USD (Alış - Satış) : 6,23 - 6,24 EURO (Alış - Satış) : 7,32 - 7,34

Enerji Bakanı: 'NABUCCO ile AB'yi çoktan hak ettik'

Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirerek burada ağırlıklı olarak enerji alanında temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'nin enerji politikası ve açılımlarının yanı sıra birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güncel / 22 Ağustos 2009 Cumartesi 12:01
Enerji Bakanı: 'NABUCCO ile AB'yi çoktan hak ettik'

 

Bakan Yıldız ö ; zellikle NABUCCO projesiyle beraber Tü ; rkiye ' nin Avrupa Birliği ü ; yeliğini ç ; oktan hak ettiğini ifade ederek , Tü ; rkiye ' nin 400 bin nü ; fuslu Gü ; ney Kıbrıs Rum Kesimi ile kıyaslamanın mü ; mkü ; n olmadığını sö ; yledi . ' Bana gö ; re NABUCCO bö ; lgelerarası dengeler aç ; ısından 3 ay daha bekleyemezdi ' diyen Yıldız , dü ; nyada tü ; ketim gittikç ; e artarken ü ; retimin azaldığını vurguladı . Bu aç ; ıdan da Tü ; rkiye ' nin ç ; ok kritik bir noktada olduğunu , kendilerinin de bunu değerlendirmeye ç ; alıştığını ifade etti . Bakan Yıldız , Tü ; rkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ' nın son 6 yıldır 8-9 katına ç ; ıkan aramaları olduğunu ayrıca ü ; retiminin bulunduğunu da aktardı . Gü ; ney Kıbrıs ' ın Akdeniz ' de petrol aramasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu da dile getiren Enerji Bakanı , son olarak da hü ; kü ; metin ' Kü ; rt aç ; ılımını ' değerlendirdi : ' İç ; konsensü ; sle beraber yurtdışında daha gü ; ç ; lü ; olacağımıza inanıyorum '

Şam ' da Tü ; rk gazetecilere aç ; ıklamalarda bulunan Bakan Yıldız , Tü ; rkiye ' nin enerji politikası ve AB ü ; yeliği ilgili bir soru ü ; zerine dü ; nyanın hızla globalleştiğini ; ancak enerji konusunun daha hızlı globalleştiğini sö ; yledi . ' Enerji ile ilgili kalemler aynı zamanda barışın teminatıdır ' diyen Bakan Yıldız , bu konuya ç ; eşitli aç ; ılardan bakılabileceğini belirtti .

Bakan Yıldız , ' AB ' de ü ; ç ; yıl ö ; nce Avusturya ' nın olumsuz yorumlarını dinlerken , şimdi Avusturya ve Tü ; rkiye NABUCCO ' nun en ö ; nemli ortaklarından biri haline gelmiştir . Dü ; nya globalleşiyor . Ancak enerji sektö ; rü ; daha hızlı globalleşiyor . Ortak paydaya alabileceğiniz petrol ve doğalgaz gibi tanımlar ve kavramlar uluslararası arenada bir kısım ayrı fikirleri olan ü ; lkeleri ortak paydada birleştiriyor . Bakın bu tanıma uyabilecek ü ; lkeler vardır . Savaş olur ; ama enerji alışverişi devam eder . O yü ; zden enerji ile ilgili kalemler aynı zamanda barışın da teminatıdır ' şeklinde konuştu .


NABUCCO ANLAŞMASI İLE AB ' Yİ Ç ; OKTAN HAKETTİK

Gü ; ney Akım ve Rusya ile ilgili paketin imzalanmasıyla beraber NABUCCO ' nun bö ; lgede ciddi bir hareketlilik başlattığını ifade eden Enerji Bakanı Yıldız , ' NABUCCO anlaşmasıyla beraber bize gö ; re Avrupa Birliği ' ni hak etmişizdir . Onlar nasıl tanımlamak isterlerse tanımlasınlar . İster imtiyazlı ortaklık olarak tanımlasınlar , ister tam ü ; yelik olarak tanımlasınlar , isterse de hiç ; bir şey yapmasak mı diye dü ; şü ; nü ; lsü ; n . Ama biz bu atraksiyonumuzla AB ' ye ç ; oktan hak ettiğimizi gö ; rü ; yoruz ' diye konuştu . Tü ; rkiye ' nin enerji gü ; zergahı aç ; ısından ç ; ok ö ; nemli ve stratejik bir konumda olduğuna dikkat ç ; eken Yıldız , ' Tü ; rkiye ' nin , 400 bin nü ; fuslu Gü ; ney Kıbrıs Rum Kesimi Yö ; netimi ile karşılaştırılacak bir ü ; lke olmadığını dü ; şü ; nü ; yoruz . Ö ; yle bir mukayese zaten sö ; z konusu bile olamaz . Ö ; yle bir şey kabul edebileceğimiz bir durum değildir . Bu aç ; ıdan bir reaksiyonel değil aksiyonel davranarak hep birlikte izliyoruz ' dedi .

Anlaşma imzalanmadan ö ; nce Tü ; rkmenistan Devlet Başkanı Berdi Muhamedov ' un Tü ; rkmenistan adına bir aç ; ıklama yaptığını ve NABUCCO ' ya katılabileceklerini sö ; ylediğini hatırlatan Yıldız , ' Hâ ; lbuki bunlar daha ö ; nce sö ; ylenmiyordu . İran ve Irak ' ta ç ; alışmalar var . Irak ' ın normalleşmesi ile birlikte petrol ve doğalgaz rezervleri Batıya akacak . Akarken yollarını Tü ; rkiye ' den geç ; eceğine inanıyoruz . Bö ; yle ü ; mit ediyoruz ' diye konuştu .


' BÖ ; LGELERARASI DENGELER AÇ ; ISINDAN NABUCCO 3 AY DAHA BEKLEYEMEZDİ '

Enerji konusunda zamanlamanın ö ; nemine işaret eden Yıldız , NABUCCO anlaşmasının zamanında imzalandığını vurguladı . Anlaşmanın bir kaç ; ay bile ertelenmeye tahammü ; lü ; olmadığını kaydeden Yıldız , ' Bana gö ; re NABUCCO bö ; lgelerarası dengeler aç ; ısından 3 ay daha bekleyemezdi . Doğu-Batı , Kuzey-Gü ; ney nasıl değerlendirmek isterseniz değerlendirin . Ortadoğu aç ; ısından baktığımızda , AB aç ; ısından veya Rusya aç ; ısından baktığımızda da bu proje daha fazla bekleyemezdi ' ifadelerini kullandı .

' İster enerji alımı olsun ister doğalgaz olsun , Tü ; rkiye coğrafyasının getirdiği ve hak ettiği avantajı mutlaka ö ; nü ; mü ; zdeki sü ; reç ; te alacağı kanaatindeyim ' diyen Bakan Yıldız , şö ; yle ekledi : ' Batımızda tü ; ketim noktaları var . Gittikç ; e de dışa bağımlılıkları artıyor . AB ' nin şu an kullanmış olduğu 522 milyar metre kü ; p gaz uluslararası enerji ajansının verilerine gö ; re 2030 yılında 700 milyar metre kü ; pe ç ; ıkacak ' Norveç ; ' in , AB ' nin gaz ihtiyacını karşılayan ü ; lkelerden olduğunu dikkat ç ; eken Yıldız doğal kaynakların ise giderek azaldığını belirtti . Tü ; ketim gittikç ; e artarken diğer yandan ü ; retimin azaldığına dikkat ç ; eken Bakan Yıldız , ' Bu durum dışa bağımlılığı artırıyor . Nereden tedarik edilecek bunlar . İster enerji yoluyla Afrika ü ; lkelerinden , ister boru hattıyla Afrika ü ; lkelerinden , ister Rusya , ister Kafkas ü ; lkelerinden , ister İran ya da Irak gibi ü ; lkelerden ; yani Ortadoğu ' dan . Tü ; m bunlara baktığımızda bu haritada Tü ; rkiye ö ; yle bir kritik bir noktada ö ; yle kritik bir eşikte ki ; bunu ö ; nceden gö ; rü ; p değerlendirilmesi gerekir . Tü ; rkiye ' de şu anda yaptığımız budur . ' aç ; ıklamasında bulundu .

' TPO HER ALANDA ARAMA YAPIYOR '

Tü ; rkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( TPO ) ile ilgili aç ; ıklamalarda da bulunan Yıldız , TPO ' nun son 6 yıldır 8-9 katına ç ; ıkan aramaları olduğunu , ayrıca ü ; retiminin de bulunduğunu aktardı . Yıldız , TPO ' nun bu yü ; zden karlı ilk 500 arasında en karlı kuruluş olduğunu dikkat ç ; ekerek , ' Ö ; nemli olan bu kâ ; rı yatırıma ç ; evirmek . Irak , İran , Azerbaycan ve Tü ; rkiye iç ; erisinde aramalar var . Deniz , kara , mayınlı mayınsız tü ; m arazilerde aramalar var . Sınırdaki mayınlı arazide ruhsatlı alanlar var . Mayınlı ve mayınsız arazilerde aramalar yapılıyor . TPO bir nevi arama faaliyetlerini ç ; ok sinsi yü ; rü ; tü ; rken bir yandan bulduğunda keyfini kamuoyu ile paylaşarak ç ; ıkarıyor . İnşallah ç ; ok başarılı ç ; alışmalar yapacaklarına inanıyorum . ' dedi .


GÜ ; NEY KIBRIS ' IN AKDENİZ ' DE PETROL ARAMASI ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

Gü ; ney Kıbrıs ' ın Akdeniz ' de petrol araması ile ilgili bir soru ü ; zerine de Bakan Yıldız , uluslararası hukuk ne diyorsa buna uyulması gerektiğini sö ; yledi . Bakan Yıldız , ' Uluslararası hukuk ne diyorsa o . Uluslararası hukuk , Gü ; ney Kıbrıs Rum Kesimi ' nin hemen yanı başında o aradığı saha da petrol aramasını gerektirmiyor . Hepimiz saygılı olacağız . O aç ; ıdan biz sınırlarımızı ve gö ; revlerimizi biliyoruz . Diğer ü ; lkelerin de buna ö ; zen gö ; stereceğine inanıyorum . Biz Yunanistan , Suriye ve diğer tü ; m komşu ü ; lkeler ile iyi komşuluk ilişkileri yakaladık . Kö ; tü ; olacak diye bir hedef ya da bir kaygımız yok . Tü ; m komşularımızla iyi olup iyi şeyler ü ; retmemiz lazım . Ü ; reteceğimiz ç ; ok proje var . Bunlara bakmamız lazım ' diye ç ; ağrıda bulundu .

' DEMOKRASİ AÇ ; ILIMINDAN Ü ; MİTLİYİM '

Son olarak hü ; kü ; metin başlattığı demokrasi aç ; ılımı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Yıldız , ' Bakanımız gö ; rü ; şmelerde bulunuyor . Tü ; rkiye muhalefetiyle iktidarıyla bir ç ; ö ; zü ; m bulmasını ü ; mit ediyorum . İnşallah bulunacak . Hü ; kü ; metin bunu yapacak . Bu iç ; konsensü ; sle beraber yurt dışında daha gü ; ç ; lü ; olacağımıza inanıyorum . Ç ; ü ; nkü ; enerjimizin ç ; oğunu buna veriyoruz . Problem var . Bö ; yle bir problemin ç ; ö ; zü ; me kavuştuğunu dü ; şü ; nü ; n enerjimizi ç ; ok farklı noktalara yoğunlaştırabiliriz ' diye ekledi .

DoğalgazAvrupaAvrupa BirliğiOrtadoğuAzerbaycanYAZARLARTAMAMI

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı