . Daha sonra bu acemi birliği eğitimi bittikten sonra oraya gö ; tü ; rü ; lmemiz de ; bir adaptasyon , piyadeden başka sınıfa geç ; eceğin iç ; in , başka bir jandarma sınıfına geç ; eceğin iç ; in , jandarmanın o eğitiminden geç ; men lazımmış . Prosedü ; re gö ; re . O bittikten sonra Diyarbakır Jandarma Sevk Komutanlığı Servis ve Karargâ ; h Bö ; lü ; ğü ; ' ne gö ; tü ; rü ; ldü ; k . Yani resmen oranın askeriyiz . Fakat aynı binada bulunan Cem Ersever grup komutanlığına gelmişti , Arif Doğan da batıya gitmişti . Onun emrine verildik , sivil giydirildik , tabancalar verildi , kalaşnikoflar verildi . Silahlar , dış gö ; reve falan giderken . Bu arada daha askerliğimiz devam ediyor . ( JİTEM ' e geç ; iş ) bu şekilde gerç ; ekleşti .

' İTİRAFÇ ; I ' KÖ ; TÜ ; BİR ŞEY DEĞİL

Sizin kimlik durumunuz nasıl olmuştu? Abdulkadir Aygan ' ı ö ; lü ; gö ; stermişlerdi?

Şimdi , bizim toplumda sö ; yle bir şey oluşmuş ; ' itirafç ; ı , itirafç ; ı ' diye , bu kelimeyi dillerine dolamışlar . Bu kelime kö ; tü ; bir kelime değil , tabii bu olumsuz yö ; nde kullanıyorlar . 3216 sayılı mı ne , tam bilmiyorum ama kanunu var bunun . Şuan tam hatırımda değil ama . . . Bazı suç ; failleri iç ; in uygulanacak bir kanun . Bö ; yle bir kanunda faydalanan kişilerdir . Şimdi bu kanuna gö ; re de bunun bir yö ; netmenliği var . Ayrıca bu yö ; netmenliğe gö ; re koruma var ; maddi ve hukuki yö ; nden . Estetik yaptırma , kimlik değiştirmek , isterse yurtdışına gö ; nderme gibi . Daha ç ; ok sayıyorlar ama pratikte bunların ç ; oğu uygulanmıyor . Ama isim değiştirme .

Yani size yeni bir isim verdiler değil mi , Aziz Turan ismi?

Evet , onun iç ; in emniyet bü ; roya gidiyorsun , orda formları dolduruyorsun , hangi ismi istersen alabilirsin . Doğum yerini , doğum tarihini dahi her şeyi değiştirebilirsin . Tabi bu , o kanuna gö ; re değiştirilmiş , yeni alınmış bir kimliktir .

Burada da Aziz Turan ismiyle geç ; iyor değil mi? Bu ismi siz mi seç ; tiğiniz , onlar mı verdi?

Ben seç ; tim bunu , onlar o konuda karışmıyorlar , sen hangi ismi seç ; ersen seç ; iyorsun .

ABDULKADİR AYGAN ŞEHİT ; AZİZ TURAN İSTAFA ETTİ

Emeklilik ile alakalı durum hangi aşamada? Bir rö ; portajınızda : ' Bir astsubay , bir JİTEM komutanı nasıl maaş alıyorsa biz de ö ; yle alıyorduk . Mesela internetten Emekli Sandığı ' nda Aziz Turan ismine baktım ben . . . On beş yıl daha ç ; alışırsam emekli olabiliyorum . ' demişsiniz . Kaydınız , memuriyetiniz halen gö ; zü ; kü ; yor mu?

Ben hiç ; ilgilenmiyorum ö ; yle şeylerle , memuriyetten bir beklentim de yok , ben istifa ettim , 2001 ' de Aziz Turan ismiyle istifa dilekç ; emi yazdım verdim . Meslekten ayrıldım kendi isteğim ü ; zere . Abdulkadir Aygan ise Tü ; rkiye ' de şehit olarak gö ; zü ; kü ; yor ve kü ; tü ; kten dü ; şmü ; ş gö ; rü ; nü ; yor aslında . Kanuna ve o yö ; netmenliğe gö ; re de kimse bunu deşifre edemez ama maalesef oldu .

Abdulkadir Aygan ve Aziz Turan olarak hukuki durumunuz nedir Tü ; rkiye ' de? Haberin Devamı İç ; in Tıklayınız . . .


ŞehitDevrimciMicrosoftEmekli SandığıAhmet Cem ErseverFeedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı