USD (Alış - Satış) : 5,78 - 5,79 EURO (Alış - Satış) : 6,69 - 6,71

'Kürdistan ve Türkiye ortak vatan olmalıdır'

'Ortak vatan, Türkiye ve Kürdistan'dır' diyen Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, hazırladığı yol haritası için 'Yol haritası demokratiktir, birleştiricidir, bütünleyicidir. MHP'nin söylediği ayrıştırıcı söylemi kesinlikle doğru değil. Türkiye halklarına, Türkiye'ye, Türkiye demokrasisine hizmettir. Yol haritası, çözüm için Türkiye modelidir' açıklamasında bulundu.

Güncel / 29 Ağustos 2009 Cumartesi 09:56
'Kürdistan ve Türkiye ortak vatan olmalıdır'

 

Kü ; rt Halk Ö ; nderi Abdullah Ö ; calan , avukatlarıyla gö ; rü ; ştü ; . Edinilen bilgilere gö ; re gö ; rü ; şmede sağlık durumuna değinen Ö ; calan , ' Beni buraya atmışlar . Sağlığım da buradaki koşullara bağlı . Sağlığım tek başına değil de buraya atılma nedenim ve koşullarımla bağlantılı ele alınmalıdır . Sağlığımda ö ; nemli bir değişiklik yok , eskisi gibi . Gö ; zlerimde şiddetli yanma var , gö ; zkapaklarım yapışıyor , ciltte kaşıntı var . Doktor , şiddetli alerjidir dedi . Boğazımdaki akıntı devam ediyor . Burnum tıkanıyor , sü ; rekli akıyor , beni ç ; ok rahatsız ediyor . Burası her gü ; n işkenceden daha beter . Ü ; st solunum yollarında bir sıkışma , tıkanma var , zorlanıyorum . Sağlığım da bu şekilde ele alınmalıdır . Burası işkenceden beterdir . Ne yapacakları da belli değildir . Bu dayanılmaz sağlık sorunlarına rağmen kendimi zorlayarak , gö ; zlerimdeki bu yanmaya rağmen , beynimi patlatarak bu yol haritasını yetiştirdim ve savunmanın ' Ortadoğu Kü ; ltü ; rü ; nü ; Demokratikleştirmek ' kısmını da bitirdim . Ben burada kafa patlattım . Dü ; nya ve Avrupa bilimlerinin hepsini okudum , hepsini inceledim . Yazdıklarım bü ; tü ; n bunlardan ç ; ıkardıklarım sonuç ; tur . Bilimseldir , ulaştığım sonuç ; lar aç ; ısından da ç ; ok ö ; nemlidir . Bu yazdıklarım moderniteden ç ; ıkış olarak değerlendirilebilir . Ben Dilthey ü ; zerine bir makale okudum . Fikirlerim Dilthey ' le paralellik arz ediyor ' ifadelerini kullandı .

AKIL HOCALARI İNGİLTERE

Ö ; calan , şö ; yle devam etti : ' Tü ; rkiye tek devlet , ulus-devlet peşine takılmış gidiyor . İşleri boğuntuya getiriyorlar . Politika yapılacaksa doğru temelde yapılmalıdır . PKK de gerç ; ekler temelinde politika yapmalıdır , gerç ; ekleri dile getirmelidir . DTP de gerç ; ekleri dile getirmelidir , gerç ; ekler temelinde doğru politika yapmalıdır . Basında okudum NATO Genel Sekreteri Rasmusen ' in Tü ; rkiye Yunan ilişkilerine ilişkin aç ; ıklamalarını okudum . Beni buraya getiren komplo NATO Gladio ' sunun işidir . Yunanistan istihbaratının Gladiosu ' nun işidir . İkisi birlikte yaptılar . Bu işin iç ; erisinde Yunan Gladio ' su da var , Amerika ' nın CIA ' sı var , İngiltere ' nin MI6 sı vardı . Bunların akıl hocalığını da İngiltere yapıyor . İtalyan Gladiosu da halen devam ediyor . Amerika beni Tü ; rkiye ' ye teslim ederken Tü ; rkiye ' den İran ' la ilgili taleplerini karşılayacağını hesaplamıştı . Ama Tü ; rkiye buna uymadı . Yunanistan ise benim teslimim karşılığında Tü ; rkiye ' nin kendisine Ege adaları ve Kıbrıs ' ta taviz vereceğini dü ; şü ; nü ; yordu . Tü ; rkiye hiç ; bir şey vermedi , vermez de . Beni burada tutmalarının nedeni işte bu hesaplardır . Bu hesapları tutmadı . O nedenle burada tutulmam meç ; hul hale geldi , Benim ne olacağım meç ; hul hale geldi . Beni buraya getiren gü ; ç ; ler beni burada ne kadar tutarlar belli değil . '

KENDİMİ KULLANDIRTMAM

' Mustafa Kemal , İngiliz oyunlarını kısmen de olsa ç ; ö ; zmü ; ştü ; . İngilizler kendi politikaları iç ; in Tü ; rkiye ' de Kü ; rtleri devletin ö ; nü ; ne attılar . Bunlar hep bö ; yle yaptılar . Şeyh Said ' i kullandılar . Şeyh Said ' i kullanarak Musul ve Kerkü ; k ' ü ; aldılar , bu şekilde Mustafa Kemal ' e de Kü ; rtlere yö ; nelme yolunu aç ; tılar . İngiltere bu şekilde Şeyh Sait ü ; zerinden politika geliştirdi . Benim ü ; zerimden de politika geliştirmeye ç ; alıştılar ama ben kendimi kullandırtmadım , kendimi kullandırmayacağım , benim ü ; zerimden politika geliştirmelerine izin vermedim . Tü ; rkiye ' de bu oyunlar 1923 ile 1944 yılları arasında İngiltere tarafından oynanıyordu . 1944 yılından sonra Amerika devreye girdi , bu oyunları sü ; rdü ; rdü ; . 1920 ile 23 yılları arasında Mustafa Kemal bu oyunlara direnmeye ç ; alıştı , ama başarılı olamadı , gü ; ç ; getiremedi , onların denetimine girdi . Hatta suikaste maruz kaldı . Mustafa Kemal bu oyunları anlamıştı , ç ; ö ; zmü ; ştü ; , suikasti kimin yaptığını , generallerin yaptığını anlamıştı , Suikasti Kazım Karabekir ' den biliyordu ve onu idam etmeyi dü ; şü ; nü ; yordu . Mahkeme gü ; nü ; generaller sivil kıyafetlerini giyerek hepsi bir tarafta yer aldılar , tavırlarını bu şekilde ortaya koydular . Mustafa Kemal bunu gö ; rü ; nce onların gü ; cü ; nü ; anlayıp olayı geç ; iştirerek ü ; stü ; nü ; kapattı . Hatta Kazım Karabekir , Mustafa Kemal ' e ben daha ç ; ok şey yaptım . İktidar benim hakkımdır diyordu . Ben Erzurum Kongresi ' nde isteseydim seni tutuklardım . O yü ; zden iktidar benim hakkım diyordu . Mustafa Kemal buna karşı Kazım Karabekir ' e ' bir omuz ü ; zerinde iki baş olmaz ' diyerek kendi tavrını da gö ; sterdi . İttihat Terakki ile etrafını sararak , Mustafa Kemal ' i kendi denetimlerine aldılar . '

MENDERES NEDEN İDAM EDİLDİ BİLEN YOK

' Sayın Erdoğan ' a da , basında ç ; ıkan haberlere gö ; re suikast yapılacaktı . Ergenekon da Başbakan ' a suikast dü ; zenleyecekti , hatta dö ; rt darbe girişimi var . Daha ne olsun . Ama Sayın Erdoğan bu durumun farkında değil . Ben burada bu hususları dile getiriyorum . Bu sö ; ylediklerimi tehdit olarak anlaşılıyor . Ben buradan kimseyi tehdit etmiyorum . Benim burada bö ; yle bir konumum da , niyetim de yok . Ben buradan sadece gö ; rü ; ş bildiriyorum . Sayın Erdoğan , Menderes ' in neden idam edildiğini biliyor mu? Menderes Rusya ' ya yanaşıyordu . 6-7 Eylü ; l olayları bahane edilerek Amerika ' nın bilgisi dahilinde idam edildi . Tü ; rkiye ' de Menderes ' in niç ; in idam edildiğini doğru dü ; rü ; st bilen yok . Altmış yıldır Tü ; rkiye ' de , dü ; nyada Gladio hakim . Tü ; rkiye ' deki bu Gladio ' yu ç ; ö ; zen , ortaya koyan bir tek kitap yok , bir tek kimse yok . Oysa iktidarsanız bunları bilmek zorundasınız . '

MHP AMERİKA ' NIN DESTEĞİNİ YİTİRDİ

' Başbakan bir iki tehditle geri adım atmamalıdır . Mustafa Kemal ' i bu yü ; zden ö ; nemsiyorum . Mustafa Kemal kısa bir sü ; re iç ; in de olsa bunlara tavır gö ; stermişti ama Başbakan Erdoğan da bu ne kadar olur bilemem . Bahç ; eli bu aç ; ılıma sert bir şekilde karşı ç ; ıkıyor . Bu sü ; recin kendi yö ; nü ; nden en iyi farkında olanlardan birisi Bahç ; eli ' dir . Genelkurmay da aç ; ıklama yapıyor . Bunları sö ; ylemek zorunda hissediyor kendini . Ama Bahç ; eli daha organizelidir . Bahç ; eli ' nin bu kadar sinirlenmesi , ç ; ö ; zü ; me karşı ç ; ıkması gayet doğaldır . Ç ; ü ; nkü ; Amerika ' nın desteğini yitirmiş durumdadır . Neleri kaybettiklerinin/kaybedeceklerinin farkındadırlar . Bugü ; ne kadar Amerika tarafından eğitilmişler , Amerika ' dan destek gö ; rmü ; şler ama Amerika 5 Kasım 2007 ' den itibaren Tü ; rkiye ' deki Gladio ' dan desteğini ç ; ekti . Bunlar neleri kaybedeceklerini biliyorlar . Onun iç ; in bu sü ; rece karşı ç ; ıkıyorlar . Oysa bunların hepsi Amerika ' nın ü ; rü ; nü ; dü ; r . Aynen El Kaide gibi . İşte Amerika daha ç ; ok El-Kaide tipi ö ; rgü ; tlenmelerle Ortadoğu ' nun denetimini elinde tutmaya ç ; alışıyor . '

BİN LADİN ' İ AMERİKA YETİŞTİRDİ

' Usama Bin Ladin Amerika ' nın yetiştirdiği biridir . Bin Ladin Amerika ' ya karşı savaştıklarını , Amerika ' ya karşı olduklarını sö ; ylü ; yor ama ben hala Amerika ' nın etkisinde olduğunu dü ; şü ; nü ; yorum . MHP de Amerika ' ya karşı ç ; ıkıyor ama onlar da Amerika ' nın ü ; rü ; nü ; dü ; r . Daha 1944 ve 60 ' lı yıllar arasında kadroları Amerika ' da Florida ' da eğitildiler . Alparslan Tü ; rkeş de Amerika ' da eğitildi . Meşhur Altemur Kılıç ; , kırk yıl Florida ' da yaşadı . Hatta Milli Birlik Komitesi ' nin tü ; m elemanları Amerika ' da eğitilmişlerdir . Suphi Kahraman 1944 ' ' te Amerika ' ya gidenler arasında yer alıyor . İşç ; i Partisi ' nin kuruluşunda da yer alıyordu . Suphi Kahraman da 1944-60 arası ABD ' de eğitilmiş biridir . Bahç ; eli onlar neticede bu gelenekten geliyorlar . Bunun iç ; in karşı ç ; ıkıyorlar ç ; ü ; nkü ; başlarına ne geleceklerini biliyorlar . Yarın ö ; bü ; r gü ; n Amerika bunlardan hesap da soracaktır . Bunlar yirmi otuz yıl ö ; nce binlerce solcu ö ; ldü ; rdü ; ler . Bu solcuların hepsi yurtsever insanlardı . Yarın ö ; bü ; r gü ; n bunların hesabını da sorabilirler . Bu kadar size destek verdim , eğittim , buna karşılık bana ne verdiniz diye soracak . Devlet Bahç ; eli bunu ç ; ok iyi bildiği iç ; in bö ; yle saldırganlaşıyor , eğer ç ; ö ; zü ; m olursa ' ben ne olacağım , ortalıkta kalacağım , yaptıklarımızın hesabı sorulacak ' kaygısı iç ; indedirler . '

PERİNÇ ; EK REZİL OLDU

' CHP ve MHP ç ; ö ; zü ; msü ; zlü ; k ç ; izgisindedirler . Bunlar bu politikalarından vazgeç ; melidirler . Tü ; rkiye ' de Sol da bir şey anlamıyor , bunlar ne yapıyorlar? Zaten solun bazı kesimleri de Ergenekonun birer parç ; ası haline geldiler . Siyaset yapmasını bilmiyorlar . Şu Ergenekon davasına bakın . Sol geç ; inen İşç ; i Partisi ' nin Başkanı Doğu Perinç ; ek , ordu darbecisi Muzaffer Tekin ve faşist Alparslan Aslan aynı davada yargılanıyorlar . Şu dü ; ştü ; kleri rezil duruma bakın . Ü ; ç ; ü ; nü ; aynı dosyada birleştirdiler . Bir de gidiyor devletin Danıştay ' ının yargıcını ö ; ldü ; rü ; yor . Bu ü ; ç ; ü ; nü ; bir araya getiren aynı zihniyettir . Alparslan Arslan , Bingö ; llü ; dü ; r . Bingö ; l ' ü ; n bir bö ; lgesinde faşist bir ö ; rgü ; tlenme , yapılanma var . Bunlar aynı merkez tarafından kontrol ediliyor . Bü ; tü ; n bunları da bir araya getiren aynı merkezdir . '

GÜ ; VENLİK KORUCULARLA SAĞLANAMAZ

Ö ; calan , geç ; en hafta basında yoğun olarak tartışılan ö ; z savunma tezlerine bu hafta aç ; ıklık getirdi , şu hususlara vurgu yaptı : ' Ö ; z-savunmaya ilişkin gö ; rü ; şlerim basında olumsuz olarak değerlendirilmiş . Bunu ö ; n plana ç ; ıkarmaları bilinç ; lidir . Benim sö ; ylemek istediğim ordu iç ; inde ayrı bir ordu değildir . Tü ; rkiye ' de ikiyü ; z bin ö ; zel gü ; venlikç ; i vardır . Benim sö ; ylediğim ordu iç ; inde ordu değildir , ayrı bir ordu da değildir . Benim sö ; ylediğim şehirde , mahalle sakinlerinin seç ; tiği zabıta tarzında olabilir . Kö ; ylerde de kö ; y halkının seç ; tiği , milis tarzında , milis diyebileceğimiz gü ; venilir kişilerden oluşan bir gü ; venlik birimi , bir gü ; venlik sistemi de diyebiliriz . Bunları halk kendisi seç ; melidir . 86 bin kö ; y korucusu var , bunlarla gü ; venlik sağlanamaz . Kö ; y koruculuğu sistemi kö ; tü ; bir sistem . Eski sistemle olmuyor , yeni gü ; venlik sistemi bu konuma gelecek , ben bunu ö ; nceden ö ; ngö ; rerek sö ; yledim . Bunları bö ; lge halkı kendisi seç ; ecek , kendi gü ; venliğini kendisi sağlayacak . Bu şimdi değil ta ilerisi iç ; in sö ; ylediğim bir konudur . Bunu şart olarak da ileri sü ; rmü ; yorum , ama bu bir ilkedir . Bunun iç ; in kimse bana kızmasın , yanlış da anlamasın , eninde sonunda da bu noktaya gelinecek . Gü ; venlik korucularla sağlanamaz . '

20 MİLYON KÜ ; RDÜ ; N DİLİ NE OLACAK?

' Diyorlar ki kü ; ltü ; rel farklılıklara saygılıyız ama devletin resmi dili Tü ; rkç ; e ' dir . Tamam devletin resmi dili Tü ; rkç ; e ' dir ama yirmi milyon insanın dili ne olacak? Bu yirmi milyon insan hayvan değil ya . Dil diyorsunuz eğer dili ö ; rgü ; tlemezseniz , dili kullanmazsanız , dili eğitmezseniz , gazete , radyo , televizyonlarda her gü ; n işlemezseniz , eğitimde kullanmazsanız dili nasıl geliştireceksiniz? Nasıl yaşayacak bu dil? Kü ; ltü ; r ancak dil ile geliştirilir . Dilin ö ; rgü ; tlenmesi lazım . Bu bireysel ve kollektif haklar meselesi de boş bir ayrımdır . Kabul edilemez bir ayrımdır . Bu şu demektir , biz bireyi tanıyoruz ama toplumu tanımıyoruz gibi absü ; rd bir şeydir . Toplumsuz birey olmaz . Birey ancak toplumla varolabilir . Kü ; rtler şunu istiyor . Kü ; rtlerin kü ; ltü ; rlerinin tamamen serbest olması gerekiyor . Kü ; ltü ; rlerini ö ; rgü ; tleyecek bir serbestiyet gerekiyor . Bu diğer kü ; ltü ; rler iç ; in de durum bö ; yledir . Kü ; rt sorunun ç ; ö ; zü ; mü ; iç ; in Kü ; rtlerin kendilerini demokratik-evrensel ifade tarzı ile ifade edebilmeleri ve demokratik anayasa gerekiyor . Bu sorunun ç ; ö ; zü ; mü ; iç ; in demokratik bir zihniyet , demokratik tartışma , demokratik işleyiş , demokratik siyaset , demokratik ö ; rgü ; tlü ; lü ; k , demokratik anayasa gerekiyor . Demokratik anayasa olmadan bu sorun ç ; ö ; zü ; lmez . '

KÜ ; RDİSTAN VE TÜ ; RKİYE ORTAK VATANDIR

Ö ; calan şö ; yle devam etti : ' Ortak vatan , Tü ; rkiye ve Kü ; rdistan ' dır . Kü ; rtler hem Tü ; rkiye ' yi hem de Kü ; rdistan ' ı ortak vatan olarak kabul edecekler . Tü ; rkler de hem Tü ; rkiye ' yi hem de Kü ; rdistan ' ı ortak vatan olarak bilecekler . Kü ; rdistan kelimesi de bana ait bir kelime değil . Bu kelimeyi ilk olarak da ben kullanmıyorum . Selç ; uklu Sultanı Sencer tarafından ilk kez kullanılmış . Tarihsel bir kavramdır . Osmanlı sultanlarının da mektuplarında kullandığı bir kavramdır . Şu anda zaten cumhuriyet var . Sıra geldi cumhuriyetin demokrasiyle donatılmasına . Tü ; rkiye ' nin her alanda demokratikleşme sorunu var . Bu sorunların mutlaka ç ; ö ; zü ; mü ; gerekiyor . Kü ; rt sorunu da demokratik şekilde Tü ; rkiye demokratikleştirilerek ç ; ö ; zü ; lmelidir . Bugü ; nkü ; sorunları ç ; ö ; zebilmek iç ; in mutlaka tarihsel nedenlerini , perspektifini , geç ; mişini bilmek gerekiyor . Tarih şimdiyi koşullar , şimdi de tarihe bağlıdır . Bugü ; nkü ; sorunların da bir tarihi geç ; mişi var . Sorunun tarihi geç ; mişini bilmeden bugü ; nkü ; sorunu ç ; ö ; zemezsiniz . Ç ; ö ; zü ; m , Kü ; rtlerin kendi kü ; ltü ; rlerini serbestç ; e ifade edilmesine olanak sağlanmasıdır . Bu kü ; ltü ; rel farklılar tanınacak , sağlanacak . '

YOL HARİTASI BİRLEŞTİRİCİDİR

' Yol haritası sadece Kü ; rtler iç ; in değil , Tü ; rkiye ve Ortadoğu ' nun demokratikleşmesi iç ; in de ç ; ok ö ; nemlidir . Yol haritası demokratiktir , birleştiricidir , bü ; tü ; nleyicidir . MHP ' nin sö ; ylediği ayrıştırıcı sö ; ylemi kesinlikle doğru değil . Tam aksine yol haritası bü ; tü ; nleştiricidir , Tü ; rkiye halklarına , Tü ; rkiye ' ye , Tü ; rkiye demokrasisine hizmettir . Hatta İç ; işleri Bakanı Tü ; rkiye modeli diyor , işte yol haritası , ç ; ö ; zü ; m iç ; in Tü ; rkiye modeli budur . Ben yol haritasını 160 sayfa olarak hazırladım . 600 sayfa da savunmanın ' Ortadoğu Kü ; ltü ; rü ; nü ; Demokratikleştirmek ' kısmını yazdım . Toplam 760 sayfa . Hepsini Cezaevi idaresine teslim ettim . Benim buradaki tutumum , onurlu bir yaşam sü ; rdü ; rmeye ç ; alışmaktır , halkların yararına olan gerç ; ekleri dile getirmektir , kimse beni gerç ; ekleri dile getirmekten vazgeç ; irtemez . Ben netim . Bu net durumumu da sü ; rdü ; receğim . '

HER LEHÇ ; EDE Ç ; ALIŞMA YAPILMALI

Ö ; calan , sö ; zlerini şö ; yle tamamladı : ' Tü ; rkiye bir onun arkasından , bir bunun arkasından gidiyor , Davutoğlu bir Suriye ' ye , İran ' a , Irak ' a gidiyor , sonra Gü ; ney ' e dayanıyor . Tü ; rkiye Gü ; ney ' de herşeyi hesaplamaya ç ; alıştım ' derken Gü ; ney ' de Noşî ; rvan ve İslami gruplar ortaya ç ; ıkıyor . Diyarbakır ' da Kadın Akademisi aç ; ılmış . Akademi , komple akademi olmalı . Kadın orada spordan tut giyime kadar , ekonomiye kadar herşeyi ö ; ğrenmeli , yapmalı . Bu kompleksin bir parkı da olmalıdır . Onlara başarılar diliyorum . Azadiya Welat gazetesini sadece gü ; nlü ; k bir gazete olarak dü ; şü ; nmemek , ç ; ıkarmamak lazım . Bu gazete kurumsallaşmalıdır . Dil kurumsallaşmasının bir parç ; ası olarak ç ; alışma yapmalıdır . Geniş dü ; şü ; nü ; lmeli , geniş ç ; alışılmalı . Gazetede diğer lehç ; elere de yer verilmelidir . Ö ; zellikle Zazacaya iki sayfa ayrılabilir . Hatta her lehç ; ede ç ; alışmalar yapılmalıdır . Welat gazetesi ç ; alışanlarına selamlarımı iletiyorum . Cezaevinden gelen mektuplar var . Siirt cezaevinden , Erzurum , Adana Kü ; rkç ; ü ; ler , Midyat , Bakırkö ; y cezaevlerinden mektuplar aldım . Birç ; ok kanserli arkadaş da varmış , kendilerine iyi baksınlar . Selamlarımı iletiyorum . Kurtalan ve Ç ; ermik ' e ö ; zel selamlarımı iletiyorum . '

BaşbakanKazım KarabekirAvrupaEl KaidePolitikaYAZARLARTAMAMI

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı