USD (Alış - Satış) : 6,27 - 6,28 EURO (Alış - Satış) : 7,38 - 7,39

2010-2012 yılları arasındaki 'Ekonomi Politikaları' belirlendi

Belirlenen Ekonomik Politikalara göre yapısal reformlara hız verilecek, özel sektör öncülüğünde büyüme desteklenecek

Güncel / 16 Eylül 2009 Çarşamba 15:35
2010-2012 yılları arasındaki 'Ekonomi Politikaları' belirlendi

  Orta vadeli programda , temel hedefler , ö ; zel sektö ; r ö ; ncü ; lü ; ğü ; ndeki bü ; yü ; meyi desteklemek , rekabet gü ; cü ; nü ; ve esnekliğini artıracak yapısal reformları hayata geç ; irmek , ekonominin yeniden sü ; rdü ; rü ; lebilir bü ; yü ; me dö ; nemine girmesini sağlamak ve ü ; lkenin refah dü ; zeyini artırmak olarak saptandı .

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ' ın başbakanlık yeni binada dü ; zenlenen toplantıda aç ; ıkladığı orta vadeli programa gö ; re , temel hedefler , makroekonomik ö ; ncelikler , yapısal kamu maliyesi reformları , ekonominin rekabet gü ; cü ; ve verimliliğini artıracak politika ve reformlar , mali kural uygulamasına geç ; işin temel amaç ; ları ve ü ; zerinde ç ; alışılan mali kuralın ana unsurları şö ; yle belirlendi :

Orta Vadeli Programın temel hedefleri :

1- Ö ; zel sektö ; rü ; n kullanabileceği kaynaklar ü ; zerindeki baskıyı azaltarak ve geleceğe yö ; nelik ö ; ngö ; rü ; lebilirliği artırarak ö ; zel sektö ; r ö ; ncü ; lü ; ğü ; ndeki bü ; yü ; meyi

desteklemek ,

2- Ekonominin rekabet gü ; cü ; nü ; ve esnekliğini artıracak yapısal reformları hayata geç ; irmek ,

3- Tü ; rkiye ' nin sahip olduğu ekonomik ve sosyal aç ; ıdan gü ; ç ; lü ; yö ; nlerini avantaj olarak kullanarak ekonominin yeniden sü ; rdü ; rü ; lebilir bü ; yü ; me dö ; nemine girmesini

sağlamak ,

4- Bö ; ylece ü ; lkemizin refah dü ; zeyini artırmak .

Orta Vadeli Programın makroekonomik ö ; ncelikleri :

1- Bü ; yü ; menin kademeli bir biç ; imde potansiyel dü ; zeyine yü ; kselmesini sağlamak ,

2- İstihdamı artırmak ,

3- Enflasyondaki dü ; şü ; ş eğilimini devam ettirmek ,

4- Kü ; resel krizin etkisiyle ö ; nemli ö ; lç ; ü ; de bozulan kamu dengelerini dü ; zeltmek .

Orta Vadeli Programdaki Yapısal Kamu Maliyesi Reformları - 1 :

1- Mali kural uygulamasına geç ; ilmesi ,

2-KİT ' lerde yeni bir yö ; netişim modelinin hayata geç ; irilmesi ,

3- Vergi kayıp ve kaç ; ağının azaltılması , vergi tabanının genişletilmesi ,

4- Gelir idaresinin denetim ve uygulama kapasitesinin gü ; ç ; lendirilmesi ,

5- Vergi ve diğer mali yü ; kü ; mlü ; lü ; klerin zamanında ö ; denmesini teminen etkin bir tahsilat sisteminin kurulması ,

6- Yerel yö ; netimlerin ö ; z gelirlerini artırıcı ve mali yö ; netimlerini iyileştirici dü ; zenlemelerin yapılması .

Orta Vadeli Programdaki Yapısal Kamu Maliyesi Reformları - 2 :

1- Sağlık hizmet ve harcamalarının etkinleştirilmesi ve Aile Hekimliği uygulamasının yaygınlaştırılması ,

2- Sosyal yardımlarda yerindeliğin ve harcamalarda etkinliğin sağlanması ,

3- Kamu cari harcamalarının ö ; ncelikli alanlara yö ; nlendirilmesi ,

4- Kamu yatırımlarının yeniden ö ; nceliklendirilerek etkinleştirilmesi ,

5- Kamu mali yö ; netiminde şeffaflık , veri kalitesi , raporlama ve kontrol sistemleri alanlarındaki uygulamaların uluslararası

standartlara yü ; kseltilmesi .

Orta Vadeli Programda Ekonominin Rekabet Gü ; cü ; ve Verimliliğini Artıracak Politika ve Reformlar - 1 :

1- Ziraat Bankasının hisselerinin bir bö ; lü ; mü ; nü ; n halka arzına yö ; nelik hazırlık ç ; alışmalarının başlatılması , ç ; alışma

sonuç ; larına ve piyasa koşullarına gö ; re uygulamaya ilişkin kararın verilmesi ,

2- Kamunun elektrik dağıtımı ve seker ü ; retimi alanlarından tamamen ç ; ekilmesi , telekomü ; nikasyon ve liman

isletmeciliklerindeki payının azaltılması ,

3- İş dü ; nyasının talep ettiği nitelikte insan gü ; cü ; yetiştirilmesine hız kazandırılması ,

4- Esnek istihdam biç ; imlerinin yaygınlaştırılması ,

5- Aktif işgü ; cü ; programlarının etkin uygulanmasına yö ; nelik olarak İŞKUR ' un kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi .

Orta Vadeli Programda Ekonominin Rekabet Gü ; cü ; ve Verimliliğini Artıracak Politika ve Reformlar - 2 :

1- İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi ' nin uygulamaya konulması ,

2- Yatırımların finansmanında kamu-ö ; zel işbirliği modellerinin kullanımının yaygınlaştırılması ,

3- Bö ; lgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yö ; nelik yatırımlara ve ekonominin ü ; retken yapısını destekleyen

altyapı yatırımlarına ağırlık verilmesi , GAP , DAP ve KOP uygulamalarına ivme kazandırılması ,

4- Kuruluşları tamamlanan kalkınma ajanslarının faaliyete geç ; irilmesi ,

5- Tarımsal desteklerin yeniden dü ; zenlenmesi .


Orta Vadeli Programda Ekonominin Rekabet Gü ; cü ; ve Verimliliğini Artıracak Politika ve Reformlar - 3 :

1- Kredi garanti fonuna Hazine tarafından sağlanan teminat desteğinin etkin bir biç ; imde devreye sokulması ,

2- Yeni ç ; ıkarılan yatırım teşvik sisteminden ö ; zel sektö ; rü ; n azami ö ; lç ; ü ; de yararlanmasının sağlanması ,

3- Devlet yardımlarının şeffaflaştırılması ve etkinleştirilmesi ,

4- Yeni ü ; niversitelerin beşeri ve fiziki alt yapılarının gü ; ç ; lendirilerek bü ; yü ; me sü ; recine katkılarının artırılması ,

5- Yargı sisteminin hız ve etkinliğinin artırılması .

Mali Kural Uygulamasına Geç ; işin Temel Amaç ; ları :

1- Borç ; yü ; kü ; ve bü ; tç ; e aç ; ığını sü ; rdü ; rü ; lebilir bir yapıya kavuşturmak ,

2- Mali disiplin anlayışını kalıcı hale getirmek ,

3- Maliye politikasına olan gü ; veni artırmak ,

4- Artan gü ; ven ve kredibiliteyle beraber risk priminin dü ; şmesini sağlayarak borç ; lanma maliyetini azaltmak .

Ü ; zerinde Ç ; alışılan Mali Kuralın Ana Unsurları :

1- Mali kural ç ; erç ; evesinde , orta-uzun vadede kamu aç ; ığının milli gelire oranının , sü ; rdü ; rü ; lebilir bir borç ; yapısı ile uyumlu

bir dü ; zeyde gerç ; ekleşmesi hedeflenecektir .

2- Kamu aç ; ığında yapılacak uyarlamayı belirlerken , bir ö ; nceki yıl gerç ; ekleşen aç ; ığın orta-uzun vadeli hedefin ne kadar

uzağında olduğu dikkate alınacaktır .

3- Kamu aç ; ığındaki uyarlamayı belirlerken dikkate alınacak diğer bir faktö ; r konjonktü ; rü ; n etkisidir . Kamu aç ; ığındaki

uyarlama bü ; yü ; menin uzun dö ; nem ortalamasının ü ; zerinde olduğu yıllarda daha yü ; ksek , altında olduğu yıllarda ise daha dü ; şü ; k olacaktır .

BaşbakanPolitikaGaranti BankasıAli BabacanYAZARLARTAMAMI

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı