USD (Alış - Satış) : 6,27 - 6,28 EURO (Alış - Satış) : 7,38 - 7,39

Ergenekon biterse PKK'da biter-1

PKK ve JİTEM itirafçısı Abdulkadir Aygan, JİTEM ve Ergenekon infazlarıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Cihan'a konuşan Aygan, JİTEM, PKK, Ergenekon, DHKP/C gibi yapılanmaların aynı ağacın dalları olduğunu vurguluyor. PKK'dan koparak JİTEM'e dahil olma sürecini anlatan Aygan, Albay Abdülkerim Kırca'nın cinayetlerinden, kendisinin Ergenekoncular

Güncel / 16 Eylül 2009 Çarşamba 14:40
Ergenekon biterse PKK'da biter-1

 

PKK ' dan kopuş sü ; reciniz nasıl oldu?

Şimdi , 80 Şubat ' ında bir yakalanmam var , tabancalarla birlikte Nizip ' te . 81 ' in Eylü ; l , Ekim ' ine kadar iç ; erideydim . Yani 12 darbesini iç ; eride karşıladım . Gaziantep 5 . Zırhlı Tugayı Askeri Cezaevi ' nde . Bu esnada bana avukat gerekiyordu . Ben işkencede direnmiştim ; hem poliste , hem askeri inzibatta . Bunun şahitleri var , yaşayan PKK ' lılar . Onlar doğru konuşurlarsa , onlar da gö ; rdü ; ler , takdir de ettiler . Normal halk da biliyor , sempatizan ya da yurtsever kesim dediklerimiz . Ben oradaki işkencede direndim . Hâ ; lâ ; da falaka ipinin izi burada .

Elektrik işkencesi , kaba dayak , hepsini gö ; rdü ; m . Buna rağmen ben sadece dedim : ' Ben CHP ' liyim , Apocu filan değilim ' . Herhangi bir eyleme katıldığımı sö ; ylemedim , ü ; zerimde yakalanan silahlar temiz tabancalardı . Bir dü ; şmanım olduğu iç ; in aldığımı sö ; yledim , bir isim uydurdum . Yani bu safhayı atlattım , cezaevine girdim . Bu arada gü ; n ve gü ; n yeni insanlar da yakalanıp iç ; eri getirildi , benim kardeşim de getirildi o ara . Ve diyordum ki arkadaşlarıma : ' Benim buradan ç ; ıkmam lazım . Yeni gelenler var , onlar ç ; ö ; zü ; lecek ve ben ortaya ç ; ıkacağım . '

Ö ; CALAN ' IN ZEVK VE SEFA İÇ ; İNDE YAŞAMASI KOPUŞU BAŞLATTI

Ö ; rgü ; tten kopma o aşamada mı oldu?

Evet , ö ; rgü ; t avukat tutmadı , yoksul ailem bü ; tü ; n her şeyini satarak bana avukat tuttular .

Bü ; tü ; n sorumluluk sizin ü ; zerinize mi kaldı?

Yani şimdi kendi kaderimizle baş başa bırakıldık , orada askeri alan bana verilmiş , yarı profesyonel faaliyet yü ; rü ; tü ; yorum ; buna rağmen ben yü ; z yü ; ze bırakılıyorsam , diğer insanlar , sıradan sempatizanlar daha iyi , hiç ; bir eylem yapmamışlar&hellip ;

Bu tabi bende iyi bir etki yaratmadı ö ; rgü ; te karşı . Yani daha sonra gelenlerin , sorumlu olarak bildiğimiz , iyi bir kadro olarak bildiğimiz insanların emniyette ç ; ö ; zü ; lmeleri , ç ; ok kö ; tü ; ç ; ö ; zü ; lmeleri , namusuna dil uzatılacak kadar . Bunlarda iyi bir intiba yaratmadı ve lider kadroların hiç ; kimseye haber vermeden sıvışıp yurtdışına ç ; ıkmaları , kendi başlarını kurtarmaları ve arkada kalanlara ' ne olursa olsun ' hesabıyla hareket etmeleri iyi bir etki bırakmadı bende . Hani dedim , ya bir sü ; reç ; vardır damla damla , birike birike artık orda sonuca varıyorsun .

Sadece cezaevindeki terk edilmişlik mi?

Daha sonra Suriye ' de bulunduğum sü ; reç ; te gö ; rdü ; klerim . Yani Apo ' nun bizzat kendisinin yaşantısıyla , bizim ideal devrimci halk ö ; nderi , ya da halkın ö ; ncü ; leri tipiyle onun yaşantısı gö ; rü ; ntü ; sü ; birbiriyle tamamen zıttı . Kaldığı semt , Tü ; rkiye konsolosluğunun kaldığı bir semt . Adam dolaşıyor , rahat dolaşıyor , mahallede top oynuyor , isterse bizden ü ; ç ; beş kişi gö ; tü ; rü ; p top oynuyor . Adam ç ; ok rahat ve lü ; ks yerde kalıyor , yiyeceğinden , giyeceğinden hiç ; fedakâ ; rlık yapmıyor , her şey ayağına geliyor . Ö ; zellikle de 5-6 bayanı kendi hizmetine koşturmuş . Dolabında iç ; kisi var , her tü ; rlü ; viskisi&hellip ; Bize sö ; ylenen , bizim ö ; ğrendiğimiz ; devrimciler iç ; ki iç ; mez , yasaktır , nasıl ki dinde haramdır bizde de ö ; yle bir şey vardı . Devrimciler iç ; ki iç ; mezler ama Abdullah Ö ; cal ' ın buzdolabında var . Daha sonra kuzey Kü ; rdistan denilen , şu an Kü ; rdistan bö ; lgesel yö ; netimin hâ ; kim olduğu Kuzey Irak bö ; lgesinde 1983 yazından 1985 mayısına kadar kaldım , kuryelik yaptım . Orda kendim dayattım . Orda beni bir atıl durumda tuttular uzun bir sü ; re .

Ve bunlar , gö ; rdü ; ğü ; m şeyler , orada gö ; rdü ; ğü ; m uygulamalar ; anti demokratik , despotik uygulamalar&hellip ; Ö ; rneğin Resul Altun ' un işkence edilerek ö ; ldü ; rü ; lmesi , aşağılanması , daha birç ; ok kişinin orda infaz edilmesi . Gö ; zü ; mü ; zü ; n ö ; nü ; nde Silvan Ramazan diye birisinin infaz edilmesi . Basit bahanelerle ya da yalancı gerekç ; elerle o insanlara yö ; netilen suç ; lamalarla . Hiç ; birinin doğru olduğunu kabul etmiyorum , vicdanım kabul etmiyor . Doğru sö ; ylemediler , yani yalan yere . Diğerlerine gö ; zdağı vermek iç ; in , ö ; rgü ; tü ; zinde tutmak iç ; in bö ; yle yaptılar .

ERGENEKON BİTERSE PKK DA TAM OLARAK BİTER!

Hâ ; lâ ; ö ; rgü ; t adına dağlarda olan genç ; ler var . Onlara tavsiyeniz var mı ; bü ; tü ; n bu sü ; reç ; leri yaşamış , gö ; rmü ; ş birisi olarak?

Mesajım şu ; evet , genç ; lik dö ; neminin duyguları , hisleri daha bö ; yle insanın ayranı kabarıktır . Hani derler ya ; başında kavak yelleri esiyor diye . Biraz bö ; yle , maceraya daha meyilli oluyor insan . Genç ; ken insan hareketli bir yaşantıyı ve ideallerin peşinden gitmeyi sever . Ama insan biraz seyretmeli biraz incelemeli , ondan sonra kararını vermeli . Tamam , gidecekse dağa yine gitsin ama tam kararını versin , bir kere daha dü ; şü ; nsü ; n . Dağa gitmeden de ne yapılabilir , bunun başka ç ; aresi yok mu?

PKK ' ya tavır alışınıza devam edecek olursak&hellip ;

Şimdi ben tavır alışımın son noktasına geleyim . 1985 ' de kamptan iç ; eri giriş yaptık , bir silahlı propaganda gurubu olarak , biz Siirt Şirvan bö ; lgesine geldik . Şirvan bö ; lgesinde Hü ; rmü ; z mezrasının baskın olayı olacaktı , keşif safhasındaydık . Ramazan ayıydı , aynı bö ; yle Ramazan ayında , bir oruç ; ayında . Keşifteyken bir vicdan muhasebesi yaptım : Ben zaten Kıbrıs ' tan silahla firar etmişim , devletin , askeriyenin silahıyla diğer tarafa gitmişim , hani dü ; şman bilinen tarafa , Gü ; ney Kıbrıs ' a geç ; mişim ve bunun cezası bü ; yü ; k olacağını dü ; şü ; nü ; yorum . İsterse olmasın ama ben bö ; yle dü ; şü ; nü ; yorum . Diyorum ; Tü ; rkiye ' de yakalanırsam beni kurşuna dizerler veya idam ederler . Şimdi bu haldeyken , artık tercihimi şö ; yle yaptım , dedimdi , bu olaya karışmaktansa , bu kö ; ylü ; leri , bu masum insanları , bu ç ; oluk ç ; ocuk kadınları ö ; ldü ; rmektense devlet beni yakalasın . Bu olayı yaptırmayayım , kö ; ylü ; lere haber vereyim , yani eylemi sabote edeyim , olmasın , engeliyleyim . Devlet de beni yakalarsa yakalasın , ö ; ldü ; rü ; rse ö ; ldü ; rsü ; n . Zaten bir canım var , ben giderim , bari bu insanlar kurtulsun , o duygularla teslim oldum .

Genel af , Kü ; rt meselesinin kurutulmasına , dağdan inişi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir mi?

Ben şuna inanıyorum ; genel af ilan edilse tabii ki bu kopmalar olacak , bundan haberi olup da , ki gelmeler olacak ama iş temelden , kö ; kten ç ; ö ; zü ; lmü ; ş olmayacak . PKK yine o aynı kadroyu devam ettirecek . Bunun tek ç ; aresi şu ; Ergenekon meselesini ve bunun daha gerisinde , daha arkasında olanları eşeleyip bunları tamamen ortadan kaldırmak . Bu kaldırıldıktan sonra zaten PKK kendiliğinden kalkacak . Ben ikisinin arasında bağlantı olduğunu sö ; ylü ; yorum . PKK ' nın dağda olmasıyla , bitmemesiyle bu iç ; erdeki Ergenekoncuların , bu ulusalcılarının birbiriyle bağı var , kopmaz bir bağı var .

Arada nasıl bir bağ gö ; rü ; yorsunuz?

Etki tepki meselesi dedik ya ; bu birbirini doğuran , birbirini besleyen , birbirinin tü ; revleri , birisi kendi varlığını sü ; rdü ; rmek iç ; in karşında yarattığı hayali dü ; şmana ihtiyaç ; var . Yoksa , Kü ; rt meselesini savunan daha milliyetç ; i ö ; rgü ; tler vardı , bunların hepsini ortadan kaldırttılar . Tek alternatif ortada kaldı ; PKK . . . PKK ' ya karşı da Tü ; rkiye devlet bü ; rokrasisi iç ; indeki Ergenekon dediğimiz kesim kaldı , yani ikisi kaldı . JİTEM de aynı , bunlar bir ağacın kolları , damarları gibi ana gö ; vdenin dalları gibidirler . Ha PKK , ha Ergenekon ha , JİTEM , ha DHKP/C , ha sahte Hizbullah ; bunların hepsi bir . İşte gü ; nışığına ç ; ıkıyor yavaş yavaş . Allah ' ın izniyle bunların yaptıklarının hepsi meydana ç ; ıkacak .

' CEM ERSEVER DE YANIMDA , SENİ TANIYOR '

Sizin PKK ' dan kaç ; ıp devlete sığındığınız noktada kalmıştık . Sonrasında neler gelişti?

Şimdi , o zaman sıkıyö ; netim vardı , sıkıyö ; netim sorgulama amirliğinden ifadeler alındı . O zamanki iddianamede vardı tabi , ama kısmî ; , her şey yok yani . Orada kimlikle ilgili bö ; lü ; mler vardı .

Teslim anındaki ifadeleriniz neydi , şu an o dokü ; manlar nerededir?

Altıncı Kolordu Sıkıyö ; netim Mahkemesi ' nin PKK ile ilgili iddianamesindeydi . Şimdi tabii ki olması lazım onların arşivlerinde , sıkıyö ; netim arşivlerinde , bu ifadelerin olması lazım . İç ; eriğinde ; daha ç ; ok ö ; zgeç ; mişlerle , faaliyetlerle , eylemlerle ilgili . Yani karışmış olduğum eylemler . Ç ; ü ; nkü ; o eylemlerden dolayı başka insanlar yatıyorlardı . Suç ; suz gü ; nahsız insanlar yatıyordu . İki ü ; ç ; eylemden bö ; yle insanlar yatıyordu .

Sizi o dö ; nem Arif Doğan aramış sanıyorum , JİTEM ile ilintili olarak&hellip ;

Evet , Diyarbakır grup komutanıydı o zaman .

Onunla irtibatınız nasıl oldu , olayı anlatabilir misiniz?

90 Mart ' ında Osmaniye Kapalı Cezaevi ' nden tahliye olduktan sonra ellerim kelepç ; eli olarak Erzurum ' a , daha sonra Kars ' a gö ; tü ; rü ; ldü ; m . Kars ' taki tankç ; ı birliğime , kışlaya gö ; tü ; rü ; ldü ; m . Bu esnada firar dolayısıyla yarım kalan askerlik gö ; revimi bitirmek ü ; zere buraya verildim . Kars ' taki birlikteyken bir gü ; n oradaki santralci asker beni ç ; ağırdı dedi : ' Diyarbakır ' dan sizi Arif albay arıyor ' dedi . O zamanki rü ; tbesini tam hatırlamıyorum . Ben Arif Doğan Albayı tanımıyordum ö ; nceden , ilk defa o zaman ismini duydum . Hiç ; karşılaşmamışım , sonra Cem Ersever ' i de duyunca hatırladım . Cem Ersever ' i Siirt ' te sorgulamadayken tanıyorum . O zaman tekrar aradılar , Arif Doğan benimle konuştu ve , ' Evladım , Cem Ersever de yanımda , seni tanıyor , duymuş ki sen Kars ' ta askermişsin , istersen seni buraya aldıralım . Diyarbakır ' daki bir birliğe aldıralım , burada memleketinde , hem de ailenin yakınında olursun , gö ; rü ; şelim . ' dedi . Ben de : ' Siz uygun gö ; rü ; yorsanız olur ' dedim yani . Ve onlar , ' Bir sü ; re sen bekle , biz prosedü ; rü ; yaptıralım ' dediler . Yani Genelkurmay ' dan emir ç ; ıkartıyorlar .

Daha sonra Silvan ' daki eğitim alayına alındım . Oraya işte ; bu Adil Timurtaş ' tır , Ali Ozansoy , Tilki Recep benzeri insanlar da getirildi . Oradaki ç ; oğu insan askerlik yapmamış ; PKK ' da oldukları iç ; in , cezaevinde oldukları iç ; in . İşte bunlar da getirildi oraya , askerlikten sonra tabii o esnada bu Batman JİTEM ' in komutanı Abdü ; lkerim gelip bizimle gö ; rü ; şü ; yordu , hal hatır soruyor , bir isteğiniz , ihtiyacınız var mı , diye soruyordu . Cem Ersever arıyor , telefonla gö ; rü ; şü ; yordu . Daha sonra bu acemi birliği eğitimi bittikten sonra oraya gö ; tü ; rü ; lmemiz de ; bir adaptasyon , piyadeden başka sınıfa geç ; eceğin iç ; in , başka bir jandarma sınıfına geç ; eceğin iç ; in , jandarmanın o eğitiminden geç ; men lazımmış . Prosedü ; re gö ; re . O bittikten sonra Diyarbakır Jandarma Sevk Komutanlığı Servis ve Karargâ ; h Bö ; lü ; ğü ; ' ne gö ; tü ; rü ; ldü ; k . Yani resmen oranın askeriyiz . Fakat aynı binada bulunan Cem Ersever grup komutanlığına gelmişti , Arif Doğan da batıya gitmişti . Onun emrine verildik , sivil giydirildik , tabancalar verildi , kalaşnikoflar verildi . Silahlar , dış gö ; reve falan giderken . Bu arada daha askerliğimiz devam ediyor . ( JİTEM ' e geç ; iş ) bu şekilde gerç ; ekleşti .

' İTİRAFÇ ; I ' KÖ ; TÜ ; BİR ŞEY DEĞİL

Sizin kimlik durumunuz nasıl olmuştu? Abdulkadir Aygan ' ı ö ; lü ; gö ; stermişlerdi?

Şimdi , bizim toplumda sö ; yle bir şey oluşmuş ; ' itirafç ; ı , itirafç ; ı ' diye , bu kelimeyi dillerine dolamışlar . Bu kelime kö ; tü ; bir kelime değil , tabii bu olumsuz yö ; nde kullanıyorlar . 3216 sayılı mı ne , tam bilmiyorum ama kanunu var bunun . Şuan tam hatırımda değil ama . . . Bazı suç ; failleri iç ; in uygulanacak bir kanun . Bö ; yle bir kanunda faydalanan kişilerdir . Şimdi bu kanuna gö ; re de bunun bir yö ; netmenliği var . Ayrıca bu yö ; netmenliğe gö ; re koruma var ; maddi ve hukuki yö ; nden . Estetik yaptırma , kimlik değiştirmek , isterse yurtdışına gö ; nderme gibi . Daha ç ; ok sayıyorlar ama pratikte bunların ç ; oğu uygulanmıyor . Ama isim değiştirme .

Yani size yeni bir isim verdiler değil mi , Aziz Turan ismi?

Evet , onun iç ; in emniyet bü ; roya gidiyorsun , orda formları dolduruyorsun , hangi ismi istersen alabilirsin . Doğum yerini , doğum tarihini dahi her şeyi değiştirebilirsin . Tabi bu , o kanuna gö ; re değiştirilmiş , yeni alınmış bir kimliktir .

Burada da Aziz Turan ismiyle geç ; iyor değil mi? Bu ismi siz mi seç ; tiğiniz , onlar mı verdi?

Ben seç ; tim bunu , onlar o konuda karışmıyorlar , sen hangi ismi seç ; ersen seç ; iyorsun .

ABDULKADİR AYGAN ŞEHİT ; AZİZ TURAN İSTAFA ETTİ

Emeklilik ile alakalı durum hangi aşamada? Bir rö ; portajınızda : ' Bir astsubay , bir JİTEM komutanı nasıl maaş alıyorsa biz de ö ; yle alıyorduk . Mesela internetten Emekli Sandığı ' nda Aziz Turan ismine baktım ben . . . On beş yıl daha ç ; alışırsam emekli olabiliyorum . ' demişsiniz . Kaydınız , memuriyetiniz halen gö ; zü ; kü ; yor mu?

Ben hiç ; ilgilenmiyorum ö ; yle şeylerle , memuriyetten bir beklentim de yok , ben istifa ettim , 2001 ' de Aziz Turan ismiyle istifa dilekç ; emi yazdım verdim . Meslekten ayrıldım kendi isteğim ü ; zere . Abdulkadir Aygan ise Tü ; rkiye ' de şehit olarak gö ; zü ; kü ; yor ve kü ; tü ; kten dü ; şmü ; ş gö ; rü ; nü ; yor aslında . Kanuna ve o yö ; netmenliğe gö ; re de kimse bunu deşifre edemez ama maalesef oldu .

Abdulkadir Aygan ve Aziz Turan olarak hukuki durumunuz nedir Tü ; rkiye ' de? Haberin Devamı İç ; in Tıklayınız . . .


ŞehitDevrimciMicrosoftEmekli SandığıAhmet Cem ErseverYAZARLARTAMAMI

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı