USD (Alış - Satış) : 3,96 - 3,97 EURO (Alış - Satış) : 4,89 - 4,89

2010-2012 yılları arasındaki 'Ekonomi Politikaları' belirlendi

Belirlenen Ekonomik Politikalara göre yapısal reformlara hız verilecek, özel sektör öncülüğünde büyüme desteklenecek

Güncel / 16 Eylül 2009 Çarşamba 15:35
2010-2012 yılları arasındaki 'Ekonomi Politikaları' belirlendi

  Orta vadeli programda , temel hedefler , ö ; zel sektö ; r ö ; ncü ; lü ; ğü ; ndeki bü ; yü ; meyi desteklemek , rekabet gü ; cü ; nü ; ve esnekliğini artıracak yapısal reformları hayata geç ; irmek , ekonominin yeniden sü ; rdü ; rü ; lebilir bü ; yü ; me dö ; nemine girmesini sağlamak ve ü ; lkenin refah dü ; zeyini artırmak olarak saptandı .

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ' ın başbakanlık yeni binada dü ; zenlenen toplantıda aç ; ıkladığı orta vadeli programa gö ; re , temel hedefler , makroekonomik ö ; ncelikler , yapısal kamu maliyesi reformları , ekonominin rekabet gü ; cü ; ve verimliliğini artıracak politika ve reformlar , mali kural uygulamasına geç ; işin temel amaç ; ları ve ü ; zerinde ç ; alışılan mali kuralın ana unsurları şö ; yle belirlendi :

Orta Vadeli Programın temel hedefleri :

1- Ö ; zel sektö ; rü ; n kullanabileceği kaynaklar ü ; zerindeki baskıyı azaltarak ve geleceğe yö ; nelik ö ; ngö ; rü ; lebilirliği artırarak ö ; zel sektö ; r ö ; ncü ; lü ; ğü ; ndeki bü ; yü ; meyi

desteklemek ,

2- Ekonominin rekabet gü ; cü ; nü ; ve esnekliğini artıracak yapısal reformları hayata geç ; irmek ,

3- Tü ; rkiye ' nin sahip olduğu ekonomik ve sosyal aç ; ıdan gü ; ç ; lü ; yö ; nlerini avantaj olarak kullanarak ekonominin yeniden sü ; rdü ; rü ; lebilir bü ; yü ; me dö ; nemine girmesini

sağlamak ,

4- Bö ; ylece ü ; lkemizin refah dü ; zeyini artırmak .

Orta Vadeli Programın makroekonomik ö ; ncelikleri :

1- Bü ; yü ; menin kademeli bir biç ; imde potansiyel dü ; zeyine yü ; kselmesini sağlamak ,

2- İstihdamı artırmak ,

3- Enflasyondaki dü ; şü ; ş eğilimini devam ettirmek ,

4- Kü ; resel krizin etkisiyle ö ; nemli ö ; lç ; ü ; de bozulan kamu dengelerini dü ; zeltmek .

Orta Vadeli Programdaki Yapısal Kamu Maliyesi Reformları - 1 :

1- Mali kural uygulamasına geç ; ilmesi ,

2-KİT ' lerde yeni bir yö ; netişim modelinin hayata geç ; irilmesi ,

3- Vergi kayıp ve kaç ; ağının azaltılması , vergi tabanının genişletilmesi ,

4- Gelir idaresinin denetim ve uygulama kapasitesinin gü ; ç ; lendirilmesi ,

5- Vergi ve diğer mali yü ; kü ; mlü ; lü ; klerin zamanında ö ; denmesini teminen etkin bir tahsilat sisteminin kurulması ,

6- Yerel yö ; netimlerin ö ; z gelirlerini artırıcı ve mali yö ; netimlerini iyileştirici dü ; zenlemelerin yapılması .

Orta Vadeli Programdaki Yapısal Kamu Maliyesi Reformları - 2 :

1- Sağlık hizmet ve harcamalarının etkinleştirilmesi ve Aile Hekimliği uygulamasının yaygınlaştırılması ,

2- Sosyal yardımlarda yerindeliğin ve harcamalarda etkinliğin sağlanması ,

3- Kamu cari harcamalarının ö ; ncelikli alanlara yö ; nlendirilmesi ,

4- Kamu yatırımlarının yeniden ö ; nceliklendirilerek etkinleştirilmesi ,

5- Kamu mali yö ; netiminde şeffaflık , veri kalitesi , raporlama ve kontrol sistemleri alanlarındaki uygulamaların uluslararası

standartlara yü ; kseltilmesi .

Orta Vadeli Programda Ekonominin Rekabet Gü ; cü ; ve Verimliliğini Artıracak Politika ve Reformlar - 1 :

1- Ziraat Bankasının hisselerinin bir bö ; lü ; mü ; nü ; n halka arzına yö ; nelik hazırlık ç ; alışmalarının başlatılması , ç ; alışma

sonuç ; larına ve piyasa koşullarına gö ; re uygulamaya ilişkin kararın verilmesi ,

2- Kamunun elektrik dağıtımı ve seker ü ; retimi alanlarından tamamen ç ; ekilmesi , telekomü ; nikasyon ve liman

isletmeciliklerindeki payının azaltılması ,

3- İş dü ; nyasının talep ettiği nitelikte insan gü ; cü ; yetiştirilmesine hız kazandırılması ,

4- Esnek istihdam biç ; imlerinin yaygınlaştırılması ,

5- Aktif işgü ; cü ; programlarının etkin uygulanmasına yö ; nelik olarak İŞKUR ' un kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi .

Orta Vadeli Programda Ekonominin Rekabet Gü ; cü ; ve Verimliliğini Artıracak Politika ve Reformlar - 2 :

1- İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi ' nin uygulamaya konulması ,

2- Yatırımların finansmanında kamu-ö ; zel işbirliği modellerinin kullanımının yaygınlaştırılması ,

3- Bö ; lgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yö ; nelik yatırımlara ve ekonominin ü ; retken yapısını destekleyen

altyapı yatırımlarına ağırlık verilmesi , GAP , DAP ve KOP uygulamalarına ivme kazandırılması ,

4- Kuruluşları tamamlanan kalkınma ajanslarının faaliyete geç ; irilmesi ,

5- Tarımsal desteklerin yeniden dü ; zenlenmesi .


Orta Vadeli Programda Ekonominin Rekabet Gü ; cü ; ve Verimliliğini Artıracak Politika ve Reformlar - 3 :

1- Kredi garanti fonuna Hazine tarafından sağlanan teminat desteğinin etkin bir biç ; imde devreye sokulması ,

2- Yeni ç ; ıkarılan yatırım teşvik sisteminden ö ; zel sektö ; rü ; n azami ö ; lç ; ü ; de yararlanmasının sağlanması ,

3- Devlet yardımlarının şeffaflaştırılması ve etkinleştirilmesi ,

4- Yeni ü ; niversitelerin beşeri ve fiziki alt yapılarının gü ; ç ; lendirilerek bü ; yü ; me sü ; recine katkılarının artırılması ,

5- Yargı sisteminin hız ve etkinliğinin artırılması .

Mali Kural Uygulamasına Geç ; işin Temel Amaç ; ları :

1- Borç ; yü ; kü ; ve bü ; tç ; e aç ; ığını sü ; rdü ; rü ; lebilir bir yapıya kavuşturmak ,

2- Mali disiplin anlayışını kalıcı hale getirmek ,

3- Maliye politikasına olan gü ; veni artırmak ,

4- Artan gü ; ven ve kredibiliteyle beraber risk priminin dü ; şmesini sağlayarak borç ; lanma maliyetini azaltmak .

Ü ; zerinde Ç ; alışılan Mali Kuralın Ana Unsurları :

1- Mali kural ç ; erç ; evesinde , orta-uzun vadede kamu aç ; ığının milli gelire oranının , sü ; rdü ; rü ; lebilir bir borç ; yapısı ile uyumlu

bir dü ; zeyde gerç ; ekleşmesi hedeflenecektir .

2- Kamu aç ; ığında yapılacak uyarlamayı belirlerken , bir ö ; nceki yıl gerç ; ekleşen aç ; ığın orta-uzun vadeli hedefin ne kadar

uzağında olduğu dikkate alınacaktır .

3- Kamu aç ; ığındaki uyarlamayı belirlerken dikkate alınacak diğer bir faktö ; r konjonktü ; rü ; n etkisidir . Kamu aç ; ığındaki

uyarlama bü ; yü ; menin uzun dö ; nem ortalamasının ü ; zerinde olduğu yıllarda daha yü ; ksek , altında olduğu yıllarda ise daha dü ; şü ; k olacaktır .

BaşbakanPolitikaGaranti BankasıAli BabacanFeedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı